Spørsmål om sende og hente filer

Her forklarer vi hvordan du kan sende og hente filer hos oss, samt hjelper deg med de vanligste problemstillingene som kan dukke opp ved overføring av filer.
Sending og henting av filer
Sending og henting av filer
Hva benyttes det til og hvordan fungerer det sendeoghente
Sette opp filstier
Steg for steg hvordan du setter opp filstier filstier
Ved feil på sending eller henting av filer Aktivere Java i nettleseren
Vi viser deg hvordan du kan aktivere Java aktivere
Java for Windows
Test maskinen og få hjelpt til å installere/oppdatere Java windows
Java for MAC
Test maskinen og få hjelp til å innstallere/oppdatere Java mac
Vedlikehold av datamaskin Slik vedlikeholder du datamaskinen din
Se veiledninger og andre nyttige tips vedlikeholde
Til toppen

Sending og henting av filer

Sending og henting av filer benyttes for å overføre filer mellom nettbanken og økonomi/regnskapssystem. Dette er en tilleggstjeneste du kan bestille ved å kontakte vår kundeservice. Bestiller må ha bestillerfullmakt i banken. 

Har du lagt inn i filoppsettet hvor filene skal sendes fra og hentes til, vil det skje automatisk ved å klikke på Send eller Hent i henholdsvis valget Sende filer og Hent filer. Denne løsningen krever oppdatert Java installert.

Du kan også sende og hente filer uten java. Du må da bla deg frem til der filen(e) skal sendes fra eller hentes til for hver gang du skal sende eller henter fil(er). Benytt da valgene Sende filer manuelt eller Hent filer manuelt.

Til toppenSlik setter du opp filstier i bedriftsnettbanken

Filoppsett for sending av betalingsfiler

 1. Gå til menyvalget Filoverføring » Filoppsett/Filsti.
 2. Klikk på Legg til-knappen.
 3. Fyll ut følgende verdier: 
  Filtype: Telepay (med mindre det gjelder en annen filtype)
  Divisjon: HOVED (med mindre det gjelder en annen divisjon)
  Fil inn til banken: Klikk på piltasten og åpne mappen på din PC/Mac hvor du skal legge filen. Under siste steg i prosessen så lager du filnavn: tiltb.tbd, og klikker Åpne. Da blir filstien synlig i nettbanken.
  Mottaksretur: Klikk på piltasten og åpne mappen på din PC/Mac hvor du skal legge filen. Under siste steg i prosessen så lager du filnavn: tbri.dat, og klikker på Åpne.
  Avregningsretur: Klikk på piltasten og åpne mappen på din PC/Mac hvor du skal legge filen. Under siste steg i prosessen så lager du filnavn: tbai.dat, og klikker på Åpne.
  Avvisningsretur: Klikk på piltasten og åpne mappen på din PC/Mac hvor du skal legge filen. Under siste steg i prosessen så lager du filnavn: tbai.dat, og klikker på Åpne.
 4. Husk å lagre. 

Filoppsett for henting av OCR-filer

 1. Gå til menyvalget Filoverføring » Filoppsett/Filsti.
 2. Klikk på Legg til-knappen. 
 3. Fyll ut følgende verdier: 
  Filtype: OCR-Innbetaling
  Divisjon: HOVED (med mindre det gjelder en annen divisjon)
  Fil fra banken: Klikk på piltasten og åpne mappen på din PC/Mac hvor du skal legge filen. Under siste steg i prosessen så lager du filnavn: tboc.dat, og klikker på Åpne. Da blir filstien synlig i nettbanken.
 4. Husk å lagre.

Filoppsett for henting av kontoinformasjonsfiler

 1. Gå til menyvalget Filoverføring » Filoppsett/Filsti.
 2. Klikk på Legg til-knappen. 
 3. Fyll ut følgende verdier: 
  Filtype: Kontoinformasjon
  Divisjon: HOVED (med mindre det gjelder en annen divisjon)
  Fil fra banken: Klikk på piltasten og åpne mappen på din PC/Mac hvor du skal legge filen. Under siste steg i prosessen så lager du filnavn: tbwk.dat, og klikker på Åpne. Da blir filstien synlig i nettbanken. 
 4. Husk å lagre. 

Generell veiledning for alle filtyper

 1. Gå til menyvalget Filoverføring » Filoppsett/Filsti. Skjermbildet som dukker opp viser eventuelt allerede definerte filstier.
 2. Trykk Legg til for å legge til nytt filoppsett, eller Endre for å endre eksisterende.
 3. Velg hvilken filtype og divisjon/applikasjon oppsettet gjelder for. Akutelle filformater for valgt type vises.
 4. Trykk på pilen til høyre for de hvite feltene. I vinduet som kommer opp velger du mappen filen skal legges i eller hentes fra. I feltet Filnavn oppgir du adresse og filnavn på filen som skal sendes (f.eks. c:\rem\tpn.dat). Du kan også klikke på pilen for å bla gjennom filstrukturen din. Bruker som skal sende inn fil til banken, må ha skrivetilgang til det eksportområdet som filer ligger på ved innsending.
 5. Husk å lagre.

Feltforklaringer
Mottaksretur
Informasjon på fil om betalingsoppdrag er mottatt ok eller avvist
Avregningsretur 
Bekreftelse på fil med utførte og kansellerte betalinger
Avvisningsretur
Dersom du ønsker egen fil med avviste betalingsoppdrag, kan dette avtales med banken og filsti defineres her.
Kopi av filnavn
Hvis du skriver inn filsti og filnavn vil det bli lagret en kopi av filen på stedet definert.
Slå sammen filer Huker du av her vil returfiler av samme type (for eksempel Mottaksretur, Avregningsretur eller Avvisningsretur) bli slått sammen til én fil ved henting. Eksisterende filer vil da bli overskrevet. Ønsker du ikke å overskrive eksisterende returfiler ved henting av nye filer, må Slå sammen filer være åpen. Da vil filene bli tildelt et firesifret løpenummer i tillegg til filnavnet.


Til toppen


Aktivere Java i nettleseren

Har du problemer med å bruke Sende og hente filer selv om Java er installert? En av årsakene kan være at Java ikke er aktivert i nettleseren.

Steg 1 - Sjekk om du har siste versjon av Java installert

Steg 2 - Se hvordan du aktiverer Java for vanlige nettlesere
Fungerer det fortsatt ikke så hjelper det ofte å avinnstallere eksisterende Java innstallering og innstallere på nytt.
Se hvordan avinnstallere og innstallere Java for Windows eller Java for MAC.
Det kan også hjelpe å vedlikeholde datamaskinen din.

Til toppen


Java for Windows

Sende og hente filer funksjonen i nettbanken benytter seg av Java. Her viser vi deg hvordan du du sørger for å ha riktig versjon installert.

Steg 1 - Sjekk at du har siste versjon av Java installert
 • Kontroller om Java er installert eller se hvilken versjon du har

Steg 2 - Avinstaller eldre versjoner av Java
 • Dette bør gjøres for å unngå problemer før du installerer ny Java
 • Flere versjoner av Java på maskinen kan gi problemer ved innlogging
 • Vi anbefaler at du slår datamaskinen av og på før du installerer ny Java

Steg 3 - Installer nyeste versjon av Java
 • Gå til java.com
 • Klikk på Free Java download og følg instruksjonene på skjermen
 • Se video til høyre for hvordan du gjør det

Se hvordan du gjør det


Til toppen


 

Java på MAC

Sende og hente filer funksjonen i nettbanken benytter seg av Java. Her viser vi deg hvordan du installerer/oppdaterer.

Steg 1 - Sjekk at du har siste versjon av Java installert
 • Kontroller om Java er installert eller hvilken versjon du har

Steg 2 - Installer Java fra java.com

Har du en maskin med operativsystemet Mac OS X 10.6.8 eller eldre?
 • Klikk på Eple-ikonet øverst til venstre på skjermen
 • Velg Programvareoppdatering for å se etter tilgjengelige oppdateringer

Se hvordan du gjør det 2


Til toppen


Slik vedlikeholder du datamaskinen din

Tar det lang tid å logge inn i nettbanken eller jobber maskinen litt saktere enn før? Her er noen tips til hva du kan gjøre.

Steg 1 - Slett midlertidige internettfiler i nettleseren
Når du surfer på internett lagres mye av den informasjonen du ser (tekst, bilder, osv.) i en mappe på maskinen. En enkel ting du kan gjøre er å slette disse midlertidige internettfilene.
NB: Fremgangsmåten i Firefox og Chrome kan variere avhengig av operativsystemet du har (Windows eller Mac).


Steg 2 - Hold datamaskinen oppdatert
Vi er opptatte av at våre tjenester er trygge og enkle i bruk. Samtidig må du som kunde også bidra ved å holde datamaskinen din oppdatert. 

Se også våre Trygg bank-sider for informasjon om sikker bruk av nettbank og andre tjenester.
Til toppen
Var dette nyttig for deg?