Alle forsikringer for ansatte

To venninner str med hver sin sykkel
Ønsker du å være en attraktiv arbeidsgiver med gode forsikringer for dine ansatte er du på rett sted. Vi har gode forsikringer som viser at du tar et ekstra ansvar for dine ansatte og deres familie.

Yrkesskadeforsikring Lenke


Gruppelivsforsikring Lenke 


Helseforsikring Lenke


Reiseforsikring Lenke


Fritidsskadeforsikring Lenke


Annen sykdom Lenke 


Sykeavbrudd Lenke 


Nøkkelpersonforsikring Lenke 


Sykeavklaring Lenke 


Sykelønn Lenke 


Kollektiv ulykkesforsikring Lenke 


Forsikringsvilkår Lenke