illustrasjonsbilde: jordklode med streker mellom land

I nettbank bedrift kan du gjøre betalinger til utlandet. Du velger mellom Europa-betaling eller Øvrige betalinger. På denne siden finner du informasjon om hva du skal bruke når, i tillegg til priser, innleveringsfrister og fremføringstider.


Betalingsmuligheter i nettbanken

Europa-betaling benyttes: Øvrige betalinger benyttes:
  • for betalinger til Europa, se hvilke land
  • ved overføringer uansett valuta
  • til land utenfor Europa
  • til Europa, når Europa-betaling ikke kan benyttes

Priser og innleveringsfrister

» Priser for betaling utland

Innleveringsfrister, valutering og fremføringstider:
 

Opplysninger du må ha for å:

Sende en betaling Motta en betaling fra Europa
  • Avsender benytter ditt IBAN nummer. Finn ditt IBAN nummer
  • Avsender må benytte DNBs BIC/SWIFT: DNBANOKK
  • Navn og adresse for din konto
  • Fra andre land kan det være mer informasjon som er nødvendig. Ta kontakt med oss for hjelp


Mer informasjon

» Spørsmål og svar om betaling til utlandet


Definisjoner

IBAN - International Bank Account Number er en internasjonal standard for bankkontonummer
BIC - Bank Identifier Code identifiserer banken

Mangler du IBAN og BIC for dine kontakter?
Brev- og e-post-forslag til hjelp for innhenting.

Norsk

Engelsk

Fransk

Spansk

Tysk

 


Tips

Husk å oppdatere regnskapssystemet og mottakerregisteret i nettbanken. Mottakerbank returnerer betalingen dersom du ikke har angitt korrekt IBAN og BIC.
Se også: Trade Finance, SEPA (Single Euro Payments Area), SEPA End Date, Standard Settlement Instructions