IPS - Individuell pensjonssparing med skattefordel

Bilde av dame og mann p en brygge
Den 1. november lanseres en ny og mer gunstig IPS-ordning. Her kan du spare enda mer til pensjon og samtidig redusere skatt i innbetalingsåret!

I denne nye og mer gunstige IPS-ordningen kan du spare til pensjon med inntil 40 000 kroner i året og få fradrag i alminnelig inntekt for beløpet du sparer. Med en skattesats på 24 prosent i 2017 kan dette gi deg en reduksjon i skatt på inntil 9 600 kroner for innbetalingsåret.

Utbetalinger fra den nye IPS-ordningen beskattes dessuten kun som alminnelig inntekt til forskjell fra tidligere ordning hvor uttak ble beskattet som pensjonsinntekt. Med gjeldende satser for 2017 reduseres dermed beskatningen av uttak fra inntil 43,6 prosent til 24 prosent.

Flere fordeler med IPS

  • Innestående beløp i IPS er unntatt formueskatt
  • Du betaler ingen skatt på avkastning underveis
  • Du kan selv velge hvor mye du vil spare, men maks 40 000 kroner i året
  • Du kan spare fast med spareavtale eller sette inn beløp når det passer deg
  • Du kan velge mellom et stort antall fond, deriblant Lev Mer som er spesielt utviklet for pensjonssparing
  • Du kan selv velge når du vil slutte å spare og du kan ta pauser underveis

Hvorfor spare i IPS?

Pensjon er de pengene du skal leve av når du en gang blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe, men dette er ofte ikke nok. Resten må du sørge for å spare selv. I IPS kan du spare til pensjon og samtidig få redusert skatt for det året du sparer.

Ofte stilte spørsmål om IPS

Hvor mye får jeg i fradrag?

Du får fradrag i alminnelig inntekt det året du sparer med tilsvarende beløp som det du har spart. Gjeldende skattesats for 2017 er 24 prosent.

Må jeg fylle hele kvoten på 40 000 kroner hvert år?

Nei. Du kan spare akkurat så mye eller lite du vil i løpet av et år, men maksimum 40 000 kroner. Sparer du hele kvoten kan du få en skattebesparelse på 9 600 kroner. Sparer du 12 000 kroner vil du tilsvarende kunne redusere skatten med 2 880 kroner (12 000 x 24%).

Må jeg betale skatt underveis?

Nei. Du betaler ingen skatt på avkastning underveis. Verdiene/innestående beløp er dessuten unntatt fra formuesskatt.

Hvordan beskattes uttak?

Utbetaling fra IPS-ordningen beskattes kun som alminnelig inntekt (for 2017 er denne satsen 24 prosent). Dette til forskjell fra tidligere ordning hvor uttak ble beskattet som pensjonsinntekt (for 2017 er marginalsatsen 43,6 prosent).

Kan jeg velge mellom ulike fond i IPS?

Ja det kan du.

Kan jeg ta ut pengene når jeg vil?

Nei. Uttak fra IPS kan starte tidligst ved fylte 62 år. I tillegg må utbetalingen vare til du er minst 77 år, og i minst 10 år.

For deg som allerede sparer i IPS

Ved innføringen av den nye IPS ordningen vil dagens IPS blir stengt for nye avtaler. Eksisterende avtaler kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag, det vil si maksbeløp på 15 000 kroner og beskatning som pensjonsgivende inntekt ved uttak. Du kan fortsette med eksisterende ordning i kombinasjon med sparing i den nye IPS-ordningen, men samlet fradrag vil ikke kunne overstige 40 000 kroner.