Kun informasjonskurser. Sjekker/overførsler blir avregnet og gitt kurs, basert på markedskurs, på vekslingstidspunket.

Valutakursene i Dagens valutakursliste gir indikativ kurs for kjøp og salg av valuta.

Kursene i valutamarkedet vil kunne endre seg betydelige innenfor korte tidsrom i løpet av dagen. Hvilken kurs som vil bli benyttet for et betalingsoppdrag gjennom DNB vil derfor være avhengig av hvilket tidspunkt dette oppdraget gjennomføres på. Kursene som oppgis i Dagens kursliste innebærer derfor intet tilbud til våre kunder om kjøp eller salg av valuta på denne kursen.

Banken påtar seg intet ansvar for de valutakursene som vises i dagens kursliste og banken tar heller ikke ansvar for noen form for skade som skulle oppstå gjennom bruk av denne kursinformasjonen.


» Last ned kurslisten som en kommaseparert fil (.csv) eller (.xml)

» Få tilgang til kurslisten gjennom vårt Valuta API


Veksling av sedler
» Se informasjon om veksling av sedler i DNB


NB! Dagens valutakursliste endres

I løpet av november 2019 vil vi endre metodikk for visning av dagens og historiske valutakurser. For de som laster ned informasjon fra denne siden betyr det at det må gjøres tilpasninger på deres side. For eksempel splittes overførsel og sedler i to forksjellige lister, samt at XML-filen standarsiseres til engelsk språk. Klikk her for å se hvordan de nye sidene vil bli.

 

I perioden frem til endringen er på plass vil disse sidene bare inneholde en eksempelfil fra en dato.

Valutakalkulator
Lenke
Historiske kurser
Lenke
Valutakurser oversikt
Lenke