Om DNB Markets

DNB Markets er Norges ledende verdipapirforetak.
DNB Markets meglerrom
Rundt 700 ansatte tilbyr et bredt produktspekter til alle kundesegmenter, fra personkunder til store internasjonale konsern.

Hovedproduktene våre er valuta-, rente- og råvareprodukter, verdipapirer og andre renteprodukter, fremmed- og egenkapitalfinansiering, analyse- og rådgivningstjenester  samt verdipapiradministrative tjenester.

DNB Markets er inndelt i følgende enheter:

Kunde- og forretningsvirksomhet  Aksjehandel-/analyse 
Aksjehandel-/analyse
Valuta, renter og råvarer 
Valuta, renter og råvarer
Investment banking
Corporate Finance
Verdipapirtjenester
Verdipapirtjenester
Støtte- og konsernfunksjoner Forretningsstøtte- og kontroll
FSK
Treasury
Treasury
Strategi- og forretningsutvikling
SFU
 
DNB Markets satser på nærhet til våre kunder nasjonalt og internasjonalt gjennom Regionale meglerbord og Internasjonale kontorer (engelsk side).

DNB Markets tilbyr også et bredt spekter av elektroniske investeringsbanktjenester.

Vi er lokalisert på følgende steder:
kart som viser hvor dnb markets er representert
Karriere i Markets
For ledige stillinger i DNB Markets i Norge, se konsernets oversikt over ledige stillinger.

Ledige stillinger