Helseforsikring

bilde
Helseforsikringen sikrer at de ansatte i bedriften kommer raskt til behandling hvis de blir syke eller får en skade. Med raskere behandling kommer den ansatte raskere tilbake i arbeid.

Helseforsikring

Veldig mange er opptatt av god helse og blir en ansatt syk kan rask behandling være avgjørende for å komme raskt tilbake i arbeid.
Med Helseforsikring blir de ansatte tatt godt vare på og får den nødvendige behandlingen så raskt som mulig.

Du viser som arbeidsgiver at du tar ansvar for de ansatte og gjør deg til en attraktiv arbeidsgiver.

Fordeler for bedriften og ansatte

  • Redusert risiko for sykefravær og uførhet
  • Blir en attraktiv arbeidsgiver
  • Gir de ansatte trygghet
  • Reduserer de ansattes behov for egne forsikringer

Fordeler med tjenestene i forsikringen

  • Norges beste geografiske dekning
  • Medisinsk rådgivning 24/7, 365 dager i året
  • Gode digitale tjenester
  • Ett kontaktpunkt og en rådgiver

Hva dekker helseforsikringen?

Behandling                                                                                      Best    Basis 
Operasjon, sykehusbehandling og rehabilitering x x
Konsultasjon hos privat legespesialist, billeddiagnostikk, dagkirurgi x x
Reise og opphold i forbindelse med medisinsk behandling x x
Reseptbelagte medisiner x x
Psykologisk førstehjelp - inntil 10 behandlinger x x
Helsetelefonen - medisinsk råd og hjelp for hele familien 24/7/365 x x
Legetime på mobilen (Eyr)
x x
Behandling hos psykolog - inntil 10 behandlinger per 12 måneder x

Fysikalsk behandling - inntil 12 behandlinger per 12 måneder x

Trenger du behandling?

Start behandling her

Vi har alle forsikringene du trenger

» Forsikringer til bedriften