• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Health Care

  • Aktivt forvaltet aksjefond

  • Aksjefond som investerer i helseselskaper globalt

Du kjøper DNB Health Care fra PC eller i Spare-appen

DNB Health Care er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i selskaper notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Fondet investerer i:

  • Helsetjenester
  • Legemiddel
  • Medisinsk utstyr
  • Bioteknologi
Les mer om fondet hos Morningstar

Forvalter Rune Sand forklarer DNB Health Care

USA er en vesentlig del av helsemarkedet og fondet vil normalt ha en betydelig andel av investeringene her. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet markedsposisjon, verdsettelse og evne til verdiskaping.

Aksjefond

Aksjefond passer for deg som skal spare i mer enn seks år og som tåler at pengene svinger underveis.

  • Se flere aksjefond

Kjøp fond i Spare

I Spare-appen kan du enkelt kjøpe nye fond og følge med på utviklingen.

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Se flere fond her

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB