straa
Rentefond passer for deg som er villig til å akseptere moderate svingninger på sparepengene dine, i bytte mot litt høyere forventet avkastning enn banksparing. 

Hva er rentefond?

Rentefond er en samlebetegnelse for pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Forskjellen på obligasjons- og pengemarkedsfond er løpetiden på rentepapirene fondene kjøper. Eier fondet bare obligasjoner kan løpetiden være flere år. I et pengemarkedsfond er løpetiden kortere, gjerne mellom tre måneder og ett år. Siden løpetiden er lenger i obligasjonsfond, må du forvente litt større verdisvingninger enn i et pengemarkedsfond. 

Stat, kommune, banker og større bedrifter trenger av og til å låne penger. Og de går ikke nødvendigvis i banken og låner dem. De utsteder heller obligasjoner eller sertifikater, som bare er andre ord for lånepapirer. Obligasjon er et fremmedord for forpliktelse, i denne sammenhengen en forpliktelse til å betale en rente til eieren av obligasjonen og tilbakebetale hele lånebeløpet på en fastsatt dato. Du, eller fondet, kan "låne" en kommune penger, og til gjengjeld får du et papir, en obligasjon (eller gjeldsbrev om du vil), som forplikter dem til å betale deg renter. 

Rentene du kan regne med å få, er litt høyere enn i bank, og bedre jo lenger tid du er villig til å låne dem ut. Obligasjonsfond gir normalt litt høyere avkastning enn pengemarkedsfond. 

Rentefond passer for deg som

mynter
 • Ønsker mulighet for litt høyere forventet avkastning enn banksparing
 • Har en sparehorisont på 2 år eller mer
 • Ønsker lav risiko, hvor sannsynligheten for negativ avkastning over tid er svært liten
 • Er villig til å akseptere moderate svingninger på sparepengene dine
 • Vil kombinere plasseringer i aksjefond med obligasjonsfond
Passer ikke for deg som
 • Ikke tåler at avkastningen kan bli negativ i perioder
 • Søker høy avkastning

Slik kjøper du fond

mobil bussen

Ønsker du å investere i DNBs fond kan du enkelt gjøre dette i nettbanken. Skal du investere et større beløp, eller ønsker å se på en helhetlig porteføljesammensetning, anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre rådgivere.

 • Klikk kjøp fond 
 • Logg deg på vår nettbank
 • Dersom du ikke allerede er kunde hos oss, blir du dette automatisk
 • Start sparingen direkte
 • Kjøp fond i Spare-appen

Se også

» Skatt på rentefond
» Kombinasjonsfond
» Aksjefond