hjerte penger
Et Indeksfond skal følge utviklingen til et gitt marked. For å definere et marked bruker man såkalte referanseindekser, en referanseindeks er et utvalg av aksjer/selskaper som utgjør dette markedet. Slike fond er derfor billigere å drifte enn aktivt forvaltede fond. Dette kommer deg som kunde til gode ved at forvaltningshonoraret blir vesentlig lavere. 

Våre indeksfond

Våre indeksfond følger utviklingen i markedet de investerer i, indeksfond følger dermed indeksen sin i opp- og nedgangstider. Forvalteren av fondet må kjøpe og selge aksjer når det skjer endringer i den bestemte indeksen. 

Vi tilbyr flere typer indeksfond som gir deg flere muligheter når du vil spare over lengre tid. Forvalteren av et indeksfond gjør ikke vurderinger av aksjenes verdi eller risiko, og du må derfor selv velge hvilket marked du har lyst til å spare i. 
 

Fordeler med indeksfond

nummertavle
 • Årlig forvaltningshonorar fra 0,2 - 0,3 prosent
 • 0,- i gebyr ved kjøp og salg
 • Minstetegning: 100 kroner
 • Ingen overraskelser, fondet skal kun følge referanseindeks
I indeksfondene utelukker vi selskaper som ikke følger våre retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer. 

» Les mer om samfunnsansvarlige investeringer

Indeksfond som investerer i aksjer passer for deg som

mynter
 • Skal spare fem år eller lengre
 • Ønsker god avkastning
 • Er opptatt av lave kostnader
 • Vet at verdiene kan svinge til dels betydelig underveis
 

DNB Global Indeks (globalt indeksfond)

dame på fjellet
Ønsker du eksponering i globale aksjer, til lave kostnader?
 • DNB Global Indeks følger utviklingen til verdensindeksen MSCI World og avkastningen din avhenger dermed av hvordan markedet fondet er investert i utvikler seg 
 • DNB Global Indeks fikk terningkast seks av Dine Penger (mars 2019)
 • DNB Global Indeks investerer ikke i selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer
Forvaltningshonorar: 0,20 % pr. år

» Kjøp DNB Global Indeks

DNB Norge Indeks (norsk indeksfond)

norge
Ønsker du eksponering i norske aksjer, til lave kostnader?
 • DNB Norge Indeks følger utviklingen til Oslo Børs hovedindeks og avkastningen din avhenger dermed av hvordan markedet fondet er investert i utvikler seg
 • Fondet investerer ikke i selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer
Forvaltningshonorar: 0,20 % pr. år

» Kjøp DNB Norge Indeks
 

DNB USA Indeks (amerikansk indeksfond)

usa
Ønsker du eksponering i amerikanske aksjer, til lave kostnader?
 • DNB USA Indeks følger utviklingen til MSCI USA Index og avkastningen din avhenger dermed av hvordan markedet fondet er investert i utvikler seg
 • Fondet investerer ikke i selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer
Forvaltningshonorar: 0,20 % pr. år

»Kjøp DNB USA Indeks

DNB Europa Indeks (europeisk indeksfond)

eu
Ønsker du eksponering i europeiske aksjer, til lave kostnader?
 • DNB Europa Indeks følger utviklingen til MSCI Europe Index og avkastningen din avhenger dermed av hvordan markedet fondet er investert i utvikler seg
 • Fondet investerer ikke i selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer
Forvaltningshonorar: 0,20 % pr. år

» Kjøp DNB Europa Indeks
 

DNB Norden Indeks (nordisk indeksfond)

norden
Ønsker du eksponering i nordiske aksjer, til lave kostnader?
 • DNB Norden Indeks følger utviklingen til indeksen VINX Benchmark Cap og avkastningen din avhenger dermed av hvordan markedet fondet er investert i utvikler seg
 • Fondet investerer ikke i selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer
Forvaltningshonorar: 0,20 % pr. år

» Kjøp DNB Norden Indeks

DNB Global Emerging Markets Indeks

india
Ønsker du eksponering mot aksjer i fremvoksende markeder til lave kostnader?
 • DNB Global Emerging Markets Indeks følger utviklingen til MSCI Emerging Markets Index og avkastningen din avhenger dermed av hvordan markedet fondet er investert i utvikler seg. 
 • Fondet investerer ikke i selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer
Forvaltningshonorar: 0,30 % pr. år

» Kjøp DNB Global Emerging Markets Indeks
 

Aksjefond

 

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. 
 

Ofte stilte spørsmål

Hva er en indeks?

En indeks er en sammensetning av aksjer som skal reflektere et bestemt investeringsunivers. Det kan for eksempel være en indeks som reflekterer oljenæringen i Norge. Denne indeksen vil da inneholde alle oljerelaterte aksjer du kan kjøpe på Oslo Børs.

Det finnes mange måter å sette sammen indekser på: 
Den mest vanlige metoden er at selskapenes vekt i indeksen gjenspeiler deres markedsverdi. Det vil si at dersom det hadde vært to oljeselskap i Norge, hvor det ene var verdt 1 milliard og det andre var verdt 9 milliarder, ville indeksen hatt 10 % aksjer av det ene selskapet og 90 % aksjer av det andre.  Det finnes mange andre måter å vekte selskapene i en indeks. I Dow Jones indeksen er det aksjekursen til selskapene som bestemmer hvilken vekt selskapet har. Andre alternativer er likevektet, risikovektet, dividendevektet eller andre faktorvekter. 


 

Se også:

» Aktivt forvaltede aksjefond
» Kombinasjonsfond
» Rentefond
» Fleksibel pensjonssparing

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no