Single Euro Payments Area (SEPA)

SEPA innebærer felles regler for betalinger i euro innenfor EU, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits, Monaco, San Marino, Andorra og Vatikanet. Les om hva det betyr for deg dersom du betaler til eller mottar penger fra disse landene.

Hva betyr SEPA for deg som kunde?

En SEPA betaling er basert på bruk av det internasjonale kontonummeret IBAN.  Etter hvert som land legger over til SEPA, vil de ta i bruk IBAN også for innlandsbetalinger. I praksis betyr det at hvis du skal gjøre en SEPA betaling fra en konto i et euroland må du bruke IBAN og ikke det nasjonale kontonummeret.

Fil
SEPA innebærer at nasjonale formater for filinnsending av betalinger vil bli erstattet av den nye ISO 20022-standarden som er basert på XML. Nasjonale formater, og etter hvert også Edifact som global standard, vil bli erstattet av ISO 20022.

SEPA Direct Debit vil gjøre det mulig å sette opp automatisert innkreving fra debitorer i flere land til én konto i ett land.

Hva er SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) ble lansert i januar 2008 og omfatter EU, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits Monaco, San Marino, Andorra og Vatikanet. SEPA innebærer felles regler for vanlige betalinger, direktedebitering og kort.

Det første skrittet i retning av et felles betalingsområde ble tatt allerede i 2001 med EU-forordningen om eurobetalinger. Den fastslo prinsippet om at betalinger i euro skulle ha samme pris mellom land innenfor EØS. I 2009 kom EUs betalingstjenestedirektiv som fastsatte regler for blant annet valutering, maksimal overføringstid og håndtering av gebyrer.
SEPA logo
 

Hvorfor innføres SEPA?

SEPA og EU-regelverket gjør betalingsformidlingen mer forutsigbar og effektiv. En eurobetaling kan ikke ta lenger tid enn én dag. Mottakerbanken kan ikke lenger ”sitte på pengene” og mulige mellomliggende banker kan ikke lenger trekke i beløpet. For å få størst mulig nytte av SEPA og EU-reglene, anbefaler vi at du hvis mulig betaler i euro eller mottakerlandets mynt.

SEPAs visjon er å gjøre eurosonen til ett betalingsområde, dvs. at det vil bli nok å ha konto i én bank i ett euroland også for selskaper med virksomhet i flere av landene. Spesielle nasjonale produkter og restriksjoner vil etter hvert bli faset ut. Denne prosessen har skutt fart etter at innlandsbetalingene i Eurosonen ble migrert til SEPA i 2014.

Hva vi kan hjelpe deg med

Hvis du som bedriftskunde har eurobetalinger og bankbehov i flere SEPA-land, kan vi sette opp den kontostrukturen og de betalingsløsningene som dekker dine behov. Kontoer kan plasseres i DNBs filialer og datterbanker i området. Der hvor det er behov for lokale tjenester i land hvor DNB ikke selv driver bankvirksomhet, kan kontoer i samarbeidsbanker inkluderes i løsningen. 

Hvis du som personkunde betaler eller mottar penger til/fra SEPA-land vil du nyte godt av en mer effektiv og forutsigbar betalingsformidling innenfor området.  

Ta kontakt, og vi vil sammen komme fram til de beste løsningene.

 

Enda litt mer om SEPA

SEPA End Date
European Payments Council
EU om SEPA
Europeiske sentralbanken om SEPA