Årlig kostnadsrapport fond

forstrrelsesglass

Spørsmål og svar

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål og svar om årlig kostnadsrapport for dine fond.

Hvorfor sender DNB ut en kostnadsrapport?

DNB er pliktig til å gi kunder en årlig oversikt over kostnader i forbindelse med handel i fond siste år. Dette er kun til informasjon og du trenger ikke foreta deg noe. Kostnadene er allerede betalt gjennom fondets kurs (NAV). 

Bakgrunnen for kostnadsrapporten er et nytt EU-regelverk (MiFID II) for finansielle markeder som har som formål å styrke kundebeskyttelsen og fremme åpenhet rundt kostnader for handel i finansielle instrumenter. 

DNB følger VFF (Verdipapirfondenes forening) sin bransjestandard for rapportering av kostnader, enkelte andre aktører kan avvike fra denne standarden. 

Hva inneholder din kostnadsoversikt?

Kostnadene på alle fond du har eid i løpet av 2020, tallene du har oppført gjelder kun for den perioden du har eid fondet. 

Er det noen nye kostnader i 2020?

For kunder som har kjøpt netto andelsklasse, så har det tilkommet plattformhonorarer til distributøren. Denne kostnaden er belastet kunden sin bankkonto som kunden har oppgitt

Hva er transaksjonskostnader?

Transaksjonskostnader er kostnader som fondet har ved å kjøpe og selge verdipapirer, som for eksempel kurtasje.

Hva påvirker størrelsen på transaksjonskostnadene?

Det som påvirker transaksjonskostnadene mest er hvilke markeder fondet investerer i, samt hvor aktivt fondet er. For eksempel vil DNB Teknologi ha høyere kostnader enn DNB Global Indeks, fordi DNB Teknologi gjør handler oftere. 

Hva er resultatbasert kostnad?

En kostnad på enkelte fond som påløper dersom fondet gjør det bedre enn sin referanseindeks.

» Les mer om resultatbasert honorar

Tar kostnadsrapporten hensyn til de ulike fondskontoene (Aksjesparekonto, IPS og Fondskonto)?

Kostnadsrapporten vises per fond uavhengig av type fondskonto. 

Hvor finner jeg forvaltningshonoraret til fondet?

Denne kostnaden inngår som største del av de løpende kostnadene i fondet. Løpende kostnader oppgis i fondets nøkkelinformasjon (KIID), mens årlig forvaltningshonorar vises i fondslisten og i fondets månedsrapport. 

Er kostnadene fradragsberettiget?

Betalte plattformhonorarer i 2020 er fradragsberettiget. Kunder som har betalt dette i 2020 så er beløpet ført opp som egen sumlinje i kostnadsrapporten og skal føres i post 3.3.7 på skatteoppgjøret.