Koronavirus - Sjekk hva reiseforsikringen dekker her

Oppdatert 31.07.2020 kl. 14:30   
  
Utenriksdepartementet oppdaterer listen over land de fraråder reiser til hver 14. dag. Vi anbefaler deg å følge med. Her finner du landlisten og reiseråd fra UD, og her er oversikten fra FHI med kart

   
Jeg oppholder meg i et land som har gått fra grønt til rødt. Hva gjør jeg og hva jeg har krav på?
Om landet eller området du har reist til endres fra grønt til rødt av UD mens du fortsatt er der, så gjelder reiseforsikringen din fortsatt. Dette så fremt du bestilte reisen da landet var grønt, enten den korte perioden nå i sommer, eller før 12.mars i år. 
 
Om du ikke ønsker å vente med hjemreise til du har returbillett hjem, så kontakt ditt flyselskap for å booke om billetten. Dersom UD ikke har beordret evakuering, men du vil hjem før din planlagte/bestilte returbillett, må du dekke kostnadene selv. Dersom UD har beordret evakuering, dekker reiseforsikringen eventuelle merkostnader for å fremskynde hjemreisetidspunktet.
 
Var landet grønt ved utreise gjelder din reiseforsikring fullt ut, og skulle det skje noe med deg relatert til korona, vil forsikringen dekke hjelp som normalt inntil du har kommet hjem. 
 
Jeg er i et rødt land og har fått evakueringsråd fra lokale myndigheter, men ikke av UD. 
Vi forholder oss til UD, og hvis de beordrer evakuering vil dette være dekket av forsikringen. Om UD ikke beordrer evakuering, men du vil hjem tidligere, må du dekke dette selv. Dette er en av risikoene reisende tar så lenge smittesituasjonen er så usikker som den er nå. 
 
Jeg har bestilt reise til et land som er endret fra grønt til rødt. Hva gjør jeg nå? 
Har du kjøpt reise til et land eller område som endres fra grønt til rødt før avreisetidspunktet ditt, så dekker vi avbestilling av reisen. Dette så fremt du har bestilt reisen når landet var grønt, enten den korte perioden nå i sommer, eller før 12.mars. Du må først henvende deg til flyselskapet eller din reisearrangør for å få klarhet i hva de refunderer - før du melder sak til oss. Husk å sende oss dokumentasjon fra flyselskap eller reisearrangør. 
 
Jeg har reist til et rødt land, men bestilte billetten da landet var grønt. Hva dekker reiseforsikringen da? 
I dette tilfellet vil du være dekket for ordinære hendelser, men ikke for hendelser relatert til korona. Dette gjelder foreløpig frem til 27. august, og vi ber deg sjekke vilkårene i din avtale med oss om hva som gjelder for deg etter denne datoen. 
 
 
Jeg har reist til et rødt land, og bestilte reisen da landet var rødt. Hva dekker reiseforsikringen da? 
I dette tilfellet vil du være dekket for ordinære hendelser, men ikke for hendelser relatert til korona. Dette gjelder foreløpig frem til 27. august, og vi ber deg sjekke vilkårene i din avtale med oss om hva som gjelder for deg etter denne datoen. 
 
Jeg har lyst til å reise til utlandet i sommer, men er usikker. Hva bør jeg gjøre?
Vi kan ikke nekte deg å reise, men vi oppfordrer deg til å gjøre en grundig vurdering av situasjonen i landet du skal til før du bestiller, selv om landet er grønt i dag. Husk at om du bestiller reise til et rødt land, som UD advarer mot å dra til, så vil reiseforsikringen din ha en del begrensninger. Du har ikke dekning for avbestilling eller hendelser relatert til korona. 
 
Du må være klar over at smittesituasjonen kan endre seg fort, som det gjorde for eksempel i Spania, og i tillegg kan kapasiteten på lokalt helsevesen være dårligere enn normalt. Da blir det vanskeligere for oss å hjelpe deg om noe skulle skje. Du vet heller ikke for sikkert hva som faktisk møter deg når du ankommer din destinasjon. Vi oppfordrer deg derfor også til å sette deg godt inn i lokale bestemmelser og karanteneregler. 
 
Dekker dere fortsatt avbestilling til land i EØS/Schengen-området? 
Vi dekker avbestilling av reiser til land som fortsatt har reiseråd, der reisen skulle skjedd fram til og med 27.august. Reisen må være bestilt da landet var grønt, enten den korte perioden nå i sommer, eller før 12.mars i år. Reiserådene til UD kan forandre seg raskt, og vi endrer også våre avbestillingsfrister når UD forandrer reiserådene. 
 
Etter 27.august gjelder ikke reiseforsikringen på ordinære hendelser i røde land, og du vil reise på egen risiko. NB! Det er per i dag noen forskjeller i vilkårene blant våre kunder, så vi anbefaler deg å se grundig gjennom vilkårene i din forsikringsavtale. Planlegger du utreise før denne datoen, men reisen din varer lenger enn 27.august, så er du dekket for ordinære hendelser kun frem til og med 27.august, men ikke etter denne datoen. Reiser du til et rødt land får du ikke dekket abvestilling, hverken før eller etter 27.august. Du får heller ikke hjelp om UD beordrer evakuering eller om noe relatert til korona skulle skje deg.
 
Jeg har meldt en reisesak til dere. Når får jeg svar?   
Det er veldig mange som trenger hjelp fra oss i Fremtind Forsikring akkurat nå. Det kan derfor ta svært lang tid før vi får sett på saken din, men det betyr ikke at vi har glemt deg. Vi ber derfor om at du ikke purrer på saken din, verken på telefon eller e-post. Da får vi tid til å behandle flere saker – også din. 
 
Du må alltid først ta kontakt med flyselskap, hotell, reisearrangør eller liknende for å få vite hvor mye av pengene dine du får igjen, før du melder saken din til oss.
   
Like UD-vilkår for alle i Fremtind i sommer
Fremtind Forsikring eies av Sparebank 1 og DNB, og det er vi som leverer forsikringen din. Kundene våre har kjøpt reiseforsikringen sin fra ulike steder, og de kan derfor ha litt ulik reiseforsikring når det gjelder land som UD fraråder reise til.
I sommer gir vi likevel alle kunder den samme og beste dekning på dette punktet fram til 27. august. Etter dette gjelder ikke reiseforsikringen på ordinære hendelser i røde land, og du vil reise på egen risiko. NB! Det er per i dag noen forskjeller i vilkårene blant våre kunder, så vi anbefaler deg å se grundig gjennom vilkårene i din forsikringsavtale. Planlegger du utreise før denne datoen, men reisen din varer lenger enn 27.august, så er du dekket for ordinære hendelser kun frem til og med 27.august, men ikke etter denne datoen. Reiser du til et rødt land får du ikke dekket avbestilling, hverken før eller etter 27.august, ei heller får du hjelp om UD beordrer evakuering eller om noe relatert til korona skulle skje deg. 

Hvilke avbestillinger dekker dere i Norden og i Europa? 
 • Hovedregelen er at vi dekker avbestillinger til områder der UD har gitt reiseråd, eller hvis reisen din påvirkes av lokale restriksjoner på innreise, frem til 27.august. Du må selv sette deg inn i disse restriksjonene. 
 • Vi dekker ikke avbestilling til områder hvor UDs reiseråd ikke lenger gjelder. 
 • Listen over land som UD fraråder reiser til kan endre seg raskt og ofte i sommer. Du må derfor selv sette deg inn i hvilke land dette gjelder før eventuelt bestiller en ny reise, eller hvis du vurderer å avbestille en reise du allerede har kjøpt.
 • Bruk FHI fin oversikt (scroll ned på siden) for å se hvilke land som er merket med grønt, og som dermed ikke har reiseråd fra UD. Siden oppdateres kontinuerlig.

Dekker dere avbestilling i Norge? 
Innføres reiseråd fra Folkehelseinstituttet (FHI) til områder du skal reise til i Norge dekkes avbestilling. Merk at reisen må være bestilt før reiseråd innføres og reise og opphold må være i tidsperioden FHI har gjeldende reiseråd.
 
Hva dekker reiserforskringen i Norge? Reiseforsikringen dekker vanlige hendelser som for eksempel tyveri, akutt sykdom, ulykker, alvorlige hendelser som dødsfall i nærmeste familie, og brann/skade på bopel.

Jobbreiser i Norden.  
Fra 1. juni er det igjen mulig å dra på jobbreiser i hele Norden. Reiseforsikringen du har gjennom arbeidsgiver vil gjelde på slike reiser fra denne datoen. Du må likevel fortsatt ta samme hensyn som ved private reiser (se mer info øverst på siden). 
Dette du gjøre før du melder sak til Fremtind
Har du avbestilt reisen din? Eller er den kansellert eller innstilt? Vi kan dessverre ikke behandle saken din før vi vet hva du får igjen fra flyselskapet, turoperatøren, hotellet eller liknende. 
 
MERK! Reisen din må være bestilt før 12. mars for at du skal kunne søke oss om erstatning. 

Vi kan behandle saken din raskere hvis du følger det som står i denne listen:  
 • Du skal alltid først avbestille reisen din hos flyselskap, turoperatør, hotell eller liknende. 
 • Få skriftlig bekreftelse fra de som solgte deg reisen, som viser hvor mye penger du får tilbake. 
 • Hvis du ikke får igjen penger, må du sende oss skriftlig bekreftelse fra flyselskap, hotell e.l. på dette også. Bekreftelsen får du fra de som solgte deg reisen. 
 • Nå kan du melde saken din til oss.  
 • Dette er dokumentasjonen vi trenger for å behandle saken din: 
  • Billetter/kvitteringer for flyreisen, hotell og liknende.  
  • Skriftlig bekreftelse som viser hva du får igjen fra flyselskap, hotell eller liknende 
  • Betalte du reisen med kredittkort? Send oss kontoutskrift av betalingen, eller faktura som viser hva du betalte. Gi oss beskjed hvis noen andre i hjemmet ditt har reiseforsikring andre steder, for eksempel hos arbeidsgiver eller gjennom fagforening. 
 

JEG FÅR IKKE REIST PÅ TUR - gjelder også helsepersonell

Jeg har fått en «tilgodelapp» fra flyselskapet for min avbestilling av reise, med gyldighet til oktober. Kan jeg få dekket denne gjennom reiseforsikringen dersom jeg skulle bli syk, eller om korona-pandemien varer lenger enn til oktober?

Blir du akutt syk, så er dette dekket gjennom reiseforsikringen på vanlig måte. Om korona-situasjonen vedvarer, og UD utsteder reiseråd som fraråder reise til landet du har planlagt å reise til, vil dette også være dekket. Dersom du velger du å ikke motta «tilgodelapp», kan du kreve full refusjon fra flyselskapet. Forsikringen vi da dekke det økonomiske tapet du eventuelt har om du ikke får full refusjon fra flyselskapet. «Full refusjon» og hva det innebærer kan variere fra flyselskap til flyselskap.

Som helsepersonell har jeg blitt pålagt av arbeidsgiver å avbestille reisene mine. Dekker reiseforsikringen dette?

Myndighetene opphevet reiseforbudet for utenlandsreiser for helsepersonell den 7. mai 2020, og derfor gjelder nå de samme reglene og rådene for helsepersonell som for vanlige nordmenn. 
 
Hvis du tidligere har fått reiseforbud i Norge, dekker vi avbestilling av reiser som skulle skjedd før 21. april. Reiser etter denne datoen dekkes ikke av reiseforsikringen.

Hva dekker reiseforsikringen ved avbestilling eller kansellering av jobbreise som følge av Koronaviruset?

Vi dekker avbestilling av reiser til alle land, uansett når du skulle reist og hva grunnen er for avbestillingen. For reiser i Norge (inkludert Svalbard) får du også dekket avbestilling, så lenge du skulle reist før 21. april. Vi dekker avbestilling for utenlandsreiser så lenge reiserådene fra UD gjelder. Reisen må være bestilt før 12. mars. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på rådene fra myndighetene og på fhi.no. Ved avbestilling av jobbreise må bedriften først ta kontakt med flyselskap eller reisearrangør, for å se hva de betaler tilbake. Vi dekker det bedriften ikke får fra flyselskapet og andre reiseselskaper. Velger bedriften å avbestille flyreisen må man takke ja til den refusjonsformen flyselskapet tilbyr. Hvis flyselskapet innstiller reisen gis det normalt full refusjon. Melde skade: Bedriften melder skade for avbestilling av jobbreise for sine ansatte, husk å ha forsikringsnummeret på reiseforsikringen tilgjengelig.
 

SOMMERFERIE OG FERIE FREMOVER - svar på de viktigste spørsmålene

Bør jeg avbestille reisen min nå, eller bør jeg vente?

For reiser til land/områder som fortsatt omfattes av UDs reiseråd (røde land) dekker vi avbestilling av reiser som skulle ha skjedd frem til og med 27. august, så fremt reisen er bestilt da landet var grønt, enten den korte perioden nå i sommer, eller før 12. mars i år. Etter dette gjelder ikke reiseforsikringen på ordinære hendelser i røde land, og du vil reise på egen risiko. NB! Det er per i dag noen forskjeller i vilkårene blant våre kunder, så vi anbefaler deg å se grundig gjennom vilkårene i din forsikringsavtale. Planlegger du utreise før denne datoen, men reisen din varer lenger enn 27.august, så er du dekket for ordinære hendelser kun frem til og med 27.august, men ikke etter denne datoen. Reiser du til et rødt land får du ikke dekket avbestilling, hverken før eller etter 27.august, ei heller får du hjelp om UD beordrer evakuering eller om noe relatert til korona skulle skje deg.

Hva gjør jeg hvis jeg vil avbestille sommerferien eller reisen min?

Du tar selv kontakt med flyselskap, hotell eller andre reiseoperatører for å avbestille reisen. Du har bare krav på å få igjen deler av det du betalte for reisen når du selv avbestiller. Vær oppmerksom på at mange nå tilbyr cash points eller tilgodelapper istedenfor å gi deg pengene tilbake. Se under for mer informasjon om dette. 

Meld saken din til oss når du vet hvor mye du får igjen av flyselskap, hotell eller liknende. Du kan melde saken din på nett. Gå til nettstedet hvor du kjøpte reiseforsikringen din, og følg veiledningen.

Dette gjør du hvis sommerferien eller reisen din blir kansellert eller innstilt?

Du har krav på å få tilbake alle pengene du betalte for reisen. Du tar selv kontakt med flyselskap, hotell eller liknende for å ordne tilbakebetaling. Flyselskapet kan også velge å booke om turen din, men du skal selv få velge tidspunktet for den nye reisen.

Bør du takke ja til voucher/tilgodelapper/cash points fra flyselskapet?

Hvis du selv avbestiller reisen din, vil du sannsynligvis få tilbud om cash points, reisekreditt, bonuspoeng eller liknende fra flyselskapet. Disse kan brukes til å bestille ny reise seinere. Hvis du takker nei til disse, og heller vi ha penger, må du selv kreve pengene dine tilbake fra flyselskapet.

Takker du nei til bonuspoeng, cash points eller liknende, vil ikke reiseforsikringen gi deg pengene tilbake. Det kan likevel være vi betaler mellomlegget hvis du får for lite cash points/reisekreditt/bonuspoeng sammenliknet med hva du betalte for reisen.

Hvis du ikke får brukt poengene dine før de går ut på dato, og du fikk poengene før 1 juni, kan du få erstatning. Kunder som ventet med å avbestille reisen sin på grunn av tidligere informasjon fra oss i Fremtind, kan også få dekket utgåtte poeng. Meld i så fall saken til oss, så ser vi på hver enkelt sak.

Hvis di får slike poeng eller liknende etter 1. juni får du ikke dekket disse når de går ut på dato.
 
Husk at du kun får dekket utgåtte cash points, bonuspoeng og liknende hvis du selv avbestilte reisen, og ikke hvis du har fått poengene i forbindelse med kansellering/innstilling fra flyselskap eller andre.

Hva skjer hvis flyselskapet eller turoperatøren der jeg har kjøpt billett går konkurs?

Hvis du har betalt reisen med kredittkort, kan du kreve pengene tilbake fra kredittkort-selskapet, eller fra de som sendte deg kredittkortet. Reiseforsikringen dekker ikke konkurser eller kanselleringer, verken i krisetider eller når ting er som normalt.

Bør jeg vente med å bestille sommerferie i år og neste år? Hva med andre reiser framover?

Vær oppmerksom på at endringer i UDs reiseråd kan skje raskt fremover. Hvis du likevel velger å bestille en reise, vil du ikke få dekket avbestilling så lenge Utenriksdepartementets eller myndighetenes generelle reiseråd gjaldt da reisen ble bestilt. Vi dekker naturligvis fortsatt avbestilling hvis du blir akutt syk eller liknende.

Jeg må vente til etter sommerferien med å få refundert/tilbakebetalt reisen min fra turoperatør. Dekker forsikringen dette?

Regjeringen har forlenget turoperatørenes frist for å betale tilbake pengene til kundene sine fra 14 dager til tre måneder. Vi skjønner godt at dette er frustrerende for mange av kundene våre, men du får dessverre ikke dekket noe på reiseforsikringen mens du venter på å få tilbake pengene dine.
Hvis du etter tre måneder får tilbake mindre penger enn du har krav på, kan du melde saken din til oss. Da må vi så fall ha dokumentasjon fra deg på hvor mye penger du har fått tilbake, og hvor mye du har betalt for reisen.

Hvor lenge kan jeg vente med å melde saken min til dere i Fremtind?

Du har ett år på deg (fra datoen du avbestilte) til å melde saken din til oss.

Hva betyr det egentlig at forsikringsselskapet dekker avbestilling?

Det betyr enkelt forklart at det først og fremst er flyselskapet, hotellet eller annen reisearrangør som skal hjelpe deg når du selv avbestiller. Men hvis de ikke hjelper deg, så kommer du til oss. I utgangspunktet dekker vi det du ikke får igjen fra reiseselskapet. Koster for eksempel flybilletten din 6000 kroner, og du får igjen 4000 kroner fra flyselskapet, så får du dekket resten av oss – altså 2000 kroner.
Hvis du er usikker på om du skal takke ja eller nei til gavekort, bonuspoeng, cash points og liknende når du avbestiller, kan du lese mer om hva vi anbefaler kundene våre over («Bør du takke ja til vouchere/tilgodelapper/cash points fra flyselskapet?»).

Kan jeg ringe dere hvis jeg har spørsmål om avbestilling av reisen min?

Hvis du har spørsmål om avbestilling, kan vi ikke svare deg telefon akkurat nå. Det er fordi vi trenger å hjelpe kundene våre som har det vanskeligst. Skal du melde sak til oss? Det kan du gjøre på nett.

ANDRE SPØRSMÅL

Hva skjer med reiseforsikringen min hvis jeg velger å bli i et land hvor UD fraråder reise?

Forsikringen din vil fortsatt være gyldig, men den vil ikke dekke tap, skade eller andre utgifter du måtte få som en konsekvens av for eksempel koronasmitte.

Jeg får ikke tak i noen flyselskapet/reiseoperatøren. Skal jeg likevel melde skaden min, selv om dere sier at jeg må få igjen penger fra flyselskapet/operatøren før jeg gjør dette?

Nei, du må likevel vente med å melde saken til oss. Vi kan dessverre ikke se på saken din før vi vet hvor mye du eventuelt får igjen fra flyselskapet eller reiseoperatøren.

Jeg sitter med en periodebillett for kollektivreiser som jeg ikke får brukt, fordi det anbefales at en ikke reiser kollektivt. Får jeg tilbake pengene jeg har brukt på billetten på reiseforsikringen min?

Nei, ettersom kollektivtrafikken fortsatt går, og kan benyttes, dekkes ikke dette av forsikringen din.
Både Vy og Ruter refunderer imidlertid periodekort som du ikke bruker, så henvend deg direkte til dem for å få tilbake pengene dine.

Har det noe å si hvor hvordan jeg betaler reisen? Er det for eksempel smart å betale med kredittkort?

Har du betalt reisen med kredittkort, har du en ekstra forsikring. Vi anbefaler uansett alltid å ha en helårs reiseforsikring.

Jeg har forsikringer hos dere gjennom jobbe og/eller fagforbundet mitt e.l. Har denne reiseforsikringen bedre dekning enn en privat reiseforsikring?

Nei, det er helt like vilkår og betingelser i din avtale som i en vanlig avtale. 

Dekker reiseforsikringen tapt arbeidsfortjeneste?

Nei, vi dekker ikke manglende lønn eller andre inntekter.

Får jeg dekket feriedager jeg mister på grunn av koronaviruset?

Nei, dette dekkes ikke av reiseforsikringen.

Hva skjer hvis jeg blir syk på reisen?

Da ringer du alarmsentralen vår på +47 22 96 50 45. Sjekk også om hotellet ditt, eller stedet hvor du bor, har lokale råd som du skal ta hensyn til.

Konserten/festivalen/seminaret/arrangementet jeg skulle på er avlyst pga. koronaviruset. Får jeg igjen utgiftene mine, for eksempel til billetter eller til reisen?

Nei, du må høre med de som står bak arrangementet om å få igjen pengene dine.

Er det forskjell på reiseforsikringen i kredittkortet mitt, og den vanlige reiseforsikringen?

De to er stort sett like, men det finnes enkelte forskjeller, for eksempel når det gjelder hvor mange personer som er dekket av forsikringen. Sjekk med banken eller de som sendte deg kredittkortet hvis du er i tvil om dekningen, eller sjekk vilkårene i reiseforsikringen din der du kjøpte/fikk forsikringen.

Bør jeg registrere meg på Utenriksdepartementets (UD) nettsider hvis jeg er på reise i utlandet?

Ja, vi oppfordrer sammen med UD alle nordmenn som er på reise i utlandet om å registrere reisen sin på reiseregistrering.no. Det gjør at du enkelt kan motta nyttig informasjon fra UD. Det er samtidig lurt å holde seg oppdatert på UDs reiseinformasjon, enten du allerede er på reise i utlandet, eller du vurderer å reise.