Fleksibel pensjonssparing

pensjon hanne
Skal du spare til pensjon er vårt beste råd - kom i gang! Du kommer jo alltid til å være deg, så hvorfor planlegge for noe annet?
Når du sparer til pensjon i en fleksibel løsning bindes ikke sparepengene dine frem til pensjonsalderen. Her er det ingen begrensninger på hvor mye du kan spare i løpet av et år, og du kan ta ut pengene når og hvordan du selv ønsker. Du får derimot ingen skattefordeler i spareperioden, slik som i IPS.

Du kan spare i mange forskjellige produkter, du kan velge fra vårt store fondsutvalg eller du kan velge vårt gode pensjonsfond DNB Lev Mer som er spesielt utviklet for pensjonssparing.
 

Spar til pensjon i fondet DNB Lev Mer

Med DNB Lev Mer har vi gjort sparing til pensjon både enklere og billigere. Du får automatisk den blandingen av aksjer og renter som er best tilpasset din alder. I tillegg er DNB Lev Mer billigere enn de fleste sammenliknbare fond og pensjonsprodukter.

Med DNB Lev Mer får du:
  • Sparing tilpasset alder:
    • Mulighet for god avkastning, med mest sparing i aksjer frem mot 50 år, deretter gradvis reduksjon av aksjeandelen mot pensjonsalder. Til slutt sparer du mest i rentefond.
  • En fondsløsning bestående av indeksfond og aktivt forvaltede rentefond.
  • Du kan ta ut pengene ved behov.
  • Prisen er på kun 0,50 % per år i forvaltningshonorar.
  • Minste sparebeløp er 100 kroner.
» Se produktbeskrivelse for verdipapirfondet DNB Lev Mer

Slik fungerer det

 

Se også hvordan:

» Pensjon er bygget opp
» Pensjonskalkulatoren er ferdig utfylt

Andre produkter du kan spare i

» Aksjesparekonto
» Investeringskonto