• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Indeksfond

Aksjefond for deg som er opptatt av lave kostnader.

  • Godt utvalg indeksfond

  • Lave kostnader

  • Full oversikt over sparingen din med Spare-appen

Hva er et indeksfond?

Indeksfond er et aksjefond som passer for deg som er opptatt av lave kostnader og har en sparehorisont på mer enn seks år. Du kan oftest velge mellom to forskjellige typer fond, indeksfond eller aktive fond. En type aksjefond heter indeksfond.

Indeksfondet skal bare følge utviklingen til en børsindeks, ikke forsøke å slå den. Slike fond er derfor billigere å drifte enn aktivt forvaltede fond. Dette kommer deg som kunde til gode ved at forvaltningshonoraret blir vesentlig lavere. Lave kostnader vil kunne være positivt for den avkastningen du oppnår på sparepengene dine i et langsiktig perspektiv.

Hvem passer indeksfond for?

Indeksfond passer for deg som er opptatt av lave kostnader. Verdien av et aksjefond kan gå både opp og ned og du må derfor tåle svingninger på sparepengene dine.

Lær om indeksfond i DNB

Eirik Hauge er ansvarlig for alle DNBs indeksfond. I denne filmen forteller han deg hva indeksfond handler om.

Gi fond i gave

Gi en gave som kan vokse i verdi!

  • Les mer om fond i gave

Få oversikt over fondene dine

Med Spare kan du enkelt kjøpe, selge og følge utviklingen av fondene dine.

Et Aksjefond kan være aktivt eller passivt forvaltet

Et aksjefond kan forvaltes etter ulike retningslinjer. Hovedkategoriene er aktiv og passiv forvaltning (indeksforvaltning).

Aktiv forvaltning innebærer at fondsforvalteren velger en annen sammensetning av verdipapirer i fondet enn sammensetning av fondets referanseindeks for på denne måten å forsøke å skape meravkastning.

Passiv forvaltning innebærer at fondets portefølje kun har små avvik fra referanseindeksen det følger. Blant annet fordi indeksfondet ikke har forvaltere som prøver å skape meravkastning i forhold til indeksen, er kostnadene lavere enn for aktivt forvaltede fond.

Ofte stilte spørsmål om Indeksfond

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB