Internasjonale helligdager

DNB påtar seg intet ansvar for eventuelle feil i listene. Banken tar heller ikke ansvar for noen form for skade/tap som skulle oppstå gjennom bruk av denne informasjonen.

» Internasjonale helligdager 2020 (PDF) 

» Internasjonale helligdager 2021 (PDF)