oslo børs
Å finansiere en investering, også kalt gearing, gir deg et større spekter av investeringsmuligheter. Nytt av året er at du kan kombinere VPfinansiering via Aksjesparekonto.

Finansiell handel i verdipapirer

VPfinansiering er en fleksibel finansieringsform som benytter verdipapirer som sikkerhet. Du får dermed mulighet for å øke din eksponering i markedet uten å bruke mer egenkapital.Vår finansieringsløsning kan brukes både innenfor og utenfor Aksjesparekonto, og du fordeler selv sikkerhet og kredittrammen mellom kontoene. Med VPfinansiering kan du finansiere både aksjer, egenkapitalbevis, fond, børshandlede fond (ETF) og obligasjoner

 

•              inntil 85 % belåning av enkelt papirer

•              tilgjengelig både for kunder som handler via aksjemegler og aksjehandel online

•              kun rente på trukket beløp, ingen øvrige kostnader ved å ha aksjekreditt

•              muliggjør aksje- og rentefond som sikkerhet

•              kan kombineres med Aksjesparekonto

 

Minimum finansieringsramme det kan søkes om dersom du ønsker Verdipapirfinansiering er kr 50.000.

 

Tanken er at over tid vil dine investeringer øke mer i verdi enn det finansieringen koster deg. Du innløser finansieringen inklusive renter, mens eventuell kursgevinst og det utbytte du har mottatt i mellomtiden er ditt.

 

Skulle verdien av din investering falle, vil dette kreve ytterligere sikkerhet for å opprettholde den samme eksponeringen. Eventuelt må tap realiseres. Ved kraftige kursfall vil man også kunne tape mer enn investert beløp. Det er derfor viktig at du overvåker markedet aktivt dersom du har lånefinansierte posisjoner

1.
Finn fram siste års skattemelding fra Altinn og to siste månders lønnslipp.

2.
 Er du aksjehandelskunde: Logg inn og søk VPfinansiering via aksjehandelsløsningen og min side i nettbanken.

3.
Er du ikke aksjehandelskunde: Fyll inn skjemaet for person eller bedrift. Skjemaet inkluderer noen obligatoriske spørsmål for å sikre at kunden har en god forståelse for produktet.

4.
Send søksnadspapirene til:
DNB Markets, Kundeetablering, Postboks 7100, 5020 Bergen 

 

Belåningsgrader

finansieringsgraf
DNB tilbyr finansiering på mellom 0 og 85 prosent av markedsverdien på børsnoterte verdipapirer med finansieringsverdi. Denne prosentsatsen kaller vi finansieringsgrad eller finansieringsprosent. Finansieringsgraden vil variere over tid. Dette på grunn av kurssvingninger og likviditet (omsetning) i verdipapiret. En oppdatert liste finner du her.

Risiko

motorsykkel på tur
VPfinansiering er et kraftig finansielt verktøy som kan øke din fortjeneste, eller øke dine tap. Hvis verdien på din portefølje faller, vil dine tap bli større enn hvis du ikke hadde en belånt portefølje. Det er mulig å tape mer enn innskuddet. Ved store tap kan du bli bedt om å foreta ytterligere innbetalinger.
 

VPfinansiering med forvalteroppgjør

epler i hånden
Som en tilleggstjeneste til VPfinansiering tilbyr vi VPfinansiering med forvalteroppgjør. Med denne tilleggstjenesten kan du finansiere handler gjennom DNB uansett hvilken megler du utfører handelen hos.

Daglig rapportering

puslespill
DNB Markets tilbyr deg Daglig rapportering. Dette vil gjøre det enklere for deg som investor å holde oversikt over ditt engasjement hos DNB Markets. Tjenesten passer for deg som handler gjennom aksjemegler i DNB Markets og gjerne handler en kombinasjon av flere produkter.
 
Mer informasjon om produktet Produktark
Kort oversikt over VPfinansiering
Les her
Produktbeskrivelse
Utfyllende beskrivelse av produktet VPfinansiering.
Produktbrosjyre
Priser
Standard prisliste VPfinansiering
Prisoversikt
Spørsmål og svar
Her får du svar på de oftest stilte spørsmålene angående tjenesten.
Spørsmål og svar
Relaterte produkter/tjenester Aksjehandel på internett
Med aksjehandel på internett kan du handle på Oslo Børs og 15 andre børser verden over.
Aksjehandel
Verdipapirlån
Lån av verdipapirer ved midlertidig behov for å ivareta leveringsforpliktelser og forhindre ytterligere forsinkelser i oppgjørskjeden.
Verdipapirlån