Illustrasjonsfoto: ungt par med flytteesker
Vet du verdien på alt du eier? En god innboforsikring gir deg en ekstra trygghet i hverdagen.
Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. 
Alle som har egen eller leier bolig trenger å forsikre eiendelene sine. Hos oss kan du velge mellom Innbo Best og Innbo Basis. Vi har ubegrenset innbosum på våre innboforsikringer, så du slipper å regne. Med vår Innbo Best er du også forsikret hvis du ikke får solgt din gamle bolig.
 
orange strek
 • Tyveri 
 • ID-tyveri 
 • Veggdyr 
 • Dekningsgaranti 
 • Utvidet flytteforsikring 
 • Dobbel boligforsikring 
 • Brann, vann, ansvar og rettshjelp
bl strek
 • Tyveri 
 • Flyttegods 
 • Varer i fryser 
 • Tyveri av sykkel 
 • Brann, vann, ansvar og rettshjelp

Sammenlign Best og Basis

Se hva som dekkes

  Innbo Best Innbo Basis
Hvilke skader som erstattes:    
Tyveri fra bod 60 000 30 000
Napping av veske  20 000 10 000
Matvarer i fryser Innenfor forsikringssummen 10 000
Ran og overfall Innenfor forsikringssum Innenfor forsikringssum 
Tyveri fra låst garderobeskap  20 000 5 000
Tyveri fra privat boligs uteareal  30 000 10 000
Tyveri av sykkel, sykkeltilhenger eller barnevogn  30 000 10 000
Tyveri fra annen bygning enn bebodd bolig utenfor forsikringsstedet  60 000 30 000
Bruddskade på bygningsglass eller sanitærporselen  Innenfor forsikringssum Innenfor forsikringssum
Hærverksskade på leid rom 60 000 30 000
     
Innenfor forsikringssummen erstattes:    
Egenproduserte varer 100 000 50 000
 Yrkesløsøre 200 000  100 000 
Hobbyveksthus (kun brann - og naturskade)  100 000 100 000
Penger og verdipapirer 20 000 10 000
Rekonstruksjon av arkiver 50 000 25 000
Løse deler og tilbehør til motorvogn og båt 20 000 10 000
Tilhenger til personbil eller varebil 20 000 10 000
Fritidsbåt inntil 15 fot, motor inntil 10 hk 20 000 10 000
Gressklipper, snø- og jordfreser <10 km/t Ubegrenset  Ubegrenset
     
Forsikringen dekker også:    
Løsøre som eies av andre Ubegrenset    Ubegrenset
Erstatningsansvar som sikrede kan påta seg som privatperson 5 000 000 3 000 000
Yrkesskadeforsikring. Dersom sikrede i egenskap som privatperson er arbeidsgiver Ubegrenset Ubegrenset
Rettshjelp for sikrede i egenskap av privatperson 100 000 100 000
Juridisk assistanse knyttet til identitetstyveri 100 000 Ikke dekket 
     
Utover forsikringssummen:
Etter en erstatningsmessig skade dekkes:
   
Utgifter til riving, rydding, bortkjøring Ubegrenset Ubegrenset
Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet Ubegrenset 100 000
Flyttings- og lagringsutgifter Ubegrenset Ubegrenset
Påløpne ekstrautgifter etter prisstigningen Ubegrenset Ubegrenset
Bygningsmessig tilleggsinnredning Ubegrenset Ubegrenset
Utgifter til utrykning etter utløst innbrudds- eller brannalarm Ubegrenset Ubegrenset
     
Annen skade:    
Skade som skyldes søl  10 000 Ikke dekket
Tyveri fra areal eller rom med alminnelig adgang eks kontor, skole 10 000 Ikke dekket
Ting som er mistet eller tapt med kjent skadeårsak 10 000 Ikke dekket 
Skade på eiendeler ved flytting 100 000 50 000
Forsikringen dekker ikke:
 • Svimerker og gnistskader som ikke er brann
 • Skader som skyldes kondens, uansett årsak
 • Skader som alene består av flekker, riper, sprekker osv
 • Skade som skyldes insekt, heksesot, egne kjæledyr. fukt, sopp og råte
 • Ting som er gjenglemt eller skadeårsak ikke er kjent
Egenandel: 
Best: kr 3 000, kr 1 500 for skade på enkeltgjenstander nyere enn 2 år, med unntak av briller og mobiltelefon som har ordinær egenandel.
Basis: kr 4 000
Tyveri av sykkel:
Dersom sykkelen er registrert med betalt abonnement i Falck Sykkelregister, er egenandelen kr 2 000.  
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår

Flere skadeforsikringer gir mer rabatt

-5%
med 3 forsikringer
-10%
med 4 forsikringer
-15%
med 5 forsikringer

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis. Du kan få sikkerhetsrabatt hvis du har montert alarm og/eller sikkerhetslås.

Vi gjør det enkelt for deg

 • Flytt til oss når du vil, helt uavhengig av hovedforfall i ditt nåværende selskap
 • Vi ordner oppsigelsen for deg. Ingen signatur eller papirarbeid er nødvendig
 • Dine forsikringspapirer vil du finne i nettbanken
 

Forsikringspakken

Ung og nettopp flyttet hjemmefra? Å droppe forsikring kan bli dyrt.
For 149 kroner i måneden dekker vi det viktigste.

» Ler mer om forsikringspakken for unge

Utleie

Det er viktig at du informerer forsikringsselskapet om at du leier ut leilighet i egen bolig.

Dersom du kun leier ut ett rom i egen leilighet/hus, holder det med ordinær innboforsikring. Du må imidlertid være oppmerksom på at tyveri begått av personer som bor i leiligheten/huset ikke dekkes av innboforsikringen. Fjern derfor verdifulle eiendeler, eller lås dem inn i skap/rom.

» Les artikkel fra DNB Nyheter om utleie via Airbnb

Se også

Innboforsikring for ungeHusforsikring, Verdigjenstandforsikring*, Reiseforsikring

*Verdifulle eiendeler som bunad, smykker, sportsutstyr, kunst e.l.

ikon informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.