Debt Capital Markets

Dame i telefonsamtale

Vi er Norges ledende lånefinansieringsinstitusjon, og tilbyr våre kunder rådgivning og gjennomføring i toppklassen. Vi strukturerer og markedsfører gjeldsinstrumenter som bl.a. lån, obligasjoner og private plasseringer.

Vi hjelper deg


Ved å kombinere risiko- og kredittprisingskompetanse, markedskunnskap og plasseringsevne, hjelper vi våre kunder å vokse og oppnå suksess. Vi er til stede og vet hva som rører seg i Oslo, Stockholm, London, New York, Houston og Singapore.

Vi er:
  • Norges fremste tilrettelegger av selskapsobligasjoner og sertifikater
  • Nr. 1 bookrunner for norske syndikerte lån
  • Ledende bookrunner for syndikerte lån innen shipping, offshore og energi
Kontakt oss
23 26 81 01

London

Telefon:
(Sentralbord)
+ 44 (0) 20 7621 1111

Adresse:
8th Floor,
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
England

Kart

DNB London

New York

Telefon:
(sentralbord)
+ 1 212 681 3800

Adresse:
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, N.Y. 10166-0396
USA

Kart

DNB New York

Stockholm

Telefon:
(Sentralbord)
+46 8 473 4100

Adresse:
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm
Sweden


DNB Sweden

Singapore

Telephone:
(switchboard)
+65 62206144

Address:
DNB Bank ASA
Singapore Branch
8 Shenton Way, #48-02
Singapore 068811

Location map


DNB Singapore
 
Selskapsobligasjoner og sertifikater
Vi oppretter, strukturerer og utsteder obligasjoner og sertifikater for våre kunder. Gjeldsinstrumenter distribueres til investorer over hele verden gjennom vårt verdensomspennende nettverk.


Private plasseringer, USA (USPP)
Vi oppretter, strukturerer og gjennomfører private plasseringer i USA (pålydende USD) for våre kunder.


 
Strukturering og syndikering av lån
Vår dedikerte avdeling for syndikering av lån strukturerer og distribuerer lån i de nordiske og internasjonale bankmarkedene. Potensielle låntakere er bl.a. banker, institusjonelle investorer og fond.


Oppkjøps- og fremmedkapitalfinansiering
For investorer med risikokapital kan vi opprette, strukturere og gjennomføre fremmedkapital- og oppkjøpsfinansiering, samt refinansiere og restrukturere porteføljeselskaper. Våre produkter omfatter bl.a. fremmedfinansierte lån og høyrente obligasjoner.


Rådgivning rundt gjeld og restrukturering
Vi bruker vår inngående kjennskap til gjeldspapirmarkedet til å hjelpe våre kunder med å optimalisere sin kapitalstruktur i forbindelse med oppkjøp, refinansieringer, salg av aktiva og andre restruktureringer.


Se også: Mergers and Acquisitions, Equity Capital Markets