Spørsmål og svar om Aksjesparekonto

ung dame
Lurer du på noe? Under finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om Aksjesparekonto.
 

Hva er Aksjesparekonto?

Myndighetene har innført Aksjesparekonto for å stimulere til økt aksjesparing blant nordmenn . Her kan du samle alle dine investeringer  i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Aksjesparekonto gir deg valgfrihet til å kjøpe, selge eller bytte investeringer uten at du må betale skatt på gevinster underveis.
 

Oftest stilte spørsmål

Hvordan fungerer Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto gjør det det enklere og mer gunstig for deg å spare i aksjer og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinster så lenge gevinsten beholdes på Aksjesparekontoen. Du kan ta ut det du har betalt for aksjefondene/aksjene uten å skatte. Først når du tar ut gevinster fra Aksjesparekontoen, begynner du å skatte.  Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen.

Hvem kan opprette Aksjesparekonto?

Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge kan opprette Aksjesparekonto. Amerikanske statsborgere kan kun opprette Aksjesparekonto om de er permanent bosatt i Norge.

Koster det noe å opprette Aksjesparekonto i DNB?

Nei, det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto i DNB, men de underliggende produktene koster det samme innenfor Aksjesparekontoen som utenfor.
» Se prisliste her
» Se forvaltningshonorarene til aksjefondene her

Hva kan jeg flytte inn i Aksjesparekonto uten å utløse skatt?

Det er kun privateide børsnoterte aksjer eller aksjefond som kan flyttes inn i Aksjesparekontoen uten å utløse skatt i overgangsperioden (frem til 31.12.2019) . Overføringer fra Investeringskonto, og annen type forsikringssparing eller investeringsselskaper utløser skatt. De må eventuelt først selges, før pengene kan overføres Aksjesparekontoen.
Frister for flytting av aksjer og aksjefond inn på aksjesparekonto 2019:  
   
 • Søndag 1. desember 2019 – siste frist for å sende inn flytteskjema hvis du har aksjer og aksjefond utenfor DNB
 • Torsdag 19. desember  2019 – siste frist for å sende inn flytteskjema hvis du har aksjer og aksjefond i DNB

Hva slags spareprodukter kan inngå i en Aksjesparekonto?

Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og børshandlede fond (exchange traded funds) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS. For eksempel faller Frontline utenfor fordi det ikke er hjemmehørende innenfor EØS selv om det er notert på Oslo Børs.

Du kan handel i et stort utvalg aksjefond. Det er et krav at aksjefondet må ha mer enn 80 % andel aksjer. DNB Aktiv 80 er et slikt fond, mens for eksempel kombinasjonsfondet DNB Aktiv 50 omfattes ikke av ordningen da det har for lav aksjeandel.

» Se hvilke aksjefond som inngår i DNB sin Aksjesparekonto

Generelt om Aksjesparekonto

Hvorfor er Aksjesparekonto fordelaktig for meg?

Formålet er å gjøre det like gunstig å spare i aksjer og aksjefond for privatpersoner som det er for investeringsselskaper. Her kan du enkelt samle alle dine investeringer i aksjer og aksjefond. Det er særlig beskatningsreglene som gjør Aksjesparekonto til en spennende spareordning:
 • Inne i Aksjesparekonto kan du kjøpe, selge eller bytte aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinsten underveis.
 • Du får fullt skjermingsfradrag på det beløpet du har satt inn på Aksjesparekontoen
 • Du må ikke betale skatt før du tar ut et beløp fra Aksjesparekontoen som er større enn det du opprinnelig investerte.

Hva består Aksjesparekonto i DNB av?

Når du bestiller Aksjesparekonto i DNB, får du automatisk en bankkonto, en VPS-konto og en fondskonto, som alle hører inn under Aksjesparekontoen.

Innskuddene på bankkontoen benytter du til å handle børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond på Aksjesparekontoen. Vil du ta ut penger fra kontoen, må disse først føres inn på en annen bankkonto i DNB.

Når du kjøper norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, blir disse registrert på VPS-kontoen. Dersom du ønsker å handle utenlandske aksjer, må du opprette utenlandsdepotkonto i nettbanken.

Gjennom fondskontoen blir du registrert i DNBs kunderegister for handel i aksjefond.

Alle verdiene dine innenfor disse kontiene vil til sammen utgjøre din Aksjesparekonto i DNB.

Hvem er Aksjesparekonto aktuelt for?

Aksjesparekonto er gunstig enten du allerede sparer i aksjer og aksjefond, eller dersom du planlegger å begynne med dette. Det er ikke renter på bankkontoen i Aksjesparekontoen.

Hvordan får jeg fradrag for tap i Aksjesparekonto?

Tap på Aksjesparekonto er fradragsberettiget. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av Aksjesparekontoen. 
 
 

Etablering og flytting av midler til Aksjesparekontoen

Hvem kan opprette Aksjesparekonto?

Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge kan opprette Aksjesparekonto. Amerikanske statsborgere kan kun opprette Aksjesparekonto om de er permanent bosatt i Norge.

Kan mindreårige få Aksjesparekonto i DNB?

Ja, det kan de. Les mer om Aksjesparekonto for mindreårige her, og få tips om å spare i barnets eller eget navn.

Kan personer med D-nummer opprette Aksjesparekonto?

Også privatpersoner med D-nummer kan opprette Aksjesparekonto. Dette gjør du ved å besøke ditt nærmeste bankkontor eller ved å ringe oss på 915 04800. Aksjesparekonto kan også opprettes selv via nettbanken. 

Hvor kan jeg bestille Aksjesparekonto?

For å bestille Aksjesparekonto må du først logge deg inn. Deretter havner du på rett side i nettbanken.

» Logg deg inn her

Hvordan åpner jeg Aksjesparekonto hvis jeg ikke allerede er kunde i DNB?

Dersom du ikke allerede er kunde i DNB, må du registrere deg som ny kunde først. Hvis du har trykket bestill Aksjesparekonto fra våre nettsider, vil du bli kunde av DNB og få Aksjesparekonto i samme pakke.

Når du er logget inn i nettbanken, registrerer du deg og signerer kundeavtalen og bestillingsskjemaet for Aksjesparekonto med din BankID. Da vil du umiddelbart få tildelt en brukskonto og en Aksjesparekonto i DNB.

Kan jeg opprette flere Aksjesparekontoer i DNB?

Det vil være mulig å opprette inntil 5 Aksjesparekontoer i DNB via nett- og mobilbank. Har du behov for flere enn 5 Aksjesparekontoer, kan du kontakte oss på telefon 915 04800.

Nå kan du også slå sammen dine Aksjesparekontoer dersom du ønsker det. 

Kan jeg flytte min eksisterende aksjesparing fra DNB over på Aksjesparekontoen min i DNB?

Ja, når du bestiller Aksjesparekonto i DNB kan du samtidig bestille flytting av din eksisterende aksjesparing i DNB til Aksjesparekontoen din.

Så snart du har registrert bestillingsskjemaet for flytting, vil vi sørge for at selve flyttingen gjennomføres, og varsle deg så snart beholdningene dine er flyttet over på Aksjesparekontoen din.

Dersom du har opprettet Aksjesparekonto hos en annen tilbyder, kan du enkelt flytte din Aksjesparekonto til oss.

Kan jeg flytte min eksisterende aksjesparing fra andre sparetilbydere over på Aksjesparekontoen min i DNB?

Ja, når du bestiller Aksjesparekonto i DNB kan du samtidig bestille flytting av din eksisterende aksjesparing hos andre sparetilbydere (Nordnet, Storebrand, Nordea, Skagen Fondene osv.) til Aksjesparekontoen din i DNB.

Så snart du har registrert bestillingsskjemaet for flytting, vil vi sørge for at selve flyttingen gjennomføres, og varsle deg så snart beholdningene dine er flyttet over på Aksjesparekontoen din i DNB.

Dersom du har opprettet Aksjesparekonto hos en annen tilbyder, kan du enkelt flytte hele din Aksjesparekonto til oss.

Hva skjer ved flytting av flere fondskontoer med beholdninger i aksjefond i DNB?

Det du ønsker å få overført til Aksjesparekonto må du først flytte inn på Generell Fondssparing dagen før du bestiller flytting til Aksjesparekonto.

Har du aksjefond på andre fondskontoer enn den generelle, vil ikke disse bli flyttet til Aksjesparekontoen. Dette for å unngå uønsket blanding av forskjellige sparemål. Du kan selv flytte de inn på et senere tidspunkt hvis du ønsker det.

Hvordan flytte deler av beholdningen i en aksje til Aksjesparekonto?

Dersom du ønsker å flytte kun deler av aksjebeholdningen i et bestemt selskap til en Aksjesparekonto, har du muligheten til å gjøre det via Investortjenester i vår Mobil- og Nettbank. I Nettbanken finner du Investortjenester under menyen for sparing og investering, mens tjenesten ligger tilgjengelig direkte under Meny-knappen i Mobilbanken.

På innloggede sider i Investortjenester velger du "Kontooverførsler" under menyen for øvrige tjenester. I neste trinn velger du hvilke VPS-konti som du ønsker overførsel fra og til. Ved overføring til VPS-konto tilknyttet Aksjesparekontoen velger du overføring til VPS-kontoen i 01260-serien. I neste trinn får du muligheten til å velge aktuell aksjepost som ønskes overflyttet. I det siste trinnet fyller du ut det antall aksjer som ønskes overført før du til slutt bekrefter ved å klikke på "Utfør overføring"-knappen. Merk at en overføring vil følge FIFU-prinsippet, som betyr at det vil være de tidligst ervervede aksjene innenfor den enkelte aksjeklasse som først blir overført til Aksjesparekontoen.

Ved å logge inn på Investortjenester via DNBs Mobil- og Nettbank vil det kun være mulig å flytte VPS-registrerte aksjer fra en VPS-konto i DNB. Hvis hensikten er å flytte aksjebeholdning fra en VPS-konto hos en annen kontofører, som tilbyr muligheten til å overføre aksjer via Investortjenester, kan du gjøre det ved å logge deg på VPS Investortjenester via Verdipapirsentralens nettsider på vps.no. Ved innlogging til Investortjenester via vps.no må du påse at du velger den kontoføreren som du ønsker å overføre aksjer fra.
 

Investeringsmuligheter innenfor Aksjesparekontoen

Hva slags spareprodukter tilbyr DNB innenfor sin Aksjesparekonto?

Med Aksjesparekonto hos DNB kan du investere i alle børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i selskap som er hjemmehørende i land innenfor EØS. Du får også tilgang til aksjefond fra de fleste norske fondsforvaltere pluss aksjefond fra et stort antall utenlandske forvaltningsselskap.

» Se hvilke fond som kan inngå i DNB sin Aksjesparekonto

Hva er definisjonen på en børsnotert aksje og en aksje fra et land innenfor EØS?

Aksjer som er notert på Oslo Børs’ hovedliste og Oslo Axess, regnes som børsnoterte. Aksjer som er notert på OTC-/NOTC-listen eller på Merkur Market regnes ikke som børsnoterte.

Definisjonen på en aksje fra et land innenfor EØS er aksjer i selskap som er hjemmehørende i et land i EØS-området, og som er notert på et regulert marked i en EØS-stat.

Hva er definisjonen på et aksjefond?

Aksjefond defineres som verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel ved begynnelsen av inntektsåret (1. januar). DNB Aktiv 80 er et slik fond, mens for eksempel kombinasjonsfondet DNB Aktiv 50 ikke er omfattet av ordningen da den har for lav aksjeandel.

Hva med aksjefond som investerer i aksjer fra land utenfor EØS?

Så lenge aksjefondet hører hjemme i et land innenfor EØS, spiller det ingen rolle om aksjefondet investerer i aksjer fra land utenfor EØS.

Aksjefond (fra Norge, Luxembourg, Sverige, Irland osv.) står fritt til å investere i aksjer over hele verden. Det er fondets opphavsland som er avgjørende.

» Se hvilke fond som kan inngå i DNB sin Aksjesparekonto
 

Hvordan bruker jeg Aksjesparekontoen?

Hvordan setter jeg inn penger på Aksjesparekontoen min?

Du kan når som helst overføre penger fra en bankkonto utenfor Aksjesparekontoen til bankkontoen som er tilknyttet Aksjesparekontoen. Så snart du får bekreftet at pengene overført, kan du bruke dem til å investere i enkeltaksjer, egenkapitalbevis og aksjefond som er tilgjengelige for handel innenfor din Aksjesparekonto i DNB.

Hvordan handler jeg i aksjefond på Aksjesparekontoen min?

Tilgang til å kjøpe og selge aksjefond får du på vanlig måte i Fondshandel i nettbanken eller vår egen spareapp, Spare.

Når du skal kjøpe aksjefond til Aksjesparekontoen din, velger du fondskontoen som er merket «Aksjesparekonto». Nettbanken eller spareappen velger automatisk riktig konto og veileder deg gjennom kjøpsprosessen.

Hvordan handler jeg i enkeltaksjer og egenkapitalbevis på Aksjesparekontoen min?

Tilgang til å kjøpe og selge enkeltaksjer og egenkapitalbevis får du på vanlig måte i Aksjehandel i nettbanken eller vår egen spareapp Spare.

Når du skal kjøpe enkeltaksjer og egenkapitalbevis til Aksjesparekontoen din, velger du VPS-kontoen som er merket «Aksjesparekonto». Nettbanken eller spareappen velger automatisk riktig konto og veileder deg gjennom kjøpsprosessen.

Hvordan oppretter jeg en avtale om månedlig sparing (spareavtale) i Aksjesparekontoen min?

Du kan opprette månedlig sparing i enkeltaksjer, egenkapitalbevis eller aksjefond på vanlig måte i Aksjehandel eller Fondshandel i nettbanken. Du kan her velge en fast overføring til din bankkonto i Aksjesparekontoen.

Kan jeg videreføre mine eksisterende spareavtaler i DNB over til Aksjesparekontoen min?

Spareavtaler som er opprettet i DNB og som belastes bankkonti i DNB vil automatisk videreføres for de fondene du har bestilt flytting for til din Aksjesparekonto i DNB.

Vær oppmerksom på at spareavtaler som belastes via AvtaleGiro vil stoppes, og må opprettes på nytt innenfor din Aksjesparekonto.

Spareavtaler som belastes fra konto du selv ikke disponerer, må avsluttes av kontoeier.

Har du spareavtaler hos andre banker, vil disse avsluttes automatisk. Husk å opprette de på nytt i DNB etter at flyttingen er gjennomført.

Hva skjer dersom jeg mottar utbytte på noen av investeringene mine innenfor Aksjesparekontoen min?

Utbytte fra aksjer og aksjefond skattlegges ikke løpende ved utdeling, men inngår på aksjesparekontoen og skattlegges først ved uttak fra aksjesparekontoen.

Skattepliktig utbytte justeres ned hvis du har ubenyttet skjermingsfradrag på din Aksjesparekonto. 

Kan deler av sparemidlene mine ligge på bankkontoen i Aksjesparekontoen min?

Ja, selv om formålet med en Aksjesparekonto er å legge til rette for investeringer i aksjemarkedet, kan du når som helst selge verdipapirer eller fondsandeler og la beløpene fra disse salgene ligge på bankkontoen som er tilknyttet Aksjesparekontoen din.

Etter loven opptjenes det ikke renter på denne bankkontoen.

Hvordan holder jeg oversikt over hvor mye jeg har på Aksjesparekontoen min?

Du kan når som helst sjekke saldoen og verdiutviklingen på Aksjesparekontoen din, enten i nettbanken eller i spareappen Spare på mobilen.

Hva med periodisk rapportering og rapporteringen til skattemyndighetene?

Minst to ganger i året vil du få en rapport som viser saldoen og verdiutviklingen på Aksjesparekontoen din. Rapporten vil være tilgjengelig i din elektroniske postkasse i nettbanken.

DNB er ansvarlige for skatterapporteringen av Aksjesparekontoen. Det betyr at utbytte, gevinst, tap og formue vil være forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Hvordan gjør jeg uttak fra Aksjesparekontoen min?

Du kan når som helst gjøre uttak fra Aksjesparekontoen din. Dersom du ikke har dekning til uttaket på bankkontoen som er tilknyttet Aksjesparekontoen, må du først selge aksjer, egenkapitalbevis eller fondsandeler for å dekke inn det beløpet du ønsker å ta ut av Aksjesparekontoen.

Kan flere disponere samme Aksjesparekonto?

Nei, det er kun mulig å ha én disponent per Aksjesparekonto.

Kan jeg gi bort Aksjesparekontoen min i gave?

Ja, du kan gi bort Aksjesparekontoen din i gave med skattemessig kontinuitet. 

Kan jeg gi bort Aksjesparekontoen min i arv?

Ja, Aksjesparekontoen anses ikke opphørt ved død/arv og kan overtas av arving med skattemessig kontinuitet. 

Hvordan avslutter jeg min Aksjesparekonto?

Ønsker du å avslutte din Aksjesparekonto må du selge beholdninger du har av fond og aksjer på Aksjesparekontoen.

Ved opphør vil en eventuelt samlet gevinst på Aksjesparekontoen komme til beskatning og et eventuelt tap være fradragsberettiget. Dersom man overfører aksjer og aksjefond fra Aksjesparekontoen til eie utenfor kontoen vil en gevinst/tap utgjøre differansen mellom markedsverdien av beholdningen på overføringstidspunktet fratrukket innskudd og gjenstående skjermingsfradrag.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å avslutte din Aksjesparekonto.

Får DNB inntekter fra distribusjon av fond?

DNB får inntekter fra distribusjon av fond. Dette skjer ved at forvaltningsselskapene betaler en provisjon til DNB for å distribuere fondsandeler fra disse forvaltningsselskapene. Denne distributørprovisjonen beregnes som en andel av fondets faste forvaltningsgodtgjørelse.

» Se oversikt over distributørprovisjon per fond
 

Skatt og overgangsordning

Flytting av midler vedrørende børsnoterte aksjer med negativ inngangsverdi

Nye overgangsregler fra 26. april 2018. Overføring av aksjer med negativ inngangsverdi anses som skattepliktig inntekt og innskudd settes lik 0. 

Hva er «overgangsordningen" og hvor lenge varer den for Aksjesparekonto?

Frister for flytting av aksjer og aksjefond inn på aksjesparekonto 2019: 

 • Søndag 1. desember kl 23.59 for flytting av aksjer og aksjefond fra andre sparetilbydere til Aksjesparekonto  i DNB.
 • Torsdag 19. desember kl 23.59 for flytting av aksjer og aksjefond i DNB til Aksjesparekonto i DNB

Hva kan jeg flytte inn på en Aksjesparekonto uten å utløse skatt?

Det er bare privateide børsnoterte aksjer eller aksjefond som kan flyttes inn på Aksjesparekontoen uten å utløse skatt i overgangsperioden (frem til 31.12.2019). Overføringer fra Investeringskonto eller Fondskonto (forsikringssparing) eller investeringsselskaper utløser skatt.

Hva med min eksisterende aksjesparing?

Aksjesparing innenfor en Aksjesparekonto er skattemessig gunstigere enn sparing utenfor. For at privatpersoner som allerede sparer i aksjemarkedet, ikke skal bli skadelidende, legger derfor myndighetene opp til at de kan flytte sparingen sin over på en Aksjesparekonto uten at flyttingen utløser skatt. Dette reguleres i en særskilt overgangsordning.

Hvordan beregnes skjermingsfradrag i Aksjesparekonto?

I Aksjesparekontoen settes skjermingsgrunnlaget for det enkelte år til det laveste innskuddssaldo i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Innskuddet utgjør historisk kostpris på verdipapirene pluss eventuelle kontantinnskudd.

Ved åpning av Aksjesparekonto kan det være en utfordring å overføre fond, aksjer og kontanter samtidig. Så lenge kunden har bestilt overføring i løpet av en 14 dagers pluss periode må dette kvalifisere som en samlet overføring. Skattedirektoratet har i tilknytning til denne regelen selv uttalt at det må vises fleksibilitet og aksepteres mer enn 14 dager når flytting er meldt, men det tar lang tid med overføring fra avgivende leverandør.
 


Hva vil skjermingsgrunnlaget bli dersom jeg flytter en aksjeinvestering med ukjent inngangsverdi?

Dersom inngangsverdien på en aksjeinvestering som du overfører til Aksjesparekontoen din, ikke er kjent eller ikke kan dokumenteres, vil inngangsverdien mest sannsynlig måtte settes til 0. Det er derfor viktig at informasjon om inngangsverdier er tilgjengelig når du skal registrere flyttingen.

Hvordan flytter jeg aksjene og/eller aksjefondene mine til en Aksjesparekonto?

Når du bestiller Aksjesparekonto i nettbanken i DNB, kan du samtidig bestille flytting av din eksisterende aksjesparing til Aksjesparekontoen din i DNB. Så snart du har signert det digitale bestillingsskjemaet for flytting, vil vi sørge for at selve flyttingen gjennomføres, og varsle deg så snart beholdningene dine er flyttet over på Aksjesparekontoen din.

Hvilke sparebeholdninger bør jeg flytte over til Aksjesparekontoen min?

Dersom du har urealisert gevinst på én eller flere av enkeltaksjene eller aksjefondene dine, kan det være gunstig å opprette en Aksjesparekonto og overføre disse sparebeholdningene til den

Formuesbeskatning i Aksjesparekonto

Innestående på Aksjesparekontoen formuesbeskattes på samme måte som kontanter, aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen. Aksjer og aksjefond får en rabatt i formuegrunnlaget med 25 % for inntektsåret 2019. 

Innslagspunktet for formuesskatt er fra 1 500 000 kroner og over. For ektefeller, som skattlegges under ett for sin samlede formue, er innslagspunktene det dobbelte. 
 

Flytting av Aksjesparekonto

Kan jeg flytte en Aksjesparekonto hos en annen sparetilbyder til DNB uten å utløse skatt?

Ja, du kan når som helst flytte din Aksjesparekonto hos en annen sparetilbyder over til din Aksjesparekonto i DNB. Vi vil hjelpe deg med overføringen og fusjonere kontoene til én Aksjesparekonto i DNB. Les mer og bestill flytting.

Kan jeg flytte deler av innholdet på en Aksjesparekonto?

Du kan flytte deler av midlene fra din Aksjesparekonto til en annen Aksjesparekonto i følgende tilfeller:
 • Til deg selv
 • Skilsmisse 
 • Dødsbo
Delingen av aksjesparekontoen innebærer at de verdipapirer og kontanter som du ber oss om å flytte vil bli flyttet til de aksjesparekontoene du ønsker. 

Ved overføring av fond/aksjer til annen aksjesparekonto vil tilsvarende andel av kostpris og ubenyttet skjerming også overføres. Aksjesparekontoen som det overføres fra vil ikke bli avsluttet når overføringen er gjennomført.


Vil det koste noe å flytte en Aksjesparekonto fra en annen sparetilbyder til DNB?

DNB tar ingen kostnader når du skal flytte din Aksjesparekonto til oss. Det kan være at den andre sparetilbyderen krever et flyttegebyr for å legge til rette for overføringen av Aksjesparekontoen. 

Hvor lang tid tar det å flytte en Aksjesparekonto fra en annen sparetilbyder til DNB?

Verdipapirer, kontantbeholdning og skatteopplysninger skal overføres så snart som mulig og senest innen 10 virkedager fra mottatt flyttemelding. På grunn av stor pågang blant aktørene opplever noen kunder at flyttingen kan ta noe lengre tid.

For verdipapirer med begrenset likviditet kan sparebeholdningen overføres separat 5 virkedager senere. Dersom DNB ikke tilbyr tjenester for alle verdipapirene som står på kontoen, kan du velge å realisere hele eller deler av investeringen og deretter overføre kontantbeholdningen.

Hva kan jeg flytte over til DNB?

Alle aksjer kan flyttes over til DNB. Når det gjelder aksjefond, er det en forutsetning at fondene inngår i det fondsutvalget på de over 430 fondene vi tilbyr i vår Aksjesparekonto. Vi vil varsle deg dersom det skulle skje at dine aksjefond ikke finnes i vårt utvalg. 

Vil jeg være ute av markedet i flytteperioden?

Nei, du vil være eksponert i markedet hele tiden. Vi anbefaler likevel at du ikke handler på kontoen etter du har startet flytteprosessen, da dette gjør at selve prosessen tar lengre tid.
I en periode vil du ikke kunne se beholdningen på din Aksjesparekonto, hverken hos den andre tilbyderen eller hos DNB. I denne perioden kan man ikke handle på Aksjesparekontoen. 

Hva skjer med spareavtaler jeg har på Aksjesparekontoen som skal flyttes til DNB?

Spareavtaler du har på Aksjesparekontoen som skal flyttes vil bli avsluttet. Dersom du ønsker å videreføre disse etter at Aksjesparekontoen er flyttet til DNB, må du huske å opprette de på nytt. Så snart Aksjesparekontoen er overført til DNB vil du finne denne i Aksjesparekonto oversikten. Der vil du enkelt kunne se hvilke aksjefond du har spareavtaler på og enkelt kunne opprette nye eller endre eksisterende spareavtaler. 

Hvordan er flytteprosessen for å flytte min Aksjesparekonto over til DNB?

Det første du må gjøre er å fylle ut et flytteskjema. Vi vil deretter sende en beholdningsforespørsel til den andre tilbyderen. Så snart vi har mottatt din Aksjesparekonto vil du få en bekreftelse på at alt er klart. Senest 10 virkedager etter du har registrert ditt flytteskjema vil du kunne finne din sparebeholdning på din nye Aksjesparekonto hos oss. 

Hvordan finner jeg mitt Aksjesparekonto-nummer på Aksjesparekontoen jeg ønsker å flytte?

For å bestille en flytting av Aksjesparekonto er vi avhengig av at du oppgir nummeret på din eksisterende Aksjesparekonto. Dette nummeret finner du hos din eksisterende tilbyder. 
Eksempler på nummer vi kan ta imot i flytteskjemaet for Aksjesparekonto er:
 • Aksjesparekonto avtalenummer
 • Aksjesparekonto bankkontonummer
 • Aksjesparekonto fondskontonummer
 • Aksjesparekonto VPS kontonummer
 

Valg av spareform Aksjesparekonto eller Investeringskonto

Hva er fordelene med Aksjesparekonto sammenlignet med Investeringskonto?

 1. En gunstig overgangsregel som gjelder ut 2019 gjør at du kan overføre aksjer og aksjefond til Aksjesparekontoen uten å bli skattlagt for gevinsten du har opparbeidet deg.
 2. Du må ikke betale skatt før du tar ut et beløp fra Aksjesparekontoen som er større enn det du opprinnelig investerte.
 3. Skjermingsfradrag beregnes på tvers av hele beholdningen inne i Aksjesparekontoen. Det settes lik det laveste innskuddsbeløpet (saldoen) på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Hva er fordelene med Investeringskonto sammenlignet med Aksjesparekonto?

 1. I tillegg til aksjer og aksjefond kan du samle kombinasjonsfond og rentefond inne på investeringskontoen
 2. Du får rente på bankkontoen i investeringskontoen