DNB Lev Mer

Eldre mann ser p ipad
Med DNB Lev Mer får du en god sammensetning av aksjer og renter tilpasset din alder.
✓ Aksjeandelen justeres automatisk etter alder
✓ Pengene er tilgjengelig når du trenger de
✓ Du kan spare så mye du vil og ta ut pengene over så lang tid du ønsker
 

DNB Lev Mer

DNB Lev Mer er et enkelt og fleksibelt spareprodukt for deg som ønsker å spare til pensjon. Aksjeandelen tilpasses automatisk etter din alder. Når du nærmer deg pensjonsalder reduseres aksjeandelen gradvis, dette kalles nedvekting. Dette gjøres for å unngå at pensjonskapitalen utsettes for uheldige svingninger i aksjemarkedet når du nærmer deg pensjonsalder.
 

Hvorfor velge DNB Lev Mer?

DNB Lev Mer nedvekter aksjeandelen fra du fyller 47 år til 67 år. I denne perioden reduseres gradvis aksjeandelen fra 80 prosent til 20 prosent. 
 
  • Du står fritt til å avslutte sparingen og ta ut pengene når du ønsker det 
  • Prisen er kun 0,34 prosent per år i forvaltningshonorar
 

Spare

Illustrasjon av dame som vanner plante
Spare er appen som hjelper deg å holde oversikt over sparingen din. 
 

Spareveilederen

Illustrasjon av mann og sparegris
Spareveilederen gir deg ulike sparealternativer basert på tidshorisont og ønsket risiko.
 
 
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
 

Se også

Andre produkter du kan spare i

» IPS
» Aksjesparekonto
» Investeringskonto