Sparing og pensjon

par i en park
 

Hva er Aksjesparekonto?

Myndighetene har innført Aksjesparekonto for å inspirere til økt aksjesparing blant nordmenn . Her kan du samle alle dine investeringer i aksjefond, aksjer og egenkapitalbevis. Aksjesparekonto gir deg valgfrihet til å kjøpe, selge eller bytte investeringer uten at du må betale skatt på gevinster underveis. Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten.

 

Hvordan opprette BSU konto?

Du kan raskt og enkelt åpne BSU konto i nettbanken din. Gå til "Dagligbank og lån" og "Åpne ny konto". Velg åpne BSU. Du vil motta en bekreftelse på e-post når kontoen er åpnet.

» Logg inn for å åpne BSU her

Hvilke frister gjelder for tegning og innløsing av andeler i fond?

Frist for tegning og innløsning av andeler for å få dagens kurs er kl 12:00. Tegninger og innløsninger mottatt etter klokken 12:00 får kurs påfølgende virkedag. For fond som investerer i asiatiske markeder er fristen kl 24:00 for å få neste dags kurs.  
 
OBS! For handler i eksterne fond og DNB fond etablert i Luxembourg vil det ta noen ekstra dager før du får kurs.
 

Ofte stilte spørsmål om BSU

Hva er BSU?

BSU (Boligsparing for ungdom) er en svært gunstig boligspareordning for ungdom. Sparing i BSU gir deg skattefradrag på inntektsskatten på 20% av årets sparebeløp, maksimalt 5.500 kroner (fra 01.01.21). 

BSU (Boligspar for ungdom) er en boligspareordning for deg som er 33 år eller yngre. Du oppretter en konto hvor beløpet som settes inn gir skattefordeler og svært god rente. Mer om ordningen:

 • Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33 år
 • Du må ha skattbar inntekt hvis du skal ha skattefradraget
 • Du kan spare inntil 27.500 kroner i året (fra 01.01.21) og 300 000 totalt i BSU
 • Du kan kun ha èn BSU-konto uavhengig av bank

Hvor mye kan jeg spare i BSU?

Du kan spare inntil 27.500 kroner i året (fra 01.01.21) og totalt 300 000 totalt i BSU.

Hva kan jeg bruke de oppsparte BSU midlene til?

Pengene du sparer i BSU skal i hovedsak benyttes til kjøp av ny, fast bolig eller til å nedbetale lån på bolig som du har kjøpt etter at BSU ble opprettet.

Tar du ut midler spart i BSU og benytter dem til annet enn godkjent formål, regnes dette som kontraktsbrudd og BSU-avtalen opphører. Banken kan da avslutte BSU-kontoen din og overføre resterende saldo til brukskonto. Skattemyndighetene vil kreve at du tilbakebetaler skattefradragene du har fått. 

Kan BSU midlene benyttes på oppussing/vedlikehold?

Nei, du kan ikke bruke pengene til oppussing, dette selv om boligen er ny.

Kan BSU benyttes til bolig i utlandet?

Ja, det er ingen begrensning for hvor boligen ligger så lenge det er en fast bolig der du selv skal bo.

Hvordan overfører jeg fra BSU til brukskonto?

Du kan ta ut det du har satt inn på BSU i år under "Dagligbank og lån" og "Overføre egne kontoer", i nettbanken. Husk at skattefradraget beregnes ut fra saldo pr 31.12 så sett pengene inn igjen i god tid før dette dersom du vil ha skattefradraget.

Hvordan flytte BSU kontoen min til DNB?

BSU kan flyttes over i sin helhet til BSU i DNB. 
 
» Fyll ut flytteskjema her 
 
Det er ikke flytteavtale mellom bankene for boligsparing utover ordinær BSU.
Det er ikke flytteavtale mellom bankene for boligsparing utover ordinær BSU. Det er ikke flytteavtale mellom bankene for boligsparing utover ordinær BSU. 

Hvordan avslutter jeg BSU kontoen min?

Du kan avslutte BSU kontoen din i nettbanken. Gå til "Dagligbank og lån" og "Avslutte konto". Klikk på "Avslutte BSU". Du vil få en bekreftelse på e-post når konto er avsluttet.

Når du avslutter BSU kontoen din, må du huske på at det ikke er mulig å åpne ny konto av samme type senere, heller ikke i annen bank.

Hva skjer med BSU kontoen ved fylte 33 år?

BSU kan bli stående ved oppnådd maksimal sparing eller etter fylte 34 år så lenge man ønsker. Du kan fritt disponere renter som påløper fra og med det inntekståret du fyller 34 år.
Ved fylte 34 år får kontoen rente tilsvarende ordinær sparekonto. 

Må jeg skatte av rentene som påløper på BSU?

Spareinnskuddet er skattepliktig formue. Renter av spareinnskuddet er skattepliktig inntekt i det året rentene påløper.

Hvor mye er skattefradraget på og hvordan får jeg det?

Du får fradrag i skatten for 20% av årlig sparebeløp, maksimalt 5.500 kroner (fra 01.01.21). For å kreve fradrag i skatt må du være personlig skatteyter, skattepliktig og bosatt i Norge.

Ofte stilte spørsmål om BSU Start

Hva er BSU Start?

BSU Start er en boligsparekonto der du kan spare til bolig selv eller til en fremtidig bolig for barna dine. Med BSU Start kan du spare mer til bolig enn maksbeløpet for vanlig BSU. Kontoen har god rente og kan opprettes for alle mellom 0 og 34 år. BSU Start gir ikke skattefradrag på årlig oppsparte beløp.

Kan jeg spare i BSU Start til barna mine?

Ja, det kan du. Du kan starte allerede når barnet er 0 år. Fra barnet fyller 18 år, vil barnet selv disponere kontoen. Husk at barnet må være kunde og ha konto i DNB før du oppretter BSU Start. Dersom barnet ikke er kunde, kan du enkelt opprette Barnas Sparekonto her.
» Barnas Sparekonto

Hvor mye kan jeg spare i BSU Start?

Du kan spare inntil 27.500 kroner i året (fra 01.01.21)  og totalt 400 000 kroner i BSU Start.

Får jeg skattefradrag slik som på vanlig BSU?

Nei. BSU Start gir ikke skattefradrag på oppspart beløp.

Hva er fordelene med BSU Start?

 • Mulighet for å spare mer enn i ordinær BSU
 • God rente på sparepengene
 • Fleksibel sparing - du bestemmer selv hvor mye som skal spares og du trenger ikke spare hvert år
 • Du kan fritt avslutte kontoen

Kan jeg overføre penger fra BSU Start til BSU?

Ja. Du kan bruke oppspart beløp på BSU Start til å fylle opp kvoten på ordinær BSU.

Hvordan avslutter jeg BSU Start kontoen min?

Du kan avslutte BSU kontoen din i nettbanken. Gå til "Dagligbank og lån" og "Avslutte konto". Klikk på "Avslutte BSU Start". Du vil få en bekreftelse på e-post når konto er avsluttet.

Dersom det er verger som ønsker å avslutte kontoen, må 915 04800 kontaktes.

Når du avslutter BSU Start kontoen, må du huske på at det ikke er mulig å åpne ny konto av samme type senere.

Hva skjer med BSU Start kontoen ved fylte 34 år?

Ved fylte 34 år omgjøres kontoen til ordinær Sparekonto.

Må jeg fylle opp BSU før jeg kan spare i BSU Start?

Nei, det må du ikke. BSU Start er en konto du kan spare i uavhengig av ordinær BSU. Du kan også fritt overføre pengene fra BSU Start inn på BSU om du ønsker dette.

 

Morsom sparing

Hvilke rente får man på Morsom Sparing?

Det er ikke en egen rente på Morsom Sparing. Hvilken rente du får kommer an på hvilken konto du velger som sparemålskonto. Er det en ordinær sparekonto, får du renten som gjelder på den kontoen.

Er det uttaksbegrensninger?

Det er ikke egne regler for uttaksbegrensning for Morsom Sparing. Hvis du velger en vanlig sparekonto som sparemålskonto, vil den ha ubegrenset antall uttak.

Må vennene man inviterer ha konto i DNB?

Vennene trenger ikke å være kunder for å bli invitert, men for å delta i Morsom Sparing må de ha en sparekonto i DNB. Hvis vennene du inviterer ikke har det fra før, kan de enkelt få det ved å logge seg på med BankID fra annen bank, følge anvisningene og opprette en sparekonto i Morsom Sparing.

Er det et minimumsbeløp eller maksimumsbeløp for sparingen?

All sparing vil være i hele kroner, vi har ingen minimumsbeløp ved avrunding, men vi sjekker at det er dekning på disponibelt beløp før sparingen utføres. Minste faste beløp er satt til 2 kroner per hendelse. Impulssparingen har en begrensing på 10.000 kroner, for å redusere antall feil sparinger.

Kan man endre sparemålet underveis - eller må man avslutte sparemålet og opprette et nytt?

Sparemålet kan endres underveis. Det gjør du ved å gå inn på selve sparemålet, velg tannhjulmenyen ved sparemålsnavnet, og utfør den endringen du vil. I felles sparemål er det kun administrator (den som opprettet sparemålet) som kan endre.

Vil alle sparemålene få penger hver gang jeg drar kortet?

Hvis alle sparemålene har sparing ved bruk av kort aktivisert, vil de det. Dvs. at hvis du har valgt å spare 2 kroner til tre sparemål ved kortbruk, vil det spares 6 kroner hver gang du bruker kortet.

Kan jeg følge med på hvor mye vennene mine har spart?

Ja, du vil se alle transaksjoner til sparemålet til høyre på Morsom Sparing-siden.

Hvordan avslutter jeg sparemålet?

Sparemålet avslutter du ved å gå inn på sparemålet, velge tannhjulsmenyen og velg "Avslutte sparemål". I felles sparemål, er det kun Administrator som har mulighet til å avslutte/stoppe sparemålet. Du kan enkelt velge å trekke deg fra et felles sparemål. Dette gjør du ved å velge tannhjulmenyen som står ved siden av deg som deltager inne i et felles sparemål, og velg Avslutt deltagelse.

Hva hvis det er flere kort på brukskontoen som velges?

Alle kort som er tilknyttet kontoen vil generere sparing.

Jeg er Intro-kunde, kan jeg bruke Morsom Sparing?

Ja, så lenge du har nettbank og sparekonto. Intro-kunder som ikke har sparekonto, må eventuelt opprette dette hos en rådgiver.
 

Lyst til å spare i fond? Se hvordan

Se hvordan du enkelt kan opprette spareavtale

 

Fond

Hvorfor kjøpe fond?

Fond er smart for deg som skal spare langsiktig. I aksjefond kan du over tid forvente fire til seks prosent høyere avkastning enn risikofri rente. Vårt beste råd er å spare i fond hver måned og å spare langsiktig.

» Se våre fond

Hvordan kjøpe fond i gave?

Det er enkelt å gi fond i gave. Det eneste du trenger er navn og fødselsnummer (11 siffer) på mottaker. Minstebeløpet er 100 kroner og du kan velge om du vil gi et engangsbeløp eller opprette en månedlig sparing.

» Les mer og kjøp fond i gave her

Er det beløpsgrense ved kjøp og salg av fondsandeler i nettbanken?

Beløpsgrensen for registrering av kjøp i nettbank er 2 000 000 kroner. Hvis du ringer oss er beløpsgrensen på både kjøp og innløsning 500 000 kroner.

Hvilke frister gjelder for tegning og innløsing av andeler i fond?

Frist for tegning og innløsning av andeler for å få dagens kurs er kl 12:00. Tegninger og innløsninger mottatt etter klokken 12:00 får kurs påfølgende virkedag. For fond som investerer i asiatiske markeder er fristen kl 24:00 for å få neste dags kurs.  
 
OBS! For handler i eksterne fond og DNB fond etablert i Luxembourg vil det ta noen ekstra dager før du får kurs.

Hvordan kan jeg disponere andres fond?

For å få tilgang til andres fond må eier av fondet og disponent fylle ut et fullmaktsskjema. Klikk å lenken under. Gå deretter til "Øvrige skjemaer" og "Disposisjonsfullmakt".

» Nedlastbare skjemaer fond

Hvordan selge fondsandeler?

Gå til «Sparing og investering» og «Selg fond» i nettbanken. Velg fondet du ønsker å selge. Du kan selge hele verdien eller en ønsket verdi. Bekreft salget.

Nyttige skjemaer for fond

 

VPS konto

Hvordan oppretter jeg VPS konto?

Du får automatisk VPS konto dersom du bestiller aksjehandel hos oss.

» Bli aksjehandelskunde og få VPS konto

Jeg trenger en ekstra VPS konto

Fyll ut skjema opprett VPS konto og send det til:

DNB Bank ASA - Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo 
 

Hvordan får jeg tilgang til min VPS konto?

Privatpersoner- Nettbank kunde i DNB
Som nettbank kunde i DNB så vil du få tilgang til din VPS konto i nettbanken. I menyen til venstre velger du Investortjenester. Deretter må du bekrefte en avtale. Når dette er gjort får du tilgang med det samme.  Les mer via linken under.
» Investortjenester
 
Privatpersoner- Ikke nettbank kunde i DNB
Dersom du ikke er nettbankkunde i DNB så må vår avdeling Verdipapirservice bestille tilgang til deg. Du vil da få tilsendt personlig kode og kodebrikke i separate konvolutter. Det vil kunne ta inntil 2 uker før du mottar dette.
» Bestill Investortjenester privatperson

Firmaer 
Det finnes flere alternativer for å kunne få tilgang til VPS konto. Firma kan få egen tilgang, eller benytte den nettbank tilgangen de har i dag. Tilgangen må bestilles hos Verdipapirservice.
» Bestill tjenesten firma

Hvilke kostander er det i forbindelse med en VPS konto?

Det er ingen kostnader ved opprettelse av en VPS konto.
Dersom markedsverdien overstiger kr. 100.000 pr. 31.12 så vil det være et Årsgebyr.

For priser henvises det til den til en hver tid gjeldende prisliste.
 

Hvordan endrer jeg adresse på min VPS konto?

Normalt oppdateres adressen direkte fra Folkeregisteret 1 gang pr. måned. Av sikkerhetsmessige årsaker må alle adresseendringer sendes til oss skriftlig:

DNB Bank ASA
Verdipapirservice / att.:
Kontofører Investor
Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo

Hvordan kan jeg overføre aksjer fra min VPS konto?

Som privatperson så kan du overføre via Investortjenester. Merk at dette ikke gjelder gaveoverføringer eller arv. Eller du kan sende oss en skriftlig henvendelse.

Firmaer må sende en skriftlig henvendelse.

Hvor finner jeg årsoppgaven til min VPS konto?

Årsoppgaver er nå kun tilgjengelig elektronisk i Investortjenester.

Meldinger i postkassen i Investortjenester finner du ved å logge deg inn i nettbanken. Investortjenester ligger som eget valg under menyen "Sparing og Investering".
 
Om du ikke har tilgang til nettbank i DNB eller er bedriftskunde kan du bestille tjenesten. 
 
 
 
jordklode,pc, pult

Aksjehandel på internett

Vi har samlet det kundene våre ofte lurer på om aksjehandel, kurser, emisjoner og mye mer.

» Se ofte stilte spørsmål om aksjehandel her
 

IPS

Hva er IPS?

Individuell pensjonssparing (IPS) er en forbedret ordning for skattefavorisert sparing til pensjon hvor du nå kan spare inntil 40 000 kr i året. Det beløpet du sparer i IPS får du fradrag for i alminnelig inntekt i spareåret slik at du vil kunne få en redusert skatt på inntil 8 800 kr påfølgende år forutsatt at du har annen inntekt å føre fradraget mot. Sparer du eksempelvis kr 12 000 vil du kunne få en redusert skatt på 2 640 kroner (22% x 12 000) for 2019.  Beskatningen skjer først ved uttak fra IPS og utbetalinger skattlegges da som alminnelig inntekt (22 % i 2019). I og med at midlene beskattes ved uttak gir ordningen ikke egentlig redusert skatt, men en skatteutsettelse.

I tillegg er pengene på din IPS unntatt fra formuesskatt og man betaler ikke skatt på løpende avkastning underveis. Det som er viktig å vite med IPS er at formålet er å spare til din pensjon. Dette betyr at pengene du setter inn på IPS vil være «låst» til pensjon, og du kan først starte utbetalingen av sparebeløpet når du fyller 62 år. Utbetalingene skjer over minimum 10 år og til minimum fylte 80. Dette gir minimum 18 års utbetalingsperiode om du starter utbetalingen ved fylte 62 år.

Hvorfor har norske myndigheter erstattet gammel ordning av IPS?

For å skape større insentiver til egen pensjonssparing har Stortinget børstet støv av den gamle IPS ordningen, og har derfor gjort det mer attraktivt å spare i «nye» IPS. I den gamle IPS-ordningen blir utbetaling beskattet som pensjonsinntekt (inntil 43,6 prosent i 2017). I ny IPS-ordning vil utbetalingene kun skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019). I tillegg er det årlige sparebeløpet er økt fra 15 000 kr til 40 000 kr i ny ordning. Den nye IPS-ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon.

Hvordan fungerer IPS?

I DNB kan du sette sammen din egen portefølje av verdipapirfond når du sparer til pensjon i IPS.
DNB tilbyr en rekke forskjellige verdipapirfond i sitt fondsutvalg som du kan velge mellom i din sparing, både DNBs egne fond og fond levert av eksterne leverandører. Du kan når som helst endre sammensetningen i din fondsportefølje ved å bytte mellom ulike fond og forvaltere. Bytte av fond innenfor IPS-ordningen vil ikke utløse beskatning.

Sparebeløpet (innskuddet og avkastningen) blir «låst» til pensjon, og du kan først starte utbetalingen av pengene fra fylte 62 år. Utbetalingene skjer over minimum 10 år og til minimum fylte 80. Dette gir minimum 18 års utbetalingsperiode om du starter utbetalingen ved fylte 62 år.

Hvordan er skattereglene for IPS?

Det du sparer i IPS vil gi deg fradrag i alminnelig inntekt for det året du sparer, slik at du vil kunne få en redusert skatt for spareåret forutsatt at du har annen inntekt og føre fradraget mot. Den reduserte skatten vil utgjøre 22% (etter gjeldende sats for 2019) av sparebeløpet.  Ved utbetaling betaler du skatt på hele uttaket (både innskudd og avkastning) som beskattes som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019). Innskudd og avkastning er unntatt formuesskatt og du betaler ikke løpende skatt på avkastningen.

Hvem passer IPS for?

IPS passer for deg som:
 • ønsker og har anledning til å spare til pensjon
 • er kjent med at du ikke kan starte utbetalingen av sparebeløpet før du har fylt 62
 • ønsker utsettelse av skatt på pensjonssparingen, samt mulighet for å redusere din formuesskatt

Hva gjør jeg hvis jeg allerede har IPS i DNB?

Om du allerede har IPS anbefaler vi deg å kontakte en sparerådgiver på 915 04800. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å flytte dagens IPS til ny ordning.

Hvem kan opprette IPS?

Alle privatpersoner mellom 18 og 75 år uten skattetilknytning til USA kan opprette IPS. Amerikanske statsborgere kan kun opprette IPS om de er permanent bosatt i Norge. 

Kan mindreårige få IPS i DNB?

Nei, du må være minst 18 år for å kunne opprette IPS.

Når kan jeg opprette nye IPS i DNB?

Fra 1. november 2017 vil du kunne opprette avtale om nye IPS i DNB.

» Opprett IPS

Hvor kan jeg opprette IPS?

Du kan opprette IPS her:

» Opprett IPS

Hvordan oppretter jeg IPS hvis jeg ikke allerede er kunde i DNB?

Dersom du ikke allerede er kunde i DNB, må du registrere deg som ny kunde først. Hvis du har trykket bestill IPS fra våre nettsider, vil du bli kunde av DNB og få IPS i samme pakke.

Koster det noe å opprette IPS i DNB?

Nei, det koster ingenting å opprette IPS. Du betaler kun årlig forvaltningskostnad for det enkelte verdipapirfond du har valgt å inkludere i din spareportefølje. Det enkelte fonds forvaltningskostnader fremgår av fondets nøkkelinformasjonsdokument (KID).
 
» Se våre fonds forvaltningskostnader

For verdipapirfond vil det også påløpe noen begrensede variable kostnader. For verdipapirfond etablert utenfor Norge vil disse kostnadene kunne være noe høyere fordi andre land kan ha andre regler for belastning av slike kostnader. Det enkelte verdipapirfonds totalkostnad (TER) som består av det årlige forvaltningshonoraret pluss disse avgrensede variable kostnadene fremgår av fondets nøkkelinformasjonsdokument (KID) og viser hva som er belastet av kostnader i fondet for siste kalenderår. Dette tallet kan variere fra år til år. TER blir likt fordelt på alle andelshavere og kommer til fradrag i fondets verdi.

Vi gjør oppmerksom på at noen verdipapirfond levert av eksterne forvalter kan belaste tegnings- og innløsningsgebyr.

Kan jeg opprette flere IPSer i DNB?

Det er ikke mulig å opprette flere avtaler om IPS i DNB. Husk at den øvre grensen for fradragsberettiget sparing i IPS er maksimalt 40 000 kroner årlig.Det er ikke mulig å opprette flere avtaler om IPS i DNB. Husk at den øvre grensen for fradragsberettiget sparing i IPS er maksimalt 40 000 kroner årlig.

Hvor finner jeg informasjon om beholdningen på min IPS i DNB?

Når du logger deg inn i nettbanken eller i appen Spare på mobiltelefonen din, finner du en oversikt over din beholdning i IPS.

Kan jeg flytte min eksisterende IPS-beholdning over på min IPS i DNB?

Nei, du kan ikke flytte/omgjøre en gammel IPS til en ny IPS. Dersom du allerede har IPS anbefaler vi deg å kontakte en sparerådgiver på 915 04800.

Hvordan setter jeg inn penger i IPS?

Du kan når som helst gjøre innskudd på din IPS. Dette gjør du enkelt i nettbanken og i appen Spare.

Hvor mye kan jeg spare i IPS?

Du kan spare inntil 40 000 kr hvert år i IPS.

Hvordan handler jeg i fond i IPS?

Du kan enkelt handle i ulike fond i IPS i nettbanken og i appen Spare. Dersom du er inne på din IPS-oversikt i nettbanken eller i appen Spare vil det gjennom kjøpsprosessen automatisk bli valgt riktig konto for deg. NB! Når du skal kjøpe fond i IPS, velger du fondskontoen som er merket «IPS Fondskonto».

Hvordan bytter jeg fond i IPS?

I IPS-oversikten din i nettbanken og i appen Spare vil du enkelt kunne bytte fond.

Hvordan oppretter jeg en avtale om månedlig sparing (spareavtale) i IPS?

Du kan opprette månedlig sparing gjennom Fondshandel i nettbanken og i appen Spare. Du vil kunne avslutte og endre spareavtalene i nettbanken og appen Spare.

Hvordan holder jeg oversikt over hvor mye jeg har på min IPS?

Du vil finne oversikt over din IPS-beholdning i nettbanken og i appen Spare. I oversikten vil du finne informasjon om innskudd, avkastning og total verdi.

Kan jeg flytte de midlene jeg har spart på en annen fondskonto inn på min IPS?

Det er ikke mulig å flytte midlene dine fra en annen fondskonto inn på IPS-fondskonto uten innløsning. Det betyr at du må selge dine andeler i fondet du har utenfor IPS, før du kan investere i samme fondet, eller i et annet fond, innenfor IPS-ordningen.

Hva skjer med sparebeløpet når jeg dør?

Pensjonskapitalen tilfaller de etterlatte dersom du faller fra. Ved din død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon eller som etterlattepensjon til ektefelle, registret partner eller samboer etter reglene i innskuddspensjonsloven § 7-7. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til nevnte ytelser skal utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

Uttak fra den nye IPS-ordningen vil bli beskattet som alminnelig inntekt uavhengig av hvem som mottar beløpet.

Hvordan avslutter jeg min IPS i DNB?

IPS- avtalen kan ikke sies opp for å få utbetalt pensjonskapitalen. Du kan på et hvert tidspunkt stanse innbetalinger til IPS eller flytte IPS sparingen til en annen leverandør.

Når kan jeg starte utbetaling fra min IPS?

Pengene du sparer i IPS er bundet til pensjon, noe som betyr at du kan tidligst starte utbetaling ved fylte 62 år. Utbetalingene skjer over minimum 10 år og til minimum fylte 80. Dette gir minimum 18 års utbetalingsperiode om du starter utbetalingen ved fylte 62 år.

Hva slags spareprodukter kan inngå i en IPS i DNB? Hvilke fond kan jeg kjøpe?

I DNB kan du sette sammen din egen portefølje av verdipapirfond når du sparer til pensjon i IPS. DNB tilbyr en rekke forskjellige verdipapirfond i sitt fondsutvalg som du kan velge mellom i din sparing, både DNBs egne fond og fond levert av eksterne leverandører.

For å gjøre det enklere for deg tilbyr DNB et fond kalt DNB Lev Mer som automatisk reduserer risikoen frem mot din pensjonsalder. Du sparer med høy andel i aksjer (80 prosent) frem til du er omkring 50 år. Deretter reduseres andelen aksjer automatisk frem mot pensjonsalder, hvor du til slutt sparer det meste i renter.

Du kan også velge andre fond om du vil ha høyere eller lavere risiko enn DNB Lev Mer. Velger du å sette sammen din egen fondsportefølje av andre fond anbefaler vi at du gradvis reduserer andelen i aksjefond når du nærmer deg tidspunktet for uttak av pensjonssparingen.

» Lev Mer
» Fondsliste

Kan jeg flytte min IPS i DNB til en annen sparetilbyder?

Ja. For å flytte din IPS i DNB til en annen sparetilbyder, må du gi DNB skriftlig melding om dette. Det gjøres oppmerksom på at ved flytting av fondsandeler (på IPS-kontoen) kan det stilles som forutsetting at mottagende tilbyder har de aktuelle fondsandelene i sitt IPS-sortiment.

Hva gjør jeg hvis jeg allerede har IPS i DNB?

Om du allerede har IPS anbefaler vi deg å kontakte en sparerådgiver på 915 04800. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å flytte dagens IPS til ny ordning.

Pensjonsavtaler i DNB

Når kan jeg få pengene mine utbetalt?

Fra kollektive fripoliser, pensjon fra arbeidsgiver og Individuell pensjonssparing med skattefordel (IPS), kan du tidligst starte uttak fra fylte 62 år.

Individuelle pensjonsavtaler (IPA) tidligst fra fylte 64 år.

Kapitalforsikringer, kan tas ut når du ønsker.

Hva kan jeg gjøre for å få mer i pensjon?

Mer pensjon får du dersom du sparer langsiktig. DNB har mange ulike spareløsninger for pensjonssparing. Har man innskuddspensjon kan man også ta et grep om egen pensjon ved å skifte innskuddsprofil på sin pensjonskapital.

Må jeg sende nytt skattekort hvert år?

Nei, DNB Livsforsikring får dette automatisk tilsendt ved årsskiftet av likningsmyndighetene. Imidlertid må du selv gi DNB Livsforsikring beskjed dersom skattekortet ditt endres i løpet av året.

Hvordan endrer jeg skatteprosent på utbetalingsavtaler?

Dette kan du gjøre selv i nettbanken under "administrer mine avtaler" og "endre skatteprosent".

Du kan ikke redusere skatteprosent uten skattekort på kollektive avtaler (avtaler du har gjennom din arbeidsgiver).

Jeg er blitt syk, hva må jeg gjøre?

Dersom du er blitt langvarig syk kan du ta kontakt med oss på telefon 915 04800, så hjelper vi deg.

Hvordan kan jeg si opp eller ta ut penger fra en avtale?

I nettbanken under "administrer mine avtaler" velger du "oppsigelse av avtale". Det er kun mulig å si opp kapitalforsikringer, ikke pensjonsavtaler som IPA, IPS, fripoliser eller pensjonsordninger du har gjennom din arbeidsgiver.

Hvor mye får jeg i pensjon?

På avtaler med kjente ytelser vil du i nettbanken kunne se dette under "dekninger" på avtalene. På avtaler med ytelser som ikke er kjent, kan du følge med på utviklingen under detaljer. Dersom du har avtaler under utbetaling, står dette under "mine utbetalinger".

Pensjonsreformen

Hvem omfattes av pensjonsreformen?

Opptjening
Personer født i 1963 og senere vil bare tjene opp pensjon etter dagens regelverk.
Personer født i 1954-1962 får en kombinasjon av nytt og gammelt regelverk.
Personer født i 1953 eller tidligere beholder det gamle regelverket for opptjening av pensjon.

Uttak
De nye reglene for fleksibelt uttak av alderspensjon gjelder alle som er født før 1950.

Regulering
Alle omfattes av de nye reglene for uttak av pensjon.
Alle alderspensjonister blir berørt av de nye reglene for regulering av pensjon.

De viktigste endringene som følge av pensjonsreformen?

Pensjonsreformen inneholder en rekke nye momenter, men de fire viktigste endringene i reformen er:

 • Alleårsregelen: Lønnsinntekt i alle arbeidsår skal telle med når pensjonen beregnes.
 • Levealdersjustering: Pensjonen reduseres på grunn av at vi lever lenger.
 • Fleksibel pensjonsalder: Alle som har hatt normal eller høy inntekt i mange år vil få mulighet til å gå av med pensjon fra fylte 62 år. Alderspensjon fra folketrygden blir imidlertid mindre jo tidligere man velger å pensjonere seg.
 • Frihet til å kombinere pensjon og arbeid: Pensjonen blir ikke avkortet om du kombinerer pensjon med arbeid. Det er også mulig å ta ut pensjon delvis - fleksibelt uttak.

Hvordan blir de nye opptjeningsreglene i folketrygden?

Hvert år opparbeider du som arbeidstaker pensjonsrettigheter tilsvarende 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt opptil 7,1 G. Alle personer mellom 13 og 75 år opparbeider denne rettigheten dersom de er i arbeid. Ulønnet omsorgsarbeid, førstegangstjeneste og dagpenger gir også opptjening.

Hva betyr fleksibelt uttak av alderspensjon?

Du kan starte og ta ut alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra fylte 62 år og frem til 75 år. Samtidig er det mulig å ta ut pensjonen helt eller delvis. Det vil si at du kan ta ut pensjon mens du fremdeles er i arbeid. Den kan da tas i følgende uttaksgrad: 20, 40, 50, 60, 80 prosent. Uttaksgraden kan du endre én gang i året. Delvis uttak forutsetter at du har opptjent en årlig pensjonsytelse som tilsvarer minimum 20 prosent av G.

Kan man kombinere Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor og arbeid?

Hvis du er omfattet av AFP ordning kan du fra fylte 62 år ta ut AFP samtidig som du er i arbeid. AFP er en livsvarig pensjon som ikke kan tas ut gradert, altså 100%. Den må tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden.

Hvor stor blir alderspensjonen min?

Din pensjonsutbetaling er individuell og avhengig av opptjening i folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiver, om du er med i en AFP ordning og egen sparing. Prognose på hva din alderspensjon fra folketrygden blir kan du finne ut ved å gå inn på nettsiden til NAV og velge tjenesten Din Pensjon.

Du kan også gjøre beregninger ved hjelp av DNB sin pensjonskalkulator på dnb.no. 
 

Pensjonsplanlegging - hva bør jeg gjøre?

Bry deg om din pensjon og start planlegging og sparing i tide er det beste råd vi kan gi deg.

Det aller første du bør få rede på er hvor mye du kan regne med å få i pensjon. Vår pensjonskalkulator gjør denne beregningsjobben for deg. Alt du trenger å gjøre er å legge inn noen få opplysninger om deg selv og din økonomi. Du kan på enkelt vis sjonglere med pensjonsalderen og se hva det faktisk utgjør i kroner.

Vår pensjonskalkulator lar deg også velge hvor stor del av lønnen din i dag du trenger som pensjonist. Kalkulatoren viser deg raskt om du økonomisk er i rute for å leve ut din store pensjonistdrøm.

» Beregn din pensjon

Pensjonsfeller - hva er det?

Du kan unngå å havne i noen av de mest vanlige fallgruvene ved å være oppmerksom på følgende:

År uten inntekt
«Det skal lønne seg å jobbe» er selve mottoet for det nye pensjonssystemet. Dette betyr at hvert eneste år i arbeidslivet teller med i opptjeningen av pensjon. Friår, studier, deltidsarbeid vil bety at pensjonsbeholdningen din blir mindre enn om du jobber for fullt.

Tidlig pensjon
Ønsker du å gå av med tidlig pensjon, får du færre år med pensjonsopptjening og flere år å fordele beholdningen din på. Det betyr lavere årlig pensjon. Ved å stå lenger i jobb tjener du opp ytterligere pensjon, noe som resulterer i en høyere årlig pensjon. Dette gjelder både for folketrygd/AFP og tjenestepensjon i privat sektor.

Høy lønn
Tjener du over 7,1 ganger grunnbeløpet (G) i Folketrygden, får du ingen opptjening i Folketrygden utover dette. Det betyr at lønn over dette beløpet ikke gir uttelling for opptjening i Folketrygden og AFP i privat sektor. Du kan imidlertid ha opptjening for høyere lønnsnivåer opp til maksimalt 12 G i tjenestepensjonsordninger.

Hvordan påvirker pensjonsreformen meg som jobber i det offentlige?

Selv om det er vedtatt å videreføre bruttoordningen for offentlig tjenestepensjon, er reglene for tjenestepensjon også tilpasset de nye reglene i folketrygden. Dette innebærer at alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger levealder justeres og reguleres etter nye regler på samme måte og fra samme tidspunkt som alderspensjon fra folketrygden.

Det er imidlertid gitt en individuell garanti til de som er født i 1958 eller tidligere om at de er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år, gitt at de har 30 års opptjening. Garantien reduseres når tjenestetiden er mindre en 30 år, og for de som jobber deltid.