Spørsmål og svar om fripoliser

Når kan jeg få utbetaling fra fripolisen min?

For de aller fleste fripoliser utbetales alderspensjon fra 67 år. Du kan imidlertid velge å starte utbetalingen tidligere enn 67 år - tidligst fra 62 år. Du kan også utsette utbetalingen, senest til å starte fra 75 år. Ønsker du endring av utbetalingstidspunkt må du gi beskjed til oss.

Fripoliser som starter utbetaling ved 77 år eller senere, kan som hovedregel ikke endres til å starte utbetaling tidlig.

Starter du utbetaling av alderspensjon tidligere enn avtalt vil dette påvirke hva du får utbetalt fordi pengene vil bli fordelt over flere år.

Er du ufør kan uførepensjon og alderspensjon ikke overstige 100 % av lønnen du hadde på uføretidspunktet. Ved 67 år stopper uføreutbetalingen din.

Du kan ta ut alderspensjon mens du mottar lønn.

Hva får jeg i pensjon?

I Min pensjon får du full oversikt over fripolisene dine.
Logg inn og sjekk Min pensjon

I Min pensjon finner du også din årlige kontoutskrift med alle relevante opplysninger om avtalen din og en detaljert oversikt over verdiutviklingen.

Hvilken avkastning får jeg på fripolisen?

Du får en garantert avkastning på fripolisen din. Garantert avkastning er rente som pensjonsleverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre den pensjonen du har fått avtalt.

Hva koster fripolisen meg?

Arbeidsgiver har innbetalt et engangsbeløp for å sikre den årlige pensjonen. Dette engangsbeløpet brukes for å dekke fremtidige kostnader.

Hvordan kan jeg påvirke avkastningen på fripolisen min?

Hvis du ønsker å påvirke avkastningen på fripolisen din bør du vurdere om fripolise med investeringsvalg er noe for deg.

Ved å velge fripolise med investeringsvalg sier du fra deg den garanterte avkastningen, og kan selv velge hvordan pensjonen skal investeres.

Du kan plassere kapitalen i ulike pensjonsprofiler med høy, middels eller lav aksjeandel. Du kan også velge andre fond som passer din investeringsvilje bedre.

Les mer om fripoliser med investeringsvalg

I fripolisen min står det at jeg har annen pensjon enn alderspensjon – hva betyr dette?

Fripolisen følger pensjonsavtalen til bedriften du var ansatt i eller som bedriften tidligere hadde. I en pensjonsavtale for bedrifter har alle medlemmene de samme forsikringene uavhengig av sivilstatus.
De vanligste er alders-, ektefelle-, barne- og uførepensjon.

Du vil kunne se hvilke forsikringer fripolisen din har ved å logge deg inn på dnb.no med BankID utstedt fra din bankforbindelse.
Se detaljer på dine fripoliser

Her vil du også finne din årlige kontoutskrift med alle relevante opplysninger om avtalen din og en detaljert oversikt over verdiutviklingen.

Hva skjer hvis jeg dør?

Har fripolisen din etterlattepensjon som ektefelle/samboerpensjon eller barnepensjon kommer disse til utbetaling ved dødsfall. Du vil finne mer informasjon om dette i nettbanken kontoutskriften din.

Disse pensjonene kan ikke endres eller fjernes.

Gjenstående alderspensjon vil ved dødsfall ikke bli utbetalt til dine etterlatte. Pensjonen som tilhører din alderspensjon vil da bli fordelt på DNB Livs øvrige kunder som har fripolise.

Hva skjer hvis jeg blir ufør?

Hvis fripolisen din har en uførepensjon kan du ha krav på å få utbetaling fra denne hvis du blir ufør. Dette finner du ut ved å logge deg inn på din avtale på dnb.no.

Dersom du har blitt ufør, kan du lese mer om hvordan du skal gå frem for å benytte deg av de forsikringene du har.
Langtidssyk og arbeidsufør

Jeg har flere fripoliser. Kan jeg slå de sammen?

Ja, det kan du. Med én fripolise blir kostnadene lavere, og allerede innbetalte kostnader kan være med på å øke pensjonen din.

Hvordan skattes utbetaling fra fripolisen?

Fram til uttak av pensjon er det ingen skatt på fripolisen. Når utbetalingen fra fripolisen starter skattes utbetalingen som pensjonsinntekt.

Pensjonsinntekt skattlegges ulikt fra lønnsinntekt ved blant annet at pensjonistene har et eget skattefradrag opp til et bestemt beløp.

Spørsmål og svar om kontoutskrift for fripoliser

I mai måned sender vi ut kontoskriften for fripoliser.

Her finner du forklaring på de ulike postene
Kontakt oss
915 04800