meglerhallen

Markets tilbyr konsernets kunder investeringsbank tjenester, herunder risikostyrings-, investerings- og finansieringsprodukter i kapitalmarkedene. Gjennom samarbeid i kundeteam og gode digitale tjenester gir medarbeiderne råd og utvikler skreddersydde løsninger for de ulike kundesegmentene. Markets‘ egenhandelsvirksomhet støtter opp om kundebetjeningen med produkter og priser.

Våre kontorer i Norge

Lokalkontor Bergen

DNB Markets satser på nærhet til våre kunder nasjonalt gjennom Regionale meglerbord.
Se hvor vi er lokalisert

Våre kontorer internasjonalt

kontorer internajonalt
DNB Markets dekker alle tidssoner gjennom våre kontorer i Stockholm, London, New York, Singapore og Shanghai
Mer om de internasjonale kontorene finner du her.
 
Karriere i Markets
For ledige stillinger i DNB Markets i Norge, se konsernets oversikt over ledige stillinger.

Ledige stillinger

Graduate

 
LEI (Legal Entity Identifier)

DNB Bank ASA har følgende LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414

LEI

EMIR