• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Global Indeks

DNB Global Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier.

Skyskrapere
  • Indeksnært aksjefond

  • Investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier

  • På mobil kjøper du DNB Global Indeks i Spare-appen

Du kjøper DNB Global Indeks fra PC eller i Spare-appen

dine penger anbefaler

DNB Global Indeks fikk terningkast seks hos Dine Penger, juni 2024.

DNB Global Indeks

Fondet er passivt forvaltet. Formålet er å replikere avkastningen til fondets referanseindeks, MSCI World Index Net.

Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Minstebeløp for kjøp er 100 kroner. Med en spareavtale i fond vil sparingen din gå automatisk hver måned.

Kostnader for DNB Global Indeks A

  • Årlig kostnad: 0,20 %
  • Løpende kostnad: 0,10 %
  • Plattformhonorar: 0,10 %

Priseksempel: For et beløp på 100 000 kroner investert, vil plattformhonoraret utgjøre 100 kroner og løpende kostnader utgjøre 100 kroner i løpet av ett år. Totalt 200 kroner per år.

Prismodell for fond

DNB Global Indeks - et globalt indeksfond

Et globalt indeksfond er et fond som investerer i alle de store markedene i verden. Globale indeksfond forsøker å gjenskape verdiutviklingen på de største selskapene over hele verden.

Eksempler på utviklede økonomier og markeder er USA, Japan og Tyskland. Typiske selskaper som inngår i porteføljen til globale indeksfond er Tesla, Apple, Nvidia og Microsoft.

Du kan enkelt kjøpe DNB Global Indeks i Spare.

Passiv forvaltning

Passiv forvaltning (indeksforvaltning) innebærer at fondets investeringer følger en bestemt referanseindeks. Blant annet fordi indeksfondet ikke har forvaltere som prøver å skape meravkastning i forhold til indeksen, er kostnadene lavere enn for aktivt forvaltede fond.

Indeksforvaltning i DNB

Eivind Aukrust leder indeksforvaltningen i DNB Asset Management. Han jobber sammen med Erling Syversveen Lie som er junior porteføljeforvalter.

Sammen har de omfattende finansbakgrunn fra NBIM, trading og forvaltning av hedgefond. De har utdanning innen industriell matematikk med spesialisering i finans og teknisk kybernetikk.

Les mer om DNB Global Indeks og indeksfond på DNB Nyheter

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Forvalter Eivind forteller om DNB Global Indeks

Sparerådgivning

Ønsker du rådgivning?

Finn ut hvilken investeringsform som er riktig for deg. Våre rådgivere tar utgangspunkt i hele din økonomi og hva du ønsker å få ut av din sparing.

  • Avtal rådgivningsmøte
Spareapp

Spare-appen

Den enkleste måten å kjøp fond og holde oversikt over sparingen din på, er i appen Spare.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Bærekraft i fond og i vår rådgivning

Kvinne sitter på en stein

SFDR er forordningen i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. SFDR skal sørge for at finansinstitusjoner publiserer finansielle produkters investeringsstrategi, investeringsformål og faktiske investeringer.

Se flere fond her

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB