DNB Markets

Telefonummer og e-post

Aksjehandel

Send e-post Telefon
- fra Norge
- fra utlandet
08940
+47 915 08940

Corporate Finance

Telefon 23 26 81 01
Send e-post

Debt Capital Markets

Telefon: 24 16 92 60
Send e-post

Investeringsprodukter

Avdeling Telefon
Meglere 24 16 91 40
Servicedesk 815 81 050

Obligasjoner og sertifikater

Telefon: 24 16 90 30
Send e-post

Regionale meglerbord

Sted Telefon
Oslo
- Bedriftskunder
- Privatkunder

24 16 90 80
24 16 90 90
Bergen 56 13 27 20
Bodø 75 52 99 10
Fredrikstad 69 39 41 50
Hamar 62 54 14 82
Kristiansand 38 14 61 64
Stavanger 51 84 04 30
Tromsø 77 64 76 30
Trondheim 73 87 49 73
Tønsberg 33 01 73 80
Ålesund 70 11 69 85

Valuta-, rente-, og råvarehandel


Valutahandel på internett Bedriftskunde   Privatkunde
Bli kunde/bruk av tjenesten
24 16 91 20   24 16 90 90
       
Valuta, rente og råvarehandel gjennom megler:      
Norge: Se egen oversikt over regionale meglerbord høyere opp

 
Internasjonalt: Se internasjonale kontorer lenger ned

 


For spørsmål knyttet til:
  • Reisevaluta
  • Valutalån
  • Åpning av valutakonto
  • Overførsel til utlandet
  • Handel i råvare ETN og ETF’er
Kan vi kontaktes på:
Telefon: 04800 for privatkunder  og 07700 for bedriftskunder

Verdipapirtjenester

For å sende e-post klikk på navnet for aktuell avdeling.

Område   Telefon             
Verdipapirservice                      
Kontofører investor/ VPS-konto   23 26 80 17
Verdipapirtjenester på Internett   23 26 80 17
Aksjer    
- kontofører utsteder aksjer   23 26 80 21
Selskapstjenester på Internet   23 26 80 21
- kontofører utenlandske selskap   23 26 80 16
Emisjoner   23 26 80 20
Obligasjoner   23 26 80 19  
Verdipapirtjenester    
Oppgjør norske og utenlandske verdipapirer  Oppgjør- og depottjenester utenlandske og norske verdipapirer, norske kunder. Gjelder VPS-konto som starter med 05005, 05203, 07004 og 08265
Fax: 24 05 02 53
23 26 86 10
     
VPfinansiering med forvalteroppgjør   56 13 28 50
VPfinansiering   56 13 28 50
Verdipapirlån   24 16 92 20
Custody Oppgjør og depottjenester norske verdipapir, utenlandske kunder  
Depotmottaker   23 26 82 23
Corporate Actions Teknisk rådgivning knyttet til aksjestruktur eller aksjekapital for selskaper
Fax: 24 05 02 54
 

Kundestøtte og Clearing (Oppgjør)

Avdeling E-post Telefon Oppgjør for
Kundeetablering

 
Verdipapirkunder ke.markets@dnb.no +47 56 13 28 70 Norge - London - New York - Singapore - Stockholm
Valuta-, rente- og råvarekunder static.markets@dnb.no +47 56 13 28 70 Norge - London - New York - Singapore - Stockholm
Stamdata stamdata.markets@dnb.no +47 56 13 28 70 Norge - London - New York - Singapore - Stockholm
Derivater FX/MM derivater.markets@dnb.no +47 56 13 27 90 Norge - London - Stockholm
FX/Money Market fx.mm@dnb.no +47 56 13 27 80 Norge - London - Stockholm
Verdipapirer

 
Obligasjonsoppgjør fi.settlements@dnb.no
+47 56 13 28 90 Norge - New York - Singapore - Stockholm
Trade Support mosec@dnb.no +47 56 13 28 10 Norge - London - New York - Stockholm
Aksjeoppgjør secset@dnb.no +47 56 13 28 20 Norge
Investeringsprodukter ips@dnb.no +47 56 13 28 20 Norge
       
Verdipapirderivater & råvarer

 
Verdipapirfinansiering vpf@dnb.no +47 56 13 28 50 Norge
Råvarer commodities@dnb.no +47 56 13 28 60 Norge - London - New York - Singapore
Verdipapirderivater doa@dnb.no +47 56 13 28 30 Norge
Sikkerhetsstillele verdipapirderivater ado@dnb.no +47 56 13 28 30 Norge
CCP/Collateral      
Repo  cmd@dnb.no +47 56 13 28 40 Norge
Verdipapirlån secfinops@dnb.no +47 56 13 28 40  Norge
CSA-oppgjør collateral.csa@dnb.no +47 56 13 28 40  Norge - London - New York - Singapore - Stockholm
Clearing & CLS cls@dnb.no +47 56 13 27 00  

Internasjonale kontorer

London
Telefon
Aksjehandel/-analyse
- Aksjehandel
- Analyse

+44 (0) 20 7621 6110
+44 (0) 20 7621 6019
Valuta, renter og råvarer +44 (0) 20 7621 1111
   
New York  
Aksjehandel *
Corporate Finance *
Debt Capital Markets/Fixed Income Sales *
+1 212 681 8800
Valuta, renter og råvarer +1 212 681 3800
   
Houston  
Debt Capital Markets * +1 832 214 5800
   
Riga  
Valuta, renter +83719 6 717188
   
Singapore  
Aksjehandel/-analyse
Corporate Finance
Debt Capital Markets
Valuta, renter og råvarer
+65 6224 8022
   
Shanghai  
Valuta, renter og råvarer + (86 21) 6132 2888
   
Stockholm  
Aksjehandel, valuta, renter og råvarer +46 8 473 48 50
Securities services +46 8 473 45 40
   
Vilnius  
Valuta, renter (+370 5) 2393444

* DNB Markets, Inc (Lenke til engelsk side)