• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte

DNB Grønt Skifte Norge

DNB Grønt Skifte Norge er et aktivt forvaltet aksjefond med fokus på selskaper som jobber med løsninger på ulike klima- og miljøutfordringer, og som tar initiativer i retning av det grønne skiftet.

Elbil lading
 • Ansvarlige investeringer som bidrar til det grønne skiftet

 • Lave klimagassutslipp

 • Investering etter EUs taksonomi

Du kjøper DNB Grønt Skifte Norge fra PC eller i Spare-appen

DNB Grønt Skifte Norge

DNB Grønt Skifte Norge har en miljøprofil og har som mål å investere i selskaper i Norge med lav karbonintensitet og som bidrar til det grønne skiftet. DNB Grønt Skifte Norge investerer ikke i selskaper med eksponering mot fossil energi eller selskaper med høy grad av klimagassutslipp.

Dette aktivt forvaltede aksjefondet har som mål å maksimere avkastningen på fondets investeringer på lang sikt, uten å ta mer risiko enn nødvendig. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Investering i fondet gir normalt ikke en bred eksponering på tvers av sektorer, men vil normalt gi økt eksponering mot selskaper som tar initiativer i retning av det grønne skiftet. Fondet vil typisk være investert i hele spennet fra små- og mellomstore selskaper til større, likvide selskaper.

Les mer om fondet på Morningstar

DNB Grønt Skifte Norge

Forvalter Eivind S. Veddeng forteller om DNB Grønt Skifte Norge

Bærekrafte_investeringer-Lysegrønn_kategori_luft.jpg

Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i forvaltningen, i henhold til artikkel 8 i SFDR.

SFDR - «Sustainability-related disclosure in the Financial services sector»

SFDR er forordningen i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. SFDR skal sørge for at finansinstitusjoner publiserer finansielle produkters investeringsstrategi, investeringsformål og faktiske investeringer.

En bærekraftig investering i henhold til SFDR er en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til å nå et miljømål eller et sosialt mål, og som ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene. I tillegg kreves det at de virksomhetene det investeres i, følger god styringspraksis. ESG er også viktig i SFDR.

Eksempler på miljømål:

 • Reduksjon av klimagassutslipp
 • Bidrag til sirkulær økonomi
 • Ivaretakelse av naturmangfold

Eksempler på sosiale mål:

 • God utdanning
 • Reduksjon av fattigdom
 • Likestilling mellom kjønn
Les mer om EUs klassifisering av fond

Ordforklaring for DNB Grønt Skifte Norge

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Aksjefond

Aksjefond passer for deg som skal spare i mer enn seks år og som tåler at pengene svinger underveis.

 • Se flere aksjefond
Bilde av noen som sitter på gulvet med Spare-appen på mobil

Kjøp fond i Spare

I Spare-appen kan du enkelt kjøpe nye fond og følge med på utviklingen.

Les mer om Aksjefond på DNB Nyheter

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Se flere fond her

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB