Egenkapitalemisjoner og børsnoteringer

DNB Markets kan tilby alle typer tjenester i forbindelse med EK-emisjoner og børsnoteringer.

DNB Markets kan tilby:
 • Rådgiving
 • Tilpasning mot børs/Investor Relations
 • Aksjonærstruktur/prising
 • Emisjonsstrategi/timing
Tilrettelegging
 • Prospekt/Kontakt med Oslo Børs
 • Garantikonsortium
Markedsføring
 • Garantister/Aksjonærer
 • Investorer Norge og internasjonalt
 • Meglere og media
Tegning-/distribusjonsapparat
 • DNB Markets (Norge, Sverige, UK, US og Europa forøvrig)
 • DNBs filialnett og regionale finanssentra
 • Oppfølging i annenhåndsmarkedet med analyser, presentasjoner, handel og eventuel markets making
Kontakt Investment Banking
DNB Markets
23 26 81 01

» Vilkår og avtaler