Finansielle markeder

  • valutaMarkedskompetanseSkreddersydd for dine behov

Vi har lokalkunnskap om de nordiske markedene og globale tilstedeværelse med stor rekkevidde. Dette gjør at vi kan tilby et bredt produktutvalg og spesialtilpassede løsninger, lokalt og internasjonalt.

Valuta
Handel, elektroniske handelsløsninger, risikostyring og analyse.
Valutahandel
Renter
Handel og risikostyringsløsninger i verdens ledende rentemarkeder, inkludert de skandinaviske.
Rentehandel
Råvarer
Markedsledende tjenester innen råvarehandel, skreddersydde prissikringsstrategier, risikostyringsrådgivning og analyse.
Råvarer
Aksjer
Markedsledende tjenester innen aksjesalg, analyse, utførelse og selskapstilgang.
Aksjer
Obligasjoner & sertifikater
Ledende meglerhus for tilrettelegging og handel i rentepapirer.
Obligasjoner-sertifikater
Verdipapirtjenester
Kvalitetstjenester innen depot og verdipapirservice, avregning, kontoførertjenester og VPfinansiering.
Verdipapirtjenester
Analyse
Uavhengig og grunnleggende analyse innen valuta-, rente-, aksje-, kreditt- og råvaremarkedet.
Analyse
Fond og aktiv forvaltning
Vår Asset Management avdeling tilbyr en skreddersydd forvaltningsavtale på større investeringsbeløp, innenfor en definert forvaltningsfilosofi og risikonivå.
Fond og aktiv forvaltning
Ny bankhverdag med PSD2
PSD2 (Revised Payment Services Directive) er den nyeste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette direktivet også betalingstjenester i Norge.
Ny bankhverdag med PSD2