• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Rentefond

Rentefond gir deg mulighet for bedre avkastning på sparepengene enn du får på sparekonto.

  • Mulighet for høyere avkastning enn på sparekonto

  • Følg utviklingen i Spare-appen

  • Velg mellom likviditetsfond og obligasjonsfond

Hva er rentefond?

Rentefond er fond som plasserer pengene i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater. At et fond investerer i renter vil si at det egentlig investerer i lånepapirer. Eksempler på rentefond er likviditetsfond og obligasjonsfond.

Forskjellen på obligasjons- og likviditetsfond er løpetiden på rentepapirene fondene kjøper. Eier fondet bare obligasjoner kan løpetiden være flere år. I et likviditetsfond er løpetiden kortere, gjerne mellom tre måneder og ett år. Siden løpetiden er lenger i obligasjonsfond, må du forvente litt større verdisvingninger enn i et likviditetsfond.

Ved å spare i likviditetsfond og obligasjonsfond kan du forvente å få noe høyere avkastning over tid enn på bankkonto. Obligasjonsfond gir normalt litt høyere avkastning enn likviditetsfond.

Se våre rentefond

Forskjell på ulike typer aksjefond

Lær om renteforvaltning i DNB

Daniel Berg forteller deg hva renteforvaltning er, og når det passer i din sparing.

Likviditetsfond

Spar til buffer og uforutsette hendelser med rask tilgang til pengene. Likviditetsfond er fondsgruppen med lavest risiko. Det betyr også lavest forventet avkastning. Over tid kan du forvente å få litt høyere avkastning enn på en høyrentekonto i bank.

  • Mer om likviditetsfond

Obligasjonsfond

Spar penger til større innkjøp der du ikke trenger umiddelbar tilgang til pengene. Obligasjonsfond passer godt til sparing på mellomlang sikt. pengemarkedsfond gir normalt litt høyere avkastning enn pengemarkedsfond, men man kan forvente mer svingninger i verdiutviklingen.

DNB Aktiv Rente

Dette produktet investerer i rentepapirer. Du ønsker høy grad av sikkerhet for sparepengene dine. Fondet er et godt alternativ til sparekonto.

  • Kjøp DNB Aktiv Rente

Spare

Spare er appen som hjelper deg å holde oversikt over sparingen din.

Ofte stilte spørsmål om rentefond

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB