Hovedvalutaer daglig

  • Valutakurser og renterMarketsHovedvalutaer inneværende år
 
 
Kursene er basert på midtkurser fra DNB Markets ca. kl. 09.00. Kursene er kun for informasjon og uforbindtlige for DNB Markets.

 
» Last ned kursene som en kommaseparert fil (.csv)