Vårt samfunnsansvar

  • skogSamfunnsansvarSlik jobber vi for langsiktig verdiskaping for våre kunder og samfunnet
mangfold

Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi bidrar med lån og investeringer for bærekraftig vekst

okonomisktrygghet

Vi bekjemper økonomisk kriminalitet og bidrar til en sikker digital økonomi

Vi hjelper kundene å mestre egen økonomi

 

Frisørgründer: – Jeg syntes det var rart at det mest likestilte landet i verden ikke ville støtte kvinner

frisør
Dominikanske Solange har startet et nytt liv i Stavanger. Hvor en motgang i frisørbransjen ble motivasjonen til satse på egen salong.

Rapporter og resultater

rapport ipad
Vi ønsker å være åpne om interne prosesser og retningslinjer.Slik jobber vi med leverandører

ung mann sjekker telefon
I DNB er vi opptatt av langsiktig verdiskaping og ønsker å bidra positivt til samfunnet. Vi vil samarbeide med leverandører som deler disse verdiene. 

 

Menneskerettigheter

blader i sollys
Vi har en mulighet til å påvirke menneskerettigheter gjennom egen virksomhet som innkjøper og arbeidsgiver og gjennom andre aktørers virksomhet som for eksempel investor og långiver.

Vår miljøprofil

fjell og fjord
DNB forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak både for hvordan vi driver og forvalterdaglig drift, som kontorbygg, transport og innkjøp.


 

Samarbeid med våre interessenter

to menn
Vi er opptatt av å kommunisere åpent og aktivt med våre relevante interessenter. Disse kan være alt fra kunder, investorer, myndigheter, leverandører, våre ansatte, organisasjoner eller andre relevante i samfunnet. 

DNBs arbeid med FNs bærekraftsmål

to jenter
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.


Lurer du på noe om vårt samfunnsansvar?

Har du spørsmål eller innspill hører vi gjerne fra deg.