penger hus
Et Indeksfond skal følge utviklingen til fondets referanseindeks og ikke forsøke å slå den. Slike fond er derfor billigere å drifte enn aktivt forvaltede fond. Dette kommer deg som kunde til gode ved at forvaltningshonoraret blir vesentlig lavere. 

Indeksfond passer for deg som

penger
  • Skal spare fem år eller lengre
  • Ønsker god avkastning
  • Er opptatt av lave kostnader
  • Vet at verdiene kan svinge til dels betydelig underveis

Fordeler med indeksfond

nummertavle
  • Årlig forvaltningshonorar fra 0,2 - 0,3 prosent
  • 0,- i gebyr ved kjøp og salg
  • Minstetegning: 100 kroner
  • Ingen overraskelser, fondet skal kun følge referanseindeks
I indeksfondene utelukker vi selskaper som ikke følger våre retningslinjer for sammfunnsansvarlige investeringer. 

» Les mer om samfunnsansvarlige investeringer

Våre indeksfond

Våre indeksfond følger utviklingen i markedet de investerer i, indeksfond følger dermed indeksen sin i opp- og nedgangstider. Forvalteren av fondet må kjøpe og selge aksjer når det skjer endringer i den bestemte indeksen. 

Vi tilbyr flere typer indeksfond som gir deg flere muligheter når du vil spare over lengre tid. Forvalteren av et indeksfond gjør ikke vurderinger av aksjenes verdi eller risiko, og du må derfor selv velge hvilket marked du har lyst til å spare i. 

Aksjefond

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 

Ofte stilte spørsmål

Hva er en indeks?

En indeks er en sammensetning av aksjer som skal reflektere et bestemt investeringsunivers. Det kan for eksempel være en indeks som reflekterer oljenæringen i Norge. Denne indeksen vil da inneholde alle oljerelaterte aksjer du kan kjøpe på Oslo Børs.

Det finnes mange måter å sette sammen indekser på: 
Den mest vanlige metoden er at selskapenes vekt i indeksen gjenspeiler deres markedsverdi. Det vil si at dersom det hadde vært to oljeselskap i Norge, hvor det ene var verdt 1 milliard og det andre var verdt 9 milliarder, ville indeksen hatt 10 % aksjer av det ene selskapet og 90 % aksjer av det andre.  Det finnes mange andre måter å vekte selskapene i en indeks. I Dow Jones indeksen er det aksjekursen til selskapene som bestemmer hvilken vekt selskapet har. Andre alternativer er likevektet, risikovektet, dividendevektet eller andre faktorvekter. 

En indeks er en sammensetning av aksjer som skal reflektere et bestemt investeringsunivers. Det kan for eksempel være en indeks som reflekterer oljenæringen i Norge. Denne indeksen vil da inneholde alle oljerelaterte aksjer du kan kjøpe på Oslo Børs.

Se også:

» Aktivt forvaltede aksjefond
» Kombinasjonsfond
» Obligasjonsfond
» Pengemarkedsfond
» Fleksibel pensjonssparing

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no