• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Telecom

DNB Telecom er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor telekommunikasjon, notert på børser og regulerte markeder over hele verden.

mann bruker teknologi
  • Aktivt forvaltet aksjefond

  • Bred eksponering innenfor den globale telekommunikasjonssektoren

  • På mobil kjøper du DNB Telecom i Spare-appen

Du kjøper DNB Telecom fra PC eller i Spare-appen

DNB Telecom investerer i selskaper innenfor telekommunikasjonssektoren, notert på børser og regulerte markeder over hele verden.

Fondet er aktivt forvaltet og har referanseindeks MSCI World Telecom Index Net. Fondets avkastning vil over tid kunne avvike betydelig fra referanseindeksen.

DNB Telecom har som mål å maksimere avkastningen på fondets investeringer på lang sikt, uten å ta mer risiko enn nødvendig.

Minstebeløp for kjøp er 100 kroner. Med en spareavtale i fond vil sparingen din gå automatisk hver måned.

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning innebærer at fondsforvalteren velger en annen sammensetning av verdipapirer i fondet enn sammensetning av fondets referanseindeks for på denne måten å forsøke å skape meravkastning.

Kostnader for DNB Telecom A

  • Årlig kostnad: 1,17 %
  • Løpende kostnad: 0,87 %
  • Plattformhonorar: 0,30 %

Priseksempel: For et beløp på 100 000 kroner investert, vil plattformhonoraret utgjøre 300 kroner og løpende kostnader utgjøre 870 kroner i løpet av ett år. Totalt 1170 kroner per år.

Prismodell for fond
Sparerådgivning

Ønsker du rådgivning?

Finn ut hvilken investeringsform som er riktig for deg. Våre rådgivere tar utgangspunkt i hele din økonomi og hva du ønsker å få ut av din sparing.

  • Avtal rådgivningsmøte
Spareapp

Spare-appen

Den enkleste måten å kjøp fond og holde oversikt over sparingen din på, er i appen Spare.

Siste saker fra Børs og marked på DNB Nyheter

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Bærekraft i fond og i vår rådgivning

Kvinne sitter på en stein

SFDR er forordningen i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. SFDR skal sørge for at finansinstitusjoner publiserer finansielle produkters investeringsstrategi, investeringsformål og faktiske investeringer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Se flere fond her

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB