Mer om Lev Mer

Fondets mål er å investere fondets midler i fem norske underfond (to aksjefond og tre rentefond).

Investeringer

Lev Mer er sparing til pensjon som passer for folk flest. Lev Mer består av en blanding av aksjefond og rentefond.

  • Lev Mer nedvekter aksjeandelen de siste 20 årene
  • For Lev Mer 2055, vil f.eks. produktet vektes ned i perioden fra 2035 (80%) til 2055 (20%)
  • Fondets midler plasseres i verdipapirfondsandeler i fem forhåndsdefinerte underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond).
  • De fem underfondene er for tiden DNB Global Indeks, DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon (III), DNB Global Credit og DNB Likviditet (IV).
  • Av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer.
  • Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses kvartalsbasis.

Alle selskaper det investeres i vurderes i forhold til sosiale, miljømessige og etiske kriterier bygget på internasjonalt anerkjente retningslinjer og prinsipper.

Valuta

Fondets investeringer i internasjonale aksjer har eksponering mot utenlandsk valuta (ikke valutasikring). Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Endring av aksjeandel

Det er ikke mulig å endre aksjeandel i fondet utover den forhåndsbestemte nedvektingen. Dersom du ønsker en annen aksjeandel kan du fritt innløse andelene når som helst. Ved innløsning av andeler vil eventuell gevinst beskattes.

Slik fungerer nedvektningen av aksjeandelen

Graf som viser nedvektning av aksjeandel i Lev Mer