Byttet jobb? Dette skjer med pensjonen din

en dame og mann som jobber
Når du bytter jobb, så endrer ofte pensjonen din seg også. En stor del av pensjonen du tjener opp, kommer fra arbeidsgiverne dine. Pensjonsopptjeningen du har hatt i den gamle jobben avsluttes, og dette blir også en del av din fremtidige pensjon.

Ulike pensjonsordninger

Det finnes i hovedsak to ulike typer pensjonsordninger fra arbeidsgivere. Dette er ytelsespensjon og innskuddspensjon. Ytelsespensjon gir deg en prosent av lønnen din når du blir pensjonist. I en innskuddspensjon sparer arbeidsgiver en gitt prosentsats av lønnen din hver måned.

Slutter du i en jobb hvor du har hatt ytelsespensjon, så blir den gamle pensjonen din gjort om til en fripolise.
Har du hatt innskuddspensjon, så blir pensjonen din til et pensjonskapitalbevis.

Fripoliser

Har du hatt en ytelsespensjon, så blir den oppsparte pensjonen din til en fripolise.
Fripoliser har en garantert årlig rente, og utbetales fra pensjonsalder sammen med resten av din pensjon.
» Les mer om fripoliser

Fra 2014 er det mulig å endre fripoliser til fripoliser med investeringsvalg.
» Les mer om fripoliser med investeringsvalg

» Jeg ønsker rådgivning om fripoliser

Pensjonskapitalbevis

Har du hatt innskuddspensjon, får du et pensjonskapitalbevis.
Du bestemmer selv hvordan denne pensjonen skal investeres. Pensjonskapitalbevis kan også samles på ett sted.

» Les mer om pensjonskapitalbevis

» Flytt pensjonskapitalbevis til DNB