IPS - Individuell Pensjonssparing med skattefordel

snhjerte gr
I denne nye og mer gunstige IPS-ordningen kan du spare til pensjon med inntil 40 000 kroner i året og få fradrag i alminnelig inntekt for beløpet du sparer. Med en skattesats på 23 prosent i 2018 (24 prosent i 2017) kan dette gi deg en reduksjon i skatt på inntil 9 200 kroner for innbetalingsåret.

Utbetalinger fra den nye IPS-ordningen beskattes dessuten kun som alminnelig inntekt til forskjell fra tidligere ordning hvor uttak ble beskattet som pensjonsinntekt. Med gjeldende satser for 2018 reduseres dermed beskatningen av uttak fra inntil 43,6 prosent til 23 prosent.
I den nye IPS-løsningen kan du spare enda mer til pensjon og samtidig redusere skatt i spareåret!

 

Prøv IPS-kalkulatoren og se hva sparingen utgjør!

skjermbilde av IPS kalkulator
» Prøv IPS-kalkulatoren

Flere fordeler med IPS

 • Innestående beløp i IPS er unntatt formuesskatt
 • Du betaler ingen skatt på avkastning underveis
 • Du kan selv velge hvor mye du vil spare, men maks 40 000 kroner i året
 • Du kan spare fast med spareavtale eller sette inn beløp når det passer deg
 • Du kan velge mellom et stort antall fond, deriblant Lev Mer som er spesielt utviklet for pensjonssparing
 • Du kan selv velge når du vil slutte å spare og du kan ta pauser underveis
 
 

Silje forklarer IPS

Viktig å huske på!

 • Pengene bindes i lang tid, du har ikke tilgang til dem før ved tidligst 62 års alder
 • Du har ikke mulighet til å ta ut hele beløpet om du ønsker det, utbetalingen må gå over en periode på minst 10 år, og kan ikke avsluttes før du er 80 år. Dette betyr at om du starter utbetalingen ved 62 år, vil utbetalingsperioden være 18 år
 • Du får ikke skjermingsfradrag ved sparing i aksjefond innenfor IPS-løsningen
 

For deg som allerede sparer i IPS

Ved innføringen av den nye IPS ordningen vil dagens IPS blir stengt for nye avtaler. Eksisterende avtaler kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag, det vil si maksbeløp på 15 000 kroner og beskatning som pensjonsgivende inntekt ved uttak. Du kan fortsette med eksisterende ordning i kombinasjon med sparing i den nye IPS-ordningen, men samlet fradrag vil ikke kunne overstige 40 000 kroner.
Usikker på om IPS er den rette løsningen for deg? Husk at du kan spare i våre gode fond, deriblant Lev Mer - som er spesielt utviklet for pensjonssparing, både utenfor og innenfor IPS-løsningen.

» Les mer


Ofte stilte spørsmål om IPS

Hva er IPS?

Individuell pensjonssparing (IPS) er en forbedret ordning for skattefavorisert sparing til pensjon hvor du nå kan spare inntil 40 000 kr i året. Det beløpet du sparer i IPS får du fradrag for i alminnelig inntekt i spareåret slik at du vil kunne få en redusert skatt på inntil 9 200 kr påfølgende år forutsatt at du har annen inntekt å føre fradraget mot. Sparer du eksempelvis kr 12 000 vil du kunne få en redusert skatt på 2 760 kroner (23% x 12 000) for 2018.  Beskatningen skjer først ved uttak fra IPS og utbetalinger skattlegges da som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017 og 23 prosent i 2018). I og med at midlene beskattes ved uttak gir ordningen ikke egentlig redusert skatt, men en skatteutsettelse.

I tillegg er pengene på din IPS unntatt fra formuesskatt og man betaler ikke skatt på løpende avkastning underveis. Det som er viktig å vite med IPS er at formålet er å spare til din pensjon. Dette betyr at pengene du setter inn på IPS vil være «låst» til pensjon, og du kan først starte utbetalingen av sparebeløpet når du fyller 62 år. Utbetalingene skjer over minimum 10 år og til minimum fylte 80. Dette gir minimum 18 års utbetalingsperiode om du starter utbetalingen ved fylte 62 år.

Hvorfor har norske myndigheter erstattet gammel ordning av IPS?

For å skape større insentiver til egen pensjonssparing har Stortinget børstet støv av den gamle IPS ordningen, og har derfor gjort det mer attraktivt å spare i «nye» IPS. I den gamle IPS-ordningen blir utbetaling beskattet som pensjonsinntekt (inntil 43,6 prosent i 2017). I ny IPS-ordning vil utbetalingene kun skattlegges som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017, 23 prosent i 2018). I tillegg er det årlige sparebeløpet er økt fra 15 000 kr til 40 000 kr i ny ordning. Den nye IPS-ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon.

Hvordan fungerer IPS?

I DNB kan du sette sammen din egen portefølje av verdipapirfond når du sparer til pensjon i IPS.
DNB tilbyr en rekke forskjellige verdipapirfond i sitt fondsutvalg som du kan velge mellom i din sparing, både DNBs egne fond og fond levert av eksterne leverandører. Du kan når som helst endre sammensetningen i din fondsportefølje ved å bytte mellom ulike fond og forvaltere. Bytte av fond innenfor IPS-ordningen vil ikke utløse beskatning.

Sparebeløpet (innskuddet og avkastningen) blir «låst» til pensjon, og du kan først starte utbetalingen av pengene fra fylte 62 år. Utbetalingene skjer over minimum 10 år og til minimum fylte 80. Dette gir minimum 18 års utbetalingsperiode om du starter utbetalingen ved fylte 62 år.

Hvordan er skattereglene for IPS?

Det du sparer i IPS vil gi deg fradrag i alminnelig inntekt for det året du sparer, slik at du vil kunne få en redusert skatt for spareåret forutsatt at du har annen inntekt og føre fradraget mot. Den reduserte skatten vil utgjøre 23 % (etter gjeldende sats for 2018) av sparebeløpet.  Ved utbetaling betaler du skatt på hele uttaket (både innskudd og avkastning) som beskattes som alminnelig inntekt (23 prosent i 2018). Innskudd og avkastning er unntatt formuesskatt og du betaler ikke løpende skatt på avkastningen.

Hvem passer IPS for?

IPS passer for deg som:
 • ønsker og har anledning til å spare til pensjon
 • er kjent med at du ikke kan starte utbetalingen av sparebeløpet før du har fylt 62
 • ønsker utsettelse av skatt på pensjonssparingen, samt mulighet for å redusere din formuesskatt

Hva slags spareprodukter kan inngå i en IPS i DNB? Hvilke fond kan jeg kjøpe?

I DNB kan du sette sammen din egen portefølje av verdipapirfond når du sparer til pensjon i IPS. DNB tilbyr en rekke forskjellige verdipapirfond i sitt fondsutvalg som du kan velge mellom i din sparing, både DNBs egne fond og fond levert av eksterne leverandører.

For å gjøre det enklere for deg tilbyr DNB et fond kalt Lev Mer som automatisk reduserer risikoen frem mot din pensjonsalder. Du sparer med høy andel i aksjer (80 prosent) frem til du er omkring 50 år. Deretter reduseres andelen aksjer automatisk frem mot pensjonsalder, hvor du til slutt sparer det meste i renter.

Du kan også velge andre fond om du vil ha høyere eller lavere risiko enn Lev Mer. Velger du å sette sammen din egen fondsportefølje av andre fond anbefaler vi at du gradvis reduserer andelen i aksjefond når du nærmer deg tidspunktet for uttak av pensjonssparingen.

» Lev Mer
» Fondsliste

Hva gjør jeg hvis jeg allerede har IPS i DNB?

Om du allerede har IPS anbefaler vi deg å kontakte en sparerådgiver på 915 04800. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å flytte dagens IPS til ny ordning.
IPS lurer du p noe?