Aksjesparekonto

mann som sitter paa papirbunke
Lurer du på noe? Under finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om Aksjesparekonto.
 

Hva er Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en ordning for langsiktig aksjesparing hvor privatpersoner kan samle sine investeringer  i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten at gevinsten knyttet til salg vil bli skattlagt løpende.
 

Oftest stilte spørsmål

Hvordan fungerer Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto gjør det det enklere og mer gunstig for deg å spare i aksjer og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinster så lenge gevinsten beholdes på Aksjesparekontoen. Du kan ta ut det du har betalt for aksjefondene/aksjene uten å skatte. Først når du tar ut gevinster fra Aksjesparekontoen, begynner du å skatte.  Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen.

Hvem kan opprette Aksjesparekonto?

Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge, med unntak av amerikanske statsborgere, kan opprette Aksjesparekonto.

Koster det noe å opprette Aksjesparekonto i DNB?

Nei, det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto i DNB, men de underliggende produktene koster det samme innenfor Aksjesparekontoen som utenfor.
» Se prisliste her

Hva kan jeg flytte inn i Aksjesparekonto uten å utløse skatt?

Det er kun privateide børsnoterte aksjer eller aksjefond som kan flyttes inn i Aksjesparekontoen uten å utløse skatt i overgangsperioden. Overføringer fra Investeringskonto og annen type forsikringssparing eller investeringsselskaper utløser skatt.

Hva koster et fond?

Du betaler ingen gebyrer for å kjøpe og selge fond forvaltet av DNB. Kun et veldig begrenset utvalg av forvaltningsselskapene i vårt fondssortiment tar et gebyr i forbindelse med kjøp og salg.
Alle verdipapirfond belastes med årlig forvaltningsgodtgjørelse. Denne godtgjørelsen går til forvaltningsselskapet, og er selskapets betaling for å forvalte og administrere midlene i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen oppgis i en årlig prosentsats.

Får DNB inntekter fra distribusjon av fond?

DNB får inntekter fra distribusjon av fond. Dette skjer ved at forvaltningsselskapene betaler en provisjon til DNB for å distribuere fondsandeler fra disse forvaltningsselskapene. Denne distributørprovisjonen beregnes som en andel av fondets faste forvaltningsgodtgjørelse.

» Se oversikt over distributørprovisjon per fond

Hva slags spareprodukter kan inngå i en Aksjesparekonto?

Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandlede fond (exchange traded funds) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS.
» Se hvilke aksjefond som inngår i Aksjesparekonto
 
Du kan ikke handle «exchange traded notes» (ETN), derivater, obligasjoner, kombinasjonsfond med aksjeandel under 80 % eller rentefond på en Aksjesparekonto.Det er kun investering i børsnoterte aksjer og aksjefond (med mer enn 80 % andel aksjer) som omfattes av de nye gunstige reglene om Aksjesparekonto. DNB Aktiv 80 er et slikt fond, mens for eksempel kombinasjonsfondet DNB Aktiv 50 omfattes ikke av ordningen da det har for lav aksjeandel, og kan dermed ikke overføres eller handles i kontoen.

Hva gjør jeg dersom jeg har flere fondskonti med beholdninger i aksjefond i DNB?

Det du ønsker å få overført til Aksjesparekonto må du flytte inn på Generell fondssparing dagen før du bestiller flytting til Aksjesparekonto.

Har du aksjefond på andre fondskontoer enn den generelle, vil ikke disse bli flyttet til Aksjesparekontoen.

Kan jeg videreføre mine eksisterende spareavtaler i DNB over til Aksjesparekontoen min?

Spareavtaler som er opprettet i DNB og som belastes bankkonti i DNB vil automatisk videreføres for de fondene du har bestilt flytting for til din Aksjesparekonto i DNB.

Vær oppmerksom på at spareavtaler som belastes via AvtaleGiro vil stoppes, og må opprettes på nytt innenfor din Aksjesparekonto.

Spareavtaler som belastes fra konto du selv ikke disponerer, må avsluttes av kontoeier.
Dersom du har bedt om å flytte beholdning fra andre kontoførere, ber vi kontofører om å avslutte eventuelle spareavtaler knyttet til beholdningen.

Hva skjer med mine eksisterende spareavtaler hos andre banker ved flytting til Aksjesparekonto i DNB?

Har du spareavtaler hos andre banker, vil disse avsluttes automatisk. Husk å opprette de på nytt i DNB etter at flyttingen er gjennomført. Du må først opprette et fast trekk til din bankkonto i Aksjesparekontoen.

Generelt om Aksjesparekonto

Hva er Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en ordning for langsiktig aksjesparing der privatpersoner kan samle investeringene sine i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten at avkastningen ved salg blir skattlagt løpende.

Hvorfor har norske myndigheter introdusert Aksjesparekonto?

Formålet er å gjøre det like gunstig å spare i aksjer og aksjefond for enkeltpersoner som investeringsselskaper. Det blir gunstigere for privatpersoner å reinvestere sparemidler i aksjer og aksjefond, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer og aksjefond.

Hvordan fungerer Aksjesparekonto?

Du kan samle alle dine eierandeler i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond på en Aksjesparekonto. Innskudd på bankkontoen må benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond. Gevinsten du får når du selger børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis eller fondsandeler på kontoen, blir ikke skattlagt ved salget, men først når du tar gevinsten ut av kontoen.

Hva består Aksjesparekonto i DNB av?

Når du bestiller Aksjesparekonto i DNB, får du automatisk en bankkonto, en VPS-konto og en fondskonto, som alle hører inn under Aksjesparekontoen.

Innskuddene på bankkontoen benytter du til å handle børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond på Aksjesparekontoen. Vil du ta ut penger fra kontoen, må disse først føres inn på en annen bankkonto i DNB.

Når du kjøper norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, blir disse registrert på VPS-kontoen.

Gjennom fondskontoen blir du registrert i DNBs kunderegister for handel i aksjefond. Dersom du ønsker å handle utenlandske aksjer, kan du også få tildelt en utenlandsdepotkonto.

Alle verdiene dine innenfor disse kontiene vil til sammen utgjøre din Aksjesparekonto i DNB.

Hvorfor er Aksjesparekonto fordelaktig for meg?

Det er særlig beskatningsreglene som gjør Aksjesparekonto til en spennende spareordning:
 • Det kommer ingen skatt på gevinster fra salg av aksjer og aksjefond så lenge du beholder verdien av gevinsten på kontoen.
 • Du får fullt skjermingsfradrag på det beløpet du har satt inn på Aksjesparekontoen
 • Du må ikke betale skatt før du tar ut et beløp fra Aksjesparekontoen som er større enn det du opprinnelig investerte.

Hvem er Aksjesparekonto aktuelt for?

Aksjesparekonto er gunstig enten du allerede sparer i aksjer og aksjefond, eller dersom du planlegger å begynne med dette. Det er ikke renter på bankkontoen i Aksjesparekontoen.
 

Valg av spareform Aksjesparekonto eller Investeringskonto

Hva er fordelene med Aksjesparekonto sammenlignet med Investeringskonto?

 1. En gunstig overgangsregel i 2017 (som nå er utvidet til å gjelde ut 2018) gjør at du kan overføre aksjer og aksjefond til Aksjesparekontoen uten å bli skattlagt for gevinsten du har opparbeidet deg.
 2. Du kan ta ut kostpris på aksjene/aksjefondene skattefritt
 3. Skjermingsfradrag beregnes på tvers av hele beholdningen

Hva er fordelene med Investeringskonto sammenlignet med Aksjesparekonto?

 1. I tillegg til aksjer og aksjefond kan du samle kombinasjonsfond og rentefond inne på investeringskontoen
 2. Du slipper å betale skatt av løpende utbytte på aksjer
 3. Du får rente på bankkontoen i investeringskontoen

 

Hvordan fungerer egentlig Aksjesparekonto? Se videoen her!

 

Etablering av Aksjesparekonto

Hvem kan opprette Aksjesparekonto?

Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge, med unntak av amerikanske statsborgere, kan opprette en Aksjesparekonto.

Kan mindreårige få Aksjesparekonto i DNB?

Ja, det kan de. Les mer om Aksjesparekonto for mindreårige her, og få tips om å spare i barnets eller eget navn.

Kan personer med D-nummer opprette Aksjesparekonto?

Også privatpersoner med D-nummer kan opprette Aksjesparekonto. Dette gjør du ved å besøke ditt nærmeste bankkontor eller ved å ringe oss på 915 04800. Fra januar 2018 kan dette også opprettes selv via nettbanken. 

Når kan jeg opprette Aksjesparekonto i DNB?

Fra slutten av august kan du opprette Aksjesparekonto i DNB.

» Logg inn her for å opprette

Dersom du har behov for hjelp, kan du kontakte oss på 915 04800 hver dag, døgnet rundt.

Hvor kan jeg bestille Aksjesparekonto?

For å bestille Aksjesparekonto må du først logge deg inn. Deretter havner du på rett side i nettbanken.

» Logg deg inn her

Hvordan åpner jeg Aksjesparekonto hvis jeg ikke allerede er kunde i DNB?

Dersom du ikke allerede er kunde i DNB, må du registrere deg som ny kunde først. Hvis du har trykket bestill Aksjesparekonto fra våre nettsider, vil du bli kunde av DNB og få Aksjesparekonto i samme pakke.

Når du er logget inn i nettbanken, registrerer du deg og signerer kundeavtalen og bestillingsskjemaet for Aksjesparekonto med din BankID. Da vil du umiddelbart få tildelt en brukskonto og en Aksjesparekonto i DNB.

Koster det noe å opprette Aksjesparekonto i DNB?

Nei, det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto i DNB, men de underliggende produktene koster det samme innenfor Aksjesparekontoen som utenfor.

Kan jeg opprette flere Aksjesparekontoer i DNB?

Det vil være mulig å opprette inntil 5 Aksjesparekontoer i DNB via nett- og mobilbank. Har du behov for flere enn 5 Aksjesparekontoer, kan du kontakte oss på telefon 915 04800.

Nå kan du også slå sammen dine Aksjesparekontoer dersom du ønsker det. Les mer her.

Hvor finner jeg informasjon om beholdningen på Aksjesparekontoen min i DNB?

Når du logger deg inn i nettbanken eller i appen Spare på mobiltelefonen din, finner du en oversikt over alle av aksjene, fondene og bankinnskuddene du har stående på din Aksjesparekonto i DNB.

Kan jeg flytte min eksisterende aksjesparing fra DNB over på Aksjesparekontoen min i DNB?

Ja, når du bestiller Aksjesparekonto i DNB kan du samtidig bestille flytting av din eksisterende aksjesparing i DNB til Aksjesparekontoen din i DNB.

Så snart du har registrert bestillingsskjemaet for flytting, vil vi sørge for at selve flyttingen gjennomføres, og varsle deg så snart beholdningene dine er flyttet over på Aksjesparekontoen din.

Dersom du har opprettet Aksjesparekonto hos en annen tilbyder, kan du enkelt flytte hele din Aksjesparekonto til oss her.

Kan jeg flytte min eksisterende aksjesparing fra andre sparetilbydere over på Aksjesparekontoen min i DNB?

Ja, når du bestiller Aksjesparekonto i DNB kan du samtidig bestille flytting av din eksisterende aksjesparing hos andre sparetilbydere (Nordnet, Storebrand, Nordea, Skagen Fondene osv.) til Aksjesparekontoen din i DNB.

Så snart du har registrert bestillingsskjemaet for flytting, vil vi sørge for at selve flyttingen gjennomføres, og varsle deg så snart beholdningene dine er flyttet over på Aksjesparekontoen din i DNB.

Dersom du har opprettet Aksjesparekonto hos en annen tilbyder, kan du enkelt flytte hele din Aksjesparekonto til oss her.

Hvordan flytte deler av beholdningen i en aksje til Aksjesparekonto?

Dersom du ønsker å flytte kun deler av aksjebeholdningen i et bestemt selskap til en Aksjesparekonto, har du muligheten til å gjøre det via Investortjenester i vår Mobil- og Nettbank. I Nettbanken finner du Investortjenester under menyen for sparing og investering, mens tjenesten ligger tilgjengelig direkte under Meny-knappen i Mobilbanken.

På innloggede sider i Investortjenester velger du "Kontooverførsler" under menyen for øvrige tjenester. I neste trinn velger du hvilke VPS-konti som du ønsker overførsel fra og til. Ved overføring til VPS-konto tilknyttet Aksjesparekontoen velger du overføring til VPS-kontoen i 01260-serien. I neste trinn får du muligheten til å velge aktuell aksjepost som ønskes overflyttet. I det siste trinnet fyller du ut det antall aksjer som ønskes overført før du til slutt bekrefter ved å klikke på "Utfør overføring"-knappen. Merk at en overføring vil følge FIFU-prinsippet, som betyr at det vil være de tidligst ervervede aksjene innenfor den enkelte aksjeklasse som først blir overført til Aksjesparekontoen.

Ved å logge inn på Investortjenester via DNBs Mobil- og Nettbank vil det kun være mulig å flytte VPS-registrerte aksjer fra en VPS-konto i DNB. Hvis hensikten er å flytte aksjebeholdning fra en VPS-konto hos en annen kontofører, som tilbyr muligheten til å overføre aksjer via Investortjenester, kan du gjøre det ved å logge deg på VPS Investortjenester via Verdipapirsentralens nettsider på vps.no. Ved innlogging til Investortjenester via vps.no må du påse at du velger den kontoføreren som du ønsker å overføre aksjer fra.
 

Hvordan bruker jeg Aksjesparekontoen?

Hvordan setter jeg inn penger på Aksjesparekontoen min?

Du kan når som helst overføre penger fra en bankkonto utenfor Aksjesparekontoen til bankkontoen som er tilknyttet Aksjesparekontoen. Så snart du får bekreftet at pengene overført, kan du bruke dem til å investere i enkeltaksjer, egenkapitalbevis og aksjefond som er tilgjengelige for handel innenfor din Aksjesparekonto i DNB.

Hvordan handler jeg i aksjefond på Aksjesparekontoen min?

Tilgang til å kjøpe og selge aksjefond får du på vanlig måte i Fondshandel i nettbanken eller vår egen spareapp, Spare.

Når du skal kjøpe aksjefond til Aksjesparekontoen din, velger du fondskontoen som er merket «Aksjesparekonto». Nettbanken eller spareappen velger automatisk riktig konto og veileder deg gjennom kjøpsprosessen.

Hvordan handler jeg i enkeltaksjer og egenkapitalbevis på Aksjesparekontoen min?

Tilgang til å kjøpe og selge enkeltaksjer og egenkapitalbevis får du på vanlig måte i Aksjehandel i nettbanken eller vår egen spareapp Spare.

Når du skal kjøpe enkeltaksjer og egenkapitalbevis til Aksjesparekontoen din, velger du VPS-kontoen som er merket «Aksjesparekonto». Nettbanken eller spareappen velger automatisk riktig konto og veileder deg gjennom kjøpsprosessen.

Hvordan oppretter jeg en avtale om månedlig sparing (spareavtale) i Aksjesparekontoen min?

Tilgang til å opprette månedlig sparing i enkeltaksjer, egenkapitalbevis eller aksjefond får du på vanlig måte i Aksjehandel eller Fondshandel i nettbanken.

Husk å opprette en fast overføring til din bankkonto i Aksjesparekontoen.

Hva skjer dersom jeg mottar utbytte på noen av investeringene mine innenfor Aksjesparekontoen min?

Utbytte kommer til løpende beskatning.

Utbytte som du får tildelt på aksjer eller fond du har innenfor Aksjesparekontoen, vil automatisk bli lagt som innskudd på bankkontoen som er tilknyttet Aksjesparekontoen din.

Kan deler av sparemidlene mine ligge på bankkontoen i Aksjesparekontoen min?

Ja, selv om formålet med en Aksjesparekonto er å legge til rette for investeringer i aksjemarkedet, kan du når som helst selge verdipapirer eller fondsandeler og la beløpene fra disse salgene ligge på bankkontoen som er tilknyttet Aksjesparekontoen din.

Etter loven opptjenes det ikke renter på denne bankkontoen.

Hvordan holder jeg oversikt over hvor mye jeg har på Aksjesparekontoen min?

Du kan når som helst sjekke saldoen og verdiutviklingen på Aksjesparekontoen din, enten i nettbanken eller i spareappen Spare på mobilen.

Vil jeg motta en periodisk rapportering om Aksjesparekontoen min?

Ja – minst to ganger i året vil du få en rapport som viser saldoen og verdiutviklingen på Aksjesparekontoen din. Rapporten vil være tilgjengelig i din elektroniske postkasse i nettbanken.

Vil DNB sørge for at rapporteringen til skattemyndighetene blir riktig?

Ja, vi er ansvarlige for skatterapporteringen av Aksjesparekontoen. Det betyr at utbytte, gevinst, tap og formue vil være forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Hvordan gjør jeg uttak fra Aksjesparekontoen min?

Du kan når som helst gjøre uttak fra Aksjesparekontoen din. Dersom du ikke har dekning til uttaket på bankkontoen som er tilknyttet Aksjesparekontoen, må du først selge aksjer, egenkapitalbevis eller fondsandeler for å dekke inn det beløpet du ønsker å ta ut av Aksjesparekontoen.

Kan flere disponere samme Aksjesparekonto?

Nei, det er kun mulig å ha én disponent per Aksjesparekonto.

Kan jeg gi bort Aksjesparekontoen min i gave?

Ja, du kan gi bort Aksjesparekontoen din i gave med skattemessig kontinuitet. Aksjesparekontoen må i så fall overføres i sin helhet, til én mottager.

Kan jeg gi bort Aksjesparekontoen min i arv?

Ja, Aksjesparekontoen anses ikke opphørt ved død/arv og kan overtas av arving med skattemessig kontinuitet. Aksjesparekontoen må i så fall overføres i sin helhet, til en mottager.

Hvordan avslutter jeg min Aksjesparekonto?

Ønsker du å avslutte din Aksjesparekonto kan du overføre aksjer og aksjefond til eie utenfor Aksjesparekontoen eller du kan selge beholdninger du har av fond og aksjer på Aksjesparekontoen.

Ved opphør vil en eventuelt samlet gevinst på Aksjesparekontoen komme til beskatning og et eventuelt tap være fradragsberettiget. Dersom man overfører aksjer og aksjefond fra Aksjesparekontoen til eie utenfor kontoen vil en gevinst/tap utgjøre differansen mellom markedsverdien av beholdningen på overføringstidspunktet fratrukket innskudd og gjenstående skjermingsfradrag.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å avslutte din Aksjesparekonto.
 

Investeringsmuligheter innenfor Aksjesparekonto

Hva slags spareprodukter kan inngå i en Aksjesparekonto?

Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandlede fond (exchange traded funds) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS.
» Se hvilke fond som kan inngå i Aksjesparekonto

Du kan ikke handle «exchange traded notes» (ETN), derivater, obligasjoner, kombinasjonsfond med aksjeandel under 80 % eller rentefond på en Aksjesparekonto.

Hva slags spareprodukter tilbyr DNB innenfor sin Aksjesparekonto?

Med Aksjesparekonto hos DNB kan du investere i alle børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i selskap som er hjemmehørende i land innenfor EØS. Du får også tilgang til aksjefond fra de fleste norske fondsforvaltere pluss aksjefond fra et stort antall utenlandske forvaltningsselskap.
» Se hvilke fond som kan inngå i Aksjesparekonto

Hva er definisjonen på en børsnotert aksje?

Aksjer som er notert på Oslo Børs’ hovedliste og Oslo Axess, regnes som børsnoterte. Aksjer som er notert på OTC-/NOTC-listen eller på Merkur Market regnes ikke som børsnoterte.

Hva er definisjonen på «en aksje fra et land innenfor EØS»?

Dette er aksjer i selskap som er hjemmehørende i et land i EØS-området, og som er notert på et regulert marked i en EØS-stat.

Hva er definisjonen på et aksjefond?

Aksjefond defineres som verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel ved begynnelsen av inntektsåret (1. januar).

Hva med aksjefond som investerer i aksjer fra land utenfor EØS?

Så lenge aksjefondet hører hjemme i et land innenfor EØS, spiller det ingen rolle om aksjefondet investerer i aksjer fra land utenfor EØS.

Aksjefond (fra Norge, Luxembourg, Sverige, Irland osv.) står fritt til å investere i aksjer over hele verden. Det er fondets opphavsland som er avgjørende.

» Se hvilke fond som kan inngå i Aksjesparekonto

Hva med fond som investerer i obligasjoner, derivater og lignende?

Et verdipapirfonds investeringer i obligasjoner og derivater vil bli trukket fra i beregningen av fondets aksjeandel. Så lenge andelen av obligasjoner og derivater ikke utgjør 20 prosent eller mer av fondets investeringer ved inntektsårets begynnelse (1. januar), vil fondet være klassifisert som et aksjefond.

» Se hvilke fond som kan inngå i Aksjesparekonto

Hva med aksjer og egenkapitalbevis som etter investeringstidspunktet endres slik at de faller utenfor definisjonen av hva som kan handles på en Aksjesparekonto?

Det er ikke nødvendig å flytte aksjer eller egenkapitalbevis ut av Aksjesparekontoen selv om de på grunn av endringer etter investeringstidspunktet ikke lenger oppfyller vilkårene i ordningen. Det er derimot ikke mulig å handle mer i produktene som ikke lenger oppfyller vilkårene i Aksjesparekonten.

Hva med aksjefond hvor aksjeandelen faller under 80 % aksjeandel?

Dersom aksjeandelen måles til høyere enn 80 % ved årets begynnelse (1. januar) så har det ingen betydning om aksjeandelen blir lavere i inneværende år. I de år aksjeandelen faller under 80 % (1. januar) kan det ikke investeres (engangsinnskudd eller spareavtale) i fondet.

Jeg har fondene DNB Aktiv 50 og DNB Aktiv 80. Kan jeg flytte begge inn på en Aksjesparekonto?

Det er bare investeringer i børsnoterte aksjer og aksjefond (dvs. fond med mer enn 80 prosent aksjer) som er omfattet av de nye, gunstige reglene om Aksjesparekonto. DNB Aktiv 80 er et slikt fond, mens for eksempel kombinasjonsfondet DNB Aktiv 50 ikke er omfattet av ordningen da det har for lav aksjeandel. Det sistnevnte fondet kan du derfor ikke overføre til en Aksjesparekonto.
 

Skatt og overgangsordning

Hva er «overgangsordningen for Aksjesparekonto»?

Myndighetene har åpnet for at du i løpet av 2017 kan flytte dine aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler sammen med urealiserte gevinster over på Aksjesparekontoen din uten at flyttingen utløser skatt. Myndighetene har nå utvidet overgangsordningen til å gjelde til 31.12.2018.

Hva kan jeg flytte inn på en Aksjesparekonto uten å utløse skatt?

Det er bare privateide børsnoterte aksjer eller aksjefond som kan flyttes inn på Aksjesparekontoen uten å utløse skatt i overgangsperioden (frem til 31.12.2018). Overføringer fra Investeringskonto eller Fondskonto (forsikringssparing) eller investeringsselskaper utløser skatt.

Hvorfor har norske myndigheter introdusert en overgangsordning for Aksjesparekonto?

Myndighetene ønsker å stimulere privatpersoner til å spare i aksjemarkedet. Aksjesparing på en Aksjesparekonto er skattemessig gunstigere enn sparing utenfor. For at privatpersoner som allerede sparer i aksjemarkedet, ikke skal bli skadelidende, legger derfor myndighetene opp til at de kan flytte sparingen sin over på en Aksjesparekonto uten at flyttingen utløser skatt.

Hva med min eksisterende aksjesparing?

Aksjesparing innenfor en Aksjesparekonto er skattemessig gunstigere enn sparing utenfor. For at privatpersoner som allerede sparer i aksjemarkedet, ikke skal bli skadelidende, legger derfor myndighetene opp til at de kan flytte sparingen sin over på en Aksjesparekonto uten at flyttingen utløser skatt. Dette reguleres i en særskilt overgangsordning.

Hvor lenge varer overgangsordningen?

Overgangsordningen varer i første omgang ut 2017, men er nå utvidet til å gjelde til 31.12.2018.

Når bør jeg flytte den eksisterende aksjesparingen over til Aksjesparekontoen min?

Du bør i hvert fall flytte den eksisterende aksjesparingen som har gevinst over på Aksjesparekontoen din før overgangsordningen utløper.

Hvordan beregnes skjermingsfradrag i Aksjesparekonto?

I Aksjesparekontoen settes skjermingsgrunnlaget for det enkelte år til det laveste innskuddsbeløpet (saldoen) på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Ved åpning av Aksjesparekonto kan det være en utfordring å overføre fond, aksjer og kontanter samtidig. Så lenge kunden har bestilt overføring i løpet av en 14 dagers pluss periode må dette kvalifisere som en samlet overføring. Skattedirektoratet har i tilknytning til denne regelen selv uttalt at det må vises fleksibilitet og aksepteres mer enn 14 dager når flytting er meldt, men det tar lang tid med overføring fra avgivende leverandør.
 


Hva vil skjermingsgrunnlaget bli dersom jeg flytter en aksjeinvestering med ukjent inngangsverdi?

Dersom inngangsverdien på en aksjeinvestering som du overfører til Aksjesparekontoen din, ikke er kjent eller ikke kan dokumenteres, vil inngangsverdien mest sannsynlig måtte settes til 0. Det er derfor viktig at informasjon om inngangsverdier er tilgjengelig når du skal registrere flyttingen.

Hvordan flytter jeg aksjene og/eller aksjefondene mine til en Aksjesparekonto?

Når du bestiller Aksjesparekonto i nettbanken i DNB, kan du samtidig bestille flytting av din eksisterende aksjesparing til Aksjesparekontoen din i DNB. Så snart du har signert det digitale bestillingsskjemaet for flytting, vil vi sørge for at selve flyttingen gjennomføres, og varsle deg så snart beholdningene dine er flyttet over på Aksjesparekontoen din.

Når bør jeg senest ha bestilt flytting av den eksisterende aksjesparingen min over til Aksjesparekontoen min?

For at flyttingen av den eksisterende aksjesparingen din skal gå så glatt som mulig, bør du bestille flytting senest 10 virkedager før overgangsordningen løper ut.

Hvilke sparebeholdninger bør jeg flytte over til Aksjesparekontoen min?

Dersom du har urealisert gevinst på én eller flere av enkeltaksjene eller aksjefondene dine, kan det være gunstig å opprette en Aksjesparekonto og overføre disse sparebeholdningene til den

Hva bør jeg gjøre hvis jeg allerede sparer i aksjemarkedet og har urealisert gevinst på investeringene mine?

Eksempel: Du har investert 40 000 kr og har en urealisert gevinst på 10 000 kr. Du velger å flytte investeringen over til din Aksjesparekonto. Dersom du deretter velger å reinvestere i et annet fond eller en annen aksje, kan du gjøre dette for hele salgsbeløpet (50 000 kr). Dersom du isteden hadde reinvestert midlene utenfor Aksjesparekontoen, måtte du ha skattet 29,76 prosent (i 2017) av gevinsten, og reinvesteringen ville blitt tilsvarende mindre.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg allerede sparer i aksjemarkedet og har urealisert tap på investeringene mine?

Eksempel: Du har investert 40 000 og har et urealisert tap på 10 000. Da kan det lønne seg å realisere tapet før du flytter pengene over til en Aksjesparekonto. Hvis du realiserer tapet, får du nemlig fradrag i årets ligning. Samtidig mister du imidlertid retten til det opparbeidede skjermingsfradraget. Hvis det urealiserte tapet er lite og skjermingsfradraget er relativt høyt (sett opp mot tapet), kan det likevel være fornuftig å overføre beholdningen til Aksjesparekontoen. Dette må hver enkelt kunde vurdere for seg selv.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har spart over lang tid og ønsker å reinvestere?

Mange kunder har store urealiserte gevinster «låst fast» fordi de ikke ønsker å realisere verdiene og dermed måtte skatte av gevinsten. Ofte kan dette være i aksjer/aksjefond som tidligere har gått bra og generert verdier, men som har gått trått i den senere tid. Hvis du befinner deg i en slik situasjon, ønsker du gjerne å investere i noe annet. Hvis du da flytter pengene over til en Aksjesparekonto, kan du reinvestere dem skattefritt. Du får med deg verdiene inn i Aksjesparekontoen og kan reinvestere i et bredt spekter av aksjefond og børsnoterte aksjer innenfor EØS.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har spart over lang tid og ønsker å realisere sparebeløpet?

Mange ønsker å bruke deler av de oppsparte midlene sine til å finansiere for eksempel en hytte, båt eller ferie. Ved å flytte midlene til en Aksjesparekonto kan de da ta ut hele eller deler av det opprinnelig investerte beløpet (summen av kostpris) fra Aksjesparekontoen skattefritt.

Formuesbeskatning i Aksjesparekonto

Innestående på Aksjesparekontoen formuesbeskattes på samme måte som kontanter, aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen.

Formuesrabatten på 10 % (gjeldende for 2017) gjelder også for aksjer og aksjefondsandeler som eies på en Aksjesparekonto. Fra 2018 blir formuesrabatten 20%.

Flytting av Aksjesparekonto

Kan jeg flytte en Aksjesparekonto hos en annen sparetilbyder til DNB uten å utløse skatt?

Ja, du kan når som helst flytte din Aksjesparekonto hos en annen sparetilbyder over til din Aksjesparekonto i DNB. Vi vil hjelpe deg med overføringen og fusjonere kontoene til én Aksjesparekonto i DNB. Les mer og bestill flytting her.

Kan jeg flytte deler av innholdet på en Aksjesparekonto?

Du kan ikke flytte deler av midlene, hele Aksjesparekontoen må overføres i sin helhet.

Vil det koste noe å flytte en Aksjesparekonto fra en annen sparetilbyder til DNB?

DNB tar ingen kostnader når du skal flytte din Aksjesparekonto til oss. Det kan være at den andre sparetilbyderen krever et flyttegebyr for å legge til rette for overføringen av Aksjesparekontoen. Vi venter på en regelavklaring fra myndighetene om et eventuelt gebyrtak for slik praksis.

Hvilke kostnader er det forbundet med en Aksjesparekonto i DNB?

Det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto i DNB. Aksjene og aksjefondene du investerer i koster det samme innenfor Aksjesparekonto som utenfor. 

Hvor lang tid tar det å flytte en Aksjesparekonto fra en annen sparetilbyder til DNB?

Verdipapirer, kontantbeholdning og skatteopplysninger skal overføres så snart som mulig og senest innen 10 virkedager fra mottatt flyttemelding. På grunn av stor pågang nå blant aktører opplever noen kunder at flyttingen kan ta noe lengre tid.

For verdipapirer med begrenset likviditet kan sparebeholdningen overføres separat 5 virkedager senere. Dersom DNB ikke tilbyr tjenester for alle verdipapirene som står på kontoen, kan du velge å realisere hele eller deler av investeringen og deretter overføre kontantbeholdningen.

Får det noen skattemessige konsekvenser å flytte min Aksjesparekonto til DNB?

Det får ingen skattemessige konsekvenser å flytte din Aksjesparekonto til DNB. Aksjesparekontoen blir flyttet over med skattemessig kontinuitet, som betyr at opparbeidet skjerminsfradrag, kostpris overføres til Aksjesparekontoen i DNB sammen med beholdningen på kontoen. 

Hva kan jeg flytte over til DNB?

Alle aksjer kan flyttes over til DNB. Når det gjelder aksjefond, er det en forutsetning at fondene inngår i det fondsutvalget på nesten 400 fond vi tilbyr i vår Aksjeparekonto. Vi vil varsle deg dersom det skulle skje at dine aksjefond ikke finnes i vårt utvalg. 

Vil jeg være ute av markedet i flytteperioden?

Nei, du vil være eksponert i markedet hele tiden. I en periode vil du ikke kunnde se beholdningen på din Aksjesparekonto, hverken hos den andre tilbyderen eller hos DNB. I denne perioden kan man ikke handle på Aksjesparekontoen. 

Hva skjer med den gamle Aksjesparekontoen etter flyttingen til DNB?

Så snart beholdningen på Aksjesparekontoen er flyttet over til DNB, vil den tomme Aksjesparekontoen hos den andre tilbyderen avsluttes. 

Hva skjer med spareavtaler jeg har på Aksjesparekontoen som skal flyttes til DNB?

Spareavtaler du har på Aksjesparekontoen som skal flyttes vil bli avsluttet. Dersom du ønsker å videreføre disse etter at Aksjesparekontoen er flyttet til DNB, må du huske å opprette de på nytt. Så snart Aksjesparekontoen er overført til DNB vil du finne denne i Aksjesparekonto oversikten. Der vil du enkelt kunne se hvilke aksjefond du har spareavtaler på og enkelt kunne opprette nye eller endre eksisterende spareavtaler. 

Hvordan er flytteprosessen for å flytte min Aksjesparekonto over til DNB?

Det første du må gjøre er å fylle ut et flytteskjema. Vi vil deretter sende en beholdningsforespørsel til den andre tilbyderen. Så snart vi har mottatt din Aksjesparekonto vil du få en bekreftelse på at alt er klart. Senest 10 virkedager etter du har registrert ditt flytteskjema vil du kunne finne din sparebeholdning på din nye Aksjesparekonto hos oss. 
Dersom flyttingen av din Aksjesparekonto ikke går som forventet, vil vi kontakte deg. 

Hvordan finner jeg mitt Aksjesparekonto-nummer på Aksjesparekontoen jeg ønsker å flytte?

For å bestille en flytting av Aksjesparekonto er vi avhengig av at du oppgir nummeret på din eksisterende Aksjesparekonto. Dette nummeret finner du hos din eksisterende tilbyder. 
Eksempler på nummer vi kan ta imot i flytteskjemaet for Aksjesparekonto er:
 • Aksjesparekonto avtalenummer
 • Aksjesparekonto bankkontonummer
 • Aksjesparekonto fondskontonummer
 • Aksjesparekonto VPS kontonummer