• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Global Lavkarbon

DNB Global Lavkarbon er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som ikke bidrar til store klimagassutslipp.

  • Globalt aksjefond

  • Ingen store klimagassutslipp

Fondet investerer ikke i selskaper involvert i fossilt brensel, slik som kull, olje og naturgass eller selskaper med høye utslipp. Anbefalt sparetid er minst seks år.

Les mer om DNB Global Lavkarbon på Morningstar

Ole Jakob forklarer DNB Global Lavkarbon

Ole Jakob Wold, Forvalter av DNB Global Lavkarbon

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Våre miljøfond

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB