SEPA- Ny standard for betalinger i euro

euro
Fra 31. oktober 2016 må betalinger i euro gjøres i henhold til ny internasjonal standard for betalingsformat. Dette formatet heter SEPA/ISO 20022 XML.

Hva betyr det for din bedrift?

Har dere mange betalinger i euro?

Noen få betalinger i euro?
Har ingen betalinger i euro?
Her vil det være naturlig at du tar kontakt med din ERP-leverandør for å diskutere en mulig oppgradering av regnskapsprogrammet som benyttes. Hvis bedriften bare har noen få betalinger, anbefaler vi at de betales manuelt i nettbanken.
Hvis bedriften ikke har  betalinger i euro, skal du ikke foreta deg noe.
 

Lurer du på noe mer? Håper du finner svar her.

Hva er SEPA?

SEPA står for Single European Payments Area og omfatter EU + Island, Liechtenstein, Sveits, Monaco, San Marino, Andorra og Vatikanet.

SEPA innebærer en felles infrastruktur, regler og formater for betalinger og kort.

Mer om SEPA 

Hva er en SEPA betaling?

Det er en normalbetaling i euro til en konto i en bank i et SEPA-land.

I hvilke tilfeller utløser en eurobetaling krav om ISO 20022 XML?

Det er bare filer med SEPA-betalinger som må sendes i ISO 20022 XML. Det betyr at en ekspressbetaling eller en betaling i EUR til et land utenom SEPA-området ikke utløser krav om nytt filformat.

Kravet gjelder heller ikke hvis bedriften er et mikroforetak etter EUs definisjon, dvs mindre enn 10 ansatte og en omsetning under motverdien av 2 millioner EUR.

Hvordan får jeg testet at de nye filene har riktig innhold?

Din leverandør av ERP/-økonomisystem kan hjelpe deg med å sette opp systemet riktig.

Hvis du bruker et egenutviklet system, kan du kontakte kundeservice eller din CM-rådgiver i DNB for å avtale testing og innsending av de nye filene.

Jeg sender ikke eurobetalinger, men systemleverandøren sier at jeg må oppgradere til ISO 20022 XML. Må jeg det?

Hvis du ikke sender SEPA-betalinger, trenger du ikke gjøre noe nå. Vi vil inntil videre ta imot filer i gammelt format. Du må imidlertid regne med å måtte oppgradere til ISO 20022 XML i løpet av noen år.

Har DNB mulighet til å konvertere filene til ISO 20022 XML slik at jeg slipper å oppgradere mitt ERP-system nå?

Nei, DNB og de fleste andre banker i Norge har valgt å ikke tilby konvertering fordi alle uansett må legge om til ISO 20022 XML i løpet av få år. Hvis du er omfattet av kravet om å legge over til ISO 20022 XML 31. oktober 2016 og ikke ønsker å oppgradere nå, kan du registrere SEPA-betalingene i nettbanken eller konvertere filene hos en tredjepartsleverandør.  Dette er løsninger som flere av våre kunder vil benytte seg av.

Hvilke meldingstyper er omfattet av kravet om å legge over til ISO 20022 XML?

Kravet gjelder bare utgående betalinger:
  • Pain.001: betalingsoppdrag som sendes til banken
  • Pain.002: kvitteringsfil fra banken som angir om mottatt oppdrag kan gjennomføres, eller om det inneholder feil (tilsvarer mottaks- og avvisningsretur)
Det er ikke noe krav om å legge om til ISO 20022 XML for innbetalinger og kontotutdrag (Camt-meldinger).

Vil ISO 20022 XML benyttes for betalinger i norske kroner og andre valutaer enn EUR?

Kravet gjelder bare EUR, men det er lagt til rette for at alle typer betalingsoppdrag kan sendes til banken i ISO 20022 XML.

Hva gjør jeg hvis jeg vil ta i bruk ISO 20022 XML både for utbetalinger og innbetalinger?

En slik overgang innberærer mye planlegging og vil normalt bety at bedriften starter et eget prosjekt for dette. Banken og din ERP-leverandør kan bidra med råd og vink.

Hvor lenge vil DNB supportere gamle formater som Telepay og Paymul?

DNB vil supportere de gamle formatene i noen år fremover, men det vil ikke bli gjort tilpasninger eller forbedringer i disse. Vi anbefaler derfor at alle som sender betalingsfiler til banken starter planleggingen av overgangen til ISO 20022 XML.

Har DNB en teknisk beskrivelse?

Vi har utarbeidet en egen meldingsguide eller teknisk beskrivelse som forklarer detaljert oppbygning og struktur for ISO 20022 meldinger. Meldingsguide beskriver flere typer meldinger, blant annet betalingsoppdrag, returmeldinger og debetoppgave. Vår beskrivelse/meldingsguide er i samsvar med den generelle beskrivelsen som er utarbeidet av norsk banknæring (Bits), men dekker også en del funksjoner og tjenester som er unike for DNB.

En slik meldingsguide er en detaljert beskrivelse av hvordan betalingsmeldinger skal sendes og hvilke informasjonsfelter de må inneholde og det vil være naturlig at bedriften avtaler nærmere fremgangsmåte og prosess i samråd en med sin ERP-leverandør.

Når skal IBAN-nummeret brukes, og når må jeg i tillegg oppgi BIC (SWIFT-kode)?

IBAN-nummeret bruker du når det er betalinger i nettbanken og innsending av filer i ISO 20022 XML til et land innenfor SEPA.

Telepay og Edifact krever fortsatt BIC på disse betalingene. Ved betaling til land utenfor SEPA som har innført IBAN, må du fortsatt oppgi både IBAN og BIC.

Konsekvens per land

Norge

SEPA End Date gjelder for Norge fra og med 31. oktober 2016.  Den viktigste konsekvensen er at kunder ikke lenger kan sende en fil med SEPA-betalinger til banken i Telepay- eller Edifact-format, men må benytte ISO 20022 XML.  Hvis bedriftens regnskapssystem ikke kan generere ISO 20022 XML kan de få konvertert filen hos en tredjepart eller registrere SEPA-betalingene online i nettbanken.

Sverige

SEPA End Date gjelder for Sverige fra 31. oktober 2016.
1.    Eurobetalinger vil ikke lenger bli tatt imot i det svenske LB-formatet. For mer informasjon se Bankgirot.se.
2.    Bedriftskunder vil ikke lenger kunne sende en fil med SEPA-betalinger i SISU og ITLI-format , men må isteden benytte ISO 20022 XML.

Hvis bedriftens regnskapssystem ikke kan generere ISO 20022 XML, kan de få konvertert filen hos en tredjepart eller registrere SEPA-betalingene online i nettbanken.

Danmark

Fra 31. oktober 2016 vil ikke kunder lenger ha lov til å sende en fil med SEPA-betalinger i annen format enn ISO 20022 XML.  Hvis bedriftens regnskapssystem ikke kan generere ISO 20022 XML kan de registrere SEPA-betalingene online alternativt få konvertert filen hos en tredjepart. 

UK

Bedrifter som sender fil benytter i dag en tredjepartsleverandør.  Dersom de sender SEPA-betalinger i filene må de fra 31. oktober 2016 enten ta SEPA-betalingene ut av filene (og registrere disse oppdragene online) eller sørge for konvertering til ISO 20022 hos en tredjepartsleverandør.

Polen

Kunder som sender filer må fra 31. oktober 2016 benytte ISO 20022 XML hvis de har SEPA-betalinger i filene.

Latvia, Litauen og Estland

Kunder i Latvia og Estland som sender filer benytter ISO 20022 XML allerede.  Kunder i Litauen må benytte ISO 20022 XML for filinnsendte oppdrag fra 1. januar 2016 for både nasjonale og grensekryssende SEPA-betalinger.   Enkeltbetalinger kan utføres online.
 

Ønsker du mer informasjon?

Hvis du er usikker på hva som er mest hensiktsmessig, eller hva som blir lovkravet for din bedrift, anbefaler vi at du tar kontakt med banken. Ring oss gjerne på 915 04800 eller ta direkte kontakt med din CM-rådgiver.