Spørsmål om pensjonsavtaler i DNB Liv

Når kan jeg få pengene mine utbetalt?

Fra kollektive fripoliser, pensjon fra arbeidsgiver og Individuell pensjonssparing med skattefordel (IPS), kan du tidligst starte uttak fra fylte 62 år.

Individuelle pensjonsavtaler (IPA) tidligst fra fylte 64 år.

Kapitalforsikringer, kan tas ut når du ønsker.

Hva kan jeg gjøre for å få mer i pensjon?

Mer pensjon får du dersom du sparer langsiktig. DNB har mange ulike spareløsninger for pensjonssparing. Har man innskuddspensjon kan man også ta et grep om egen pensjon ved å skifte innskuddsprofil på sin pensjonskapital.

Må jeg sende nytt skattekort hvert år?

Nei, DNB Livsforsikring får dette automatisk tilsendt ved årsskiftet av likningsmyndighetene. Imidlertid må du selv gi DNB Livsforsikring beskjed dersom skattekortet ditt endres i løpet av året.

Hvordan endrer jeg skatteprosent på utbetalingsavtaler?

Dette kan du gjøre selv i nettbanken under "administrer mine avtaler" og "endre skatteprosent".

Du kan ikke redusere skatteprosent uten skattekort på kollektive avtaler (avtaler du har gjennom din arbeidsgiver).

Jeg er blitt syk, hva må jeg gjøre?

Dersom du er blitt langvarig syk kan du ta kontakt med oss på telefon 915 04800, så hjelper vi deg.

Hvor mye får jeg i pensjon?

På avtaler med kjente ytelser vil du i nettbanken kunne se dette under "dekninger" på avtalene. På avtaler med ytelser som ikke er kjent, kan du følge med på utviklingen under detaljer. Dersom du har avtaler under utbetaling, står dette under "mine utbetalinger".

Hvordan kan jeg si opp eller ta ut penger fra en avtale?

I nettbanken under "administrer mine avtaler" velger du "oppsigelse av avtale". Det er kun mulig å si opp kapitalforsikringer, ikke pensjonsavtaler som IPA, IPS, fripoliser eller pensjonsordninger du har gjennom din arbeidsgiver.

Hvor sender jeg skjemaer og annen skriftlig dokumentasjon?

DNB Livsforsikring
Postboks 7500
5020 Bergen

Dersom du er blitt langvarig syk kan du søke om erstatning ved sykdom.

» Les mer om langtidssykdom her
om dine forsikringer og søke erstatning ved sykdomom dine forsikringer og søke erstatning ved sykdom

Spørsmål og svar om likningsoppgaven og om lønns- og trekkoppgaven

Når sendes årsoppgavene?

Likningsoppgaver og lønns- og trekkoppgaver fra DNB Livsforsikring sendes ut i slutten av januar hvert år. Dersom du benytter vår nettjeneste vil du finne oppgavene i din postkasse ved å logge deg på www.dnb.no med BankID. Oppgavene skal være mottatt innen 1. februar.

Kan jeg få oversikt over saldo og avtaler på e-post?

Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke sende detaljer om din avtale i åpen e-post. Oversikt over din avtale vil du finne ved å logge deg på www.dnb.no med BankID.

Skal jeg motta likningsoppgave på min Individuelle pensjonsforsikring (IPA)?

Dersom pensjonsforsikringen din ikke er under utbetaling vil du ikke motta likningsoppgave, da verdien i avtalen ikke skal føres på selvangivelsen. Har du premiefond tilknyttet avtalen vil du få likningsoppgave for premiefondssaldo da dette skal oppgis som formue.

Når en pensjonsforsikring kommer til utbetaling vil den være skattepliktig som pensjonsinntekt.

Hva er fradragsberettiget på min IPS avtale?

Maksimal innbetaling på en IPS avtale er 15 000 kroner hvert år. Det blir gitt fradrag for hele beløpet for det året innbetalingen foretas.

Hva betyr likningsverdi på min livrente?

Hvis du har en livrenteavtale vil likningsverdi være lik saldo i avtalen. Saldo blir innrapportert som formue på selvangivelse.

Hva er skattepliktig på en livrente?

Har du en livrente under utbetaling er det kun utbetalt avkastning som er skattepliktig.
Hvis du avsluttet livrenten i 2011 er hele den utbetalte avkastning skattepliktig.

Hva er skattepliktig på en kapitalforsikring?

Skattepliktig avkastning som er oppgitt i likningsoppgaven har ett års forsinkelse. Beløpet på likningsoppgaven i 2012 gjelder for 2010. Dette beløpet er skattepliktig for 2011.
Hvis du har avsluttet en kapitalforsikring i 2011 vil det være oppført to beløp i likningsoppgaven. Det ene beløpet er skattepliktig avkastning for 2010 og det andre er skattepliktig avkastning så langt i 2011 som avtalen var i kraft.

Kontakt oss
915 04800