Equity Capital Markets

Wall Street signpost
Vår ekspertise, distribusjonskapasitet og mulighet til å tilby markedsledende garantier via DNB Markets’ solide balanse gjør at vi kan tilby egenkapitalmarkedstjenester av ypperste klasse.
DNB Markets er en av Norges ledende leverandører av produkter og tjenester innen egenkapitalområdet. Vi tilbyr rådgivning og sofistikerte løsninger i nært samarbeid med våre analytikere, meglere og medarbeiderne i vårt globale investeringsbanksystem. Vi planlegger, tilrettelegger, strukturerer og gjennomfører offentlige og private plasseringer samt børsnoteringer på egenkapitalsiden.
Kontakt oss
ECM tjenester
23 26 81 01

Plasseringsevne, analyse og oppfølging i annenhåndsmarkedet

Vi kan tilby svært god distribusjon via vår strategiske globale tilstedeværelse og vårt enestående distribusjonsnett i Norge. Vi har kontorer i de mest relevante internasjonale finanssentrene, og enestående distribusjonskanaler i Norge gjennom åtte lokale meglerbord og DNBs landsomfattende kontornett. På toppen av dette gjør vår sterke posisjon i annenhåndsmarkedet og ekspertisen innen aksjeanalyse hos DNB Markets at vi kan tilby våre kunder uovertruffen støtte både før, under og etter gjennomføringen av en transaksjon.

London

Telefon:
(Sentralbord)
+ 44 (0) 20 7621 1111

Adresse:
8th Floor,
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
England

Kart

DNB London

New York

Telefon:
(sentralbord)
+ 1 212 681 3800

Adresse:
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, N.Y. 10166-0396
USA

Kart

DNB New York

Stockholm

Telefon:
(Sentralbord)
+46 8 473 4100

Adresse:
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm
Sweden


DNB Sweden

Singapore

Telephone:
(switchboard)
+65 62206144

Address:
DNB Bank ASA
Singapore Branch
8 Shenton Way, #48-02
Singapore 068811

Location map


DNB Singapore
 

Våre egenkapitalmarkedstjenester

• Børsnoteringer
• Offentlig emisjoner
• Tegningsrettsemisjoner
• Private investeringer
• Kjøp og salg av større aksjeposter
• Tilbakekjøpsprogrammer

Med vår evne til å matche investorer og selskaper bør egenkapitalmarkedsavdelingen (ECM) i DNB Markets være din foretrukne samarbeidspartner.

Pågående emisjoner og arkiv over tidligere emisjoner.


Se også: Debt Capital Markets, Mergers And Acquisitions