Obligasjoner og sertifikater

Winter landscape

DNB Markets har Norges ledende avdeling for handel i obligasjoner og sertifikater. Vi har en unik posisjon som den største tilrettelegger av sertifikater og obligasjoner, i alle sektorer fra bank til store selskaper, investment grade til high yield.

Vårt merkenavn står sterkt blant de største investorene i Norge. Våre kunder drar nytte av vår globale dekning, med kontorer i Stockholm, Vilnius, New York og Singapore. Vårt merkenavn står sterkt blant de største investorene i Norge. Våre kunder drar nytte av vår globale dekning, med kontorer i Stockholm, Vilnius, New York og Singapore.
 
 • Rangert som nr 1 i Prospera-undersøkelsen 12 år på rad
 • Nr 1 tilrettelegger både målt i volum og antall transaksjoner (både obligasjoner og sertifikater)
 • Vi tilbyr følgende instrumenter til institusjonelle investorer og selskaper:
  • investment grade
   • Senior bank
   • Obligasjoner med fortrinnsrett
   • Kommuner
   • Industri
   • Kraft
   • Eiendom
  • high yield obligasjoner
  • sertifikater
  • statsobligasjoner
  • rentederivater

Markedsandeler pr 31.12.15: kilde stamdata.no


Obligasjoner:


# Navn Volum (mNOK) Andel (%) Utstedelser
1 DNB 69 031 25,56 275
2 Nordea 63 543 23,53 284
3 Swedbank 40 273 14,91 213
4 SEB 33 047 12,24 94
5 Danske Bank Markets 28 901 10,70 123

Sertifikater:


# Navn Volum (mNOK) Andel% Utstedelser
1 DNB 74 800 44,91 392
2 Nordea 51 839 31,12 401
3 SEB 13 243
7,95 61
4 Danske Bank Markes 9 872 5,93 70
5 Swedbank 6 246 3,75 44

Vi tilbyr institusjonelle investorer og selskaper følgende verdipapirer

 • Investment grade
 • High yield bonds
 • Sertifikater
 • Statsobligasjoner
 • Rentederivater
Kontakt oss
Obligasjoner og sertifikater
24 16 90 30

Internasjonale kontor

Verdenskart

London

Telefon:
(Sentralbord)
+ 44 (0) 20 7621 1111

Adresse:
8th Floor,
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
England

Kart

DNB London

New York

Telefon:
(sentralbord)
+ 1 212 681 3800

Adresse:
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, N.Y. 10166-0396
USA

Kart

DNB New York

Stockholm

Telefon:
(Sentralbord)
+46 8 473 4100

Adresse:
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm
Sweden


DNB Sweden

Shanghai

Telefon:
(switchboard)
+ 86(21)61322888

Adresse:
DNB Bank ASA
Shanghai Branch
901, Shanghai Central Plaza,
381 Huai Hai Zhong Lu,
Shanghai, 200020, China

Kart

DNB China

Singapore

Telephone:
(switchboard)
+65 62206144

Address:
DNB Bank ASA
Singapore Branch
8 Shenton Way, #48-02
Singapore 068811

Location map


DNB Singapore