Obligasjoner og sertifikater

Bilde av finansielle tall p en tavle

Både obligasjoner og sertifikater defineres som lån tilrettelagt som omsettelige verdipapirer. Hensikten er å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken, og dessuten for å skape et effisient annenhåndsmarked for gjeldsbrevene.

En slik løsning gjør det mulig å avhende uønskede kreditter og løpetider, og eventuelt ta ny risiko i ønskede kreditter og løpetider. De fleste obligasjoner er notert på Oslo Børs og handles gjennom bankene og private meglerforetak.

Passer for

  • Låntakere
    Stat/ Kommune/ Bedrifter/ Selskaper som ønsker å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken

Fellestrekk

Ved sertifikater og obligasjoner
  • Et verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
  • Instrument for finansiering for ulike grupper profesjonelle låntagere
  • Minimum lånebeløp er normalt 25 millioner
  • Tegnes av långivere (investorer) i andeler á spesifiserte størrelser
  • Kan omsettes i annenhåndsmarkedet under løpetiden

Mer om obligasjoner og sertifikater

Emisjoner  Lån med DNB Bank som låntager 
Lenke
Lån tilrettelagt for andre låntagere
Lenke
Lån med DNB Næringskreditt som låntager
Lenke
Mer informasjon Hva er obligasjoner og sertifikater?
Lenke
Prising av obligasjoner og sertifikater
Lenke