• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Low Carbon Credit

DNB Low Carbon Credit er et globalt obligasjonsfond med et lave klimagassutslipp og inneholder obligasjoner som finansierer grønne prosjekter.

  • Globalt obligasjonsfond

  • Finansierer grønne prosjekter

Fondet er fritt for obligasjoner som finansierer fossil energi, og investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp. Anbefalt sparetid er minst seks år.

Les mer om DNB Low Carbon Credit på Morningstar

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Våre miljøfond

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB