• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Rentefond

Rentefond gir deg mulighet for bedre avkastning på sparepengene enn du får på sparekonto.

Kvinne sitter ved kjøkkenbord og ser på pc
  • Mulighet for høyere avkastning enn på sparekonto

  • Velg mellom likviditetsfond og obligasjonsfond

  • På mobil kjøper du rentefond og følger utviklingen i Spare-appen

Hva er rentefond?

Rentefond er fond som plasserer pengene i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater. At et fond investerer i renter vil si at det egentlig investerer i lånepapirer. Eksempler på rentefond er likviditetsfond og obligasjonsfond.

Forskjellen på obligasjons- og likviditetsfond er løpetiden på rentepapirene fondene kjøper. Eier fondet bare obligasjoner kan løpetiden være flere år. I et likviditetsfond er løpetiden kortere, gjerne mellom tre måneder og ett år. Siden løpetiden er lenger i obligasjonsfond, må du forvente litt større verdisvingninger enn i et likviditetsfond.

Ved å spare i likviditetsfond og obligasjonsfond kan du forvente å få noe høyere avkastning over tid enn på bankkonto. Obligasjonsfond gir normalt litt høyere avkastning enn likviditetsfond.

Hva koster det å spare i rentefond?

Få oversikt over hva det koster å spare i ulike fond.

DNBs prismodell for fond

Lær om renteforvaltning i DNB

Daniel Berg forteller deg hva renteforvaltning er, og når det passer i din sparing.

Likviditetsfond

Spar til buffer og uforutsette hendelser med rask tilgang til pengene. Likviditetsfond er fondsgruppen med lavest risiko. Det betyr også lavest forventet avkastning. Over tid kan du forvente å få litt høyere avkastning enn på en høyrentekonto i bank.

  • Mer om likviditetsfond

Obligasjonsfond

Spar penger til større innkjøp der du ikke trenger umiddelbar tilgang til pengene. Obligasjonsfond passer godt til sparing på mellomlang sikt. Obligasjonsfond gir normalt litt høyere avkastning enn likviditetsfond, men man kan forvente mer svingninger i verdiutviklingen.

Par som løper sammen

DNB Aktiv Rente

Dette produktet investerer i rentepapirer. Du ønsker høy grad av sikkerhet for sparepengene dine. Fondet er et godt alternativ til sparekonto.

Sparerådgivning

Ønsker du rådgivning?

Finn ut hvilken investeringsform som er riktig for deg. Våre rådgivere tar utgangspunkt i hele din økonomi og hva du ønsker å få ut av din sparing.

Spareapp

Spare-appen

Den enkleste måten å kjøp fond og holde oversikt over sparingen din på, er i appen Spare.

Ofte stilte spørsmål om rentefond

Les mer om renter og rentefond på DNB Nyheter

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Bærekraft i fond og i vår rådgivning

Kvinne sitter på en stein

SFDR er forordningen i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. SFDR skal sørge for at finansinstitusjoner publiserer finansielle produkters investeringsstrategi, investeringsformål og faktiske investeringer.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB