Mer om DNB Lev Mer

DNB Lev Mer er et enkelt og fleksibelt spareprodukt for deg som ønsker å spare til pensjon. Du får automatisk en optimal sammensetning av aksjer og renter tilpasset din alder. 

Investeringer

  • DNB Lev Mer nedvekter aksjeandelen fra du fyller 47 år til 67 år. I denne perioden reduseres gradvis aksjeandelen fra 80 prosent til 20 prosent. 
  • Fondets midler plasseres i verdipapirfondsandeler i fem forhåndsdefinerte underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond).
  • DNB Lev Mer investerer i fem underfond. De fem underfondene er for tiden DNB Global Indeks, DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon, DNB Global Credit og DNB Likviditet.
  • Av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer.
  • Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses kvartalsbasis.

Alle selskaper det investeres i vurderes i forhold til sosiale, miljømessige og etiske kriterier bygget på internasjonalt anerkjente retningslinjer og prinsipper.

Valuta

Fondets investeringer i internasjonale aksjer har eksponering mot utenlandsk valuta (ikke valutasikring). Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Endring av aksjeandel

Det er ikke mulig å endre aksjeandel i fondet utover den forhåndsbestemte nedvektingen. Dersom du ønsker en annen aksjeandel kan du fritt innløse andelene når som helst. Ved innløsning av andeler vil eventuell gevinst beskattes.

Kan Lev Mer inngå i en Aksjesparekonto?

For at et fond skal kunne være med i en Aksjesparekonto er det et krav at aksjefondet må ha mer enn 80 % andel aksjer. DNB Aktiv 80 er et slikt fond, mens for eksempel kombinasjonsfondet DNB Aktiv 50 omfattes ikke av ordningen da det har for lav aksjeandel. Lev Mer som starter på 80 % aksjer men der aksjeandelen reduseres mot pensjonsalder vil derfor ikke kunne inngå i Aksjesparekontoen.

Slik fungerer nedvektningen av aksjeandelen

Graf som viser nedvektning av aksjeandel i Lev Mer