I nettbanken må du benytte enten Europa-betaling eller Øvrige betalinger - på denne siden finner du informasjon om hva du skal bruke når. Du finner også priser, innleveringsfrister og fremføringstider. I tillegg finner du den informasjonen du trenger for at betalingen skal komme raskt frem til lavest mulig pris.

Betalingsmuligheter

Europa-betaling benyttes: Normal/Øvrige betalinger benyttes
• for betalinger til Europa, se hvilke land
• ved overføringer i EUR eller mottakerlandets valuta
• til land utenfor Europa
• til Europa, når Europa-betaling ikke kan benyttes

Viktig informasjon når du skal

Sende en betaling Motta en betaling
• Mottakers konto/IBAN
- til Europa og noen land utenfor Europa kreves IBAN, se hvilke land
- brevforslag for å innhente IBAN og BIC finner du til høyre på siden
• Mottakerbanks BIC/SWIFT-adresse
• Mottakers navn og adresse
• Valutasort du ønsker å betale i
• Informasjon til Valutaregisteret for beløp over 100.000,-
• Avsender benytter ditt IBAN
- her finner du ditt IBAN, du finner det også på din kontoutskrift.
• Avsender må benytte DNBs BIC/SWIFT: DNBANOKK
• Navn og adresse for din konto

IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer
BIC (Bank Identifier Code) identifiserer banken

Pris, innleveringsfrist og fremføringstid:

Tilleggsinformasjon:

Se også: Trade Finance, Globalt nettverk, Handle med utlandet
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800
Tips!

Husk å oppdatere regnskaps-systemet og mottakerregisteret i nettbanken. Mottakerbank returnerer betalingen dersom du ikke har angitt korrekt IBAN og BIC.

Informasjon finner du også på våre sider Handle med utlandet.

 
Mangler du IBAN og BIC for dine kontakter?
Brev- og e-post-forslag til hjelp for innhenting.

Norsk

Engelsk

Fransk

Spansk

Tysk