• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Global Marked Valutasikret

DNB Global Marked Valutasikret er et indeksnært aksjefond som investerer gjennom fondet DNB Global Indeks, men sikrer valutaeksponeringen i fondet.

Jorda med grafer i bakgrunnen
  • Valutasikring

  • Investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier

  • På mobil kjøper du DNB Global Marked Valutasikret i Spare-appen

Du kjøper DNB Global Marked Valutasikret i nettbanken eller Spare-appen

DNB Global Marked Valutasikret

DNB Global Marked Valutasikret investerer gjennom fondet DNB Global Indeks, men sikrer valutaeksponeringen i fondet.

Fondet er et indeksnært aksjefond som hovedsaklig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier.

Minstebeløp for kjøp er 100 kroner. Med en spareavtale i fond vil sparingen din gå automatisk hver måned.

Selskaper som ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader.

Valutasikring

Er du redd for at kronekursen vil påvirke investeringen din? Valutasikring er en forsikring mot at endring i valuta vil påvirke investeringen din.

Ved å investere i et valutasikret fond, vil du ikke være utsatt for valutasvingninger. Du får kun avkastning i lokal valuta. Endringer i valutakursene påvirker dermed ikke avkastningen til fondet.

De aller fleste internasjonale aksjefond er ikke valutasikret.

Kostnader for DNB Global Marked Valutasikret A

  • Årlig kostnad: 0,22 %
  • Løpende kostnad: 0,12 %
  • Plattformhonorar: 0,10 %

Priseksempel: For et beløp på 100 000 kroner investert, vil plattformhonoraret utgjøre 100 kroner og løpende kostnader utgjøre 120 kroner i løpet av ett år. Totalt 220 kroner per år.

Prismodell for fond

Indeksforvaltning i DNB

Eivind Aukrust leder indeksforvaltningen i DNB Asset Management. Han jobber sammen med Erling Syversveen Lie som er junior porteføljeforvalter.

Sammen har de omfattende finansbakgrunn fra NBIM, trading og forvaltning av hedgefond. De har utdanning innen industriell matematikk med spesialisering i finans og teknisk kybernetikk.

Passiv forvaltning

Passiv forvaltning (indeksforvaltning) innebærer at fondets investeringer følger en bestemt referanseindeks. Blant annet fordi indeksfondet ikke har forvaltere som prøver å skape meravkastning i forhold til indeksen, er kostnadene lavere enn for aktivt forvaltede fond.

Les mer om indeksfond på DNB Nyheter

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Aksjefond

Aksjefond passer for deg som skal spare i mer enn seks år og som tåler at pengene svinger underveis.

  • Se flere aksjefond
Bilde av noen som sitter på gulvet med Spare-appen på mobil

Kjøp fond i Spare

I Spare-appen kan du enkelt kjøpe nye fond og følge med på utviklingen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Bærekraft i fond og i vår rådgivning

Kvinne sitter på en stein

SFDR er forordningen i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. SFDR skal sørge for at finansinstitusjoner publiserer finansielle produkters investeringsstrategi, investeringsformål og faktiske investeringer.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB