Vårt samfunnsansvar

  • skogSamfunnsansvarSlik jobber vi for langsiktig verdiskaping for våre kunder og samfunnet
mangfold

Vi skal være en pådriver for likestilling og mangfold

Vi bidrar med lån og investering for bærekraftig vekst

okonomisktrygghet

Vi bekjemper økonomisk kriminalitet og bidrar til en trygg digital økonomi

Vi hjelper kundene å mestre egen økonomi

 

DNBs kommentar til Økokrims melding torsdag 28/11

- Vi har hatt god dialog med Økokrim hele veien og at de nå åpner etterforskning betyr at vi har mulighet til å dele alt vi vet i Samherji-saken med dem, inkludert fortrolige kundeopplysninger. Dette har vi vært forhindret fra hittil på grunn av taushetsplikten.

- Som én av Samherjis bankforbindelser har DNB en viktig rolle i å bidra til at alle fakta kommer på bordet i en sak som dette. 

- Vi tar denne saken på alvor og er opptatt av å komme til bunns i den også for vår egen læring. Dette endrer derfor ikke noe i vårt pågående arbeid med å undersøke alle sider av saken. 

- Vi kan ikke utelukke at våre egne undersøkelser vil identifisere forbedringspunkter i bankes arbeid. Samtidig er det viktig å minne om at det ikke er en norsk bank som er anklaget for korrupsjon eller hvitvasking, men et islandsk fiskeriselskap.

Arbeidet mot hvitvasking høyt på agendaen i DNB

kjersti
DNB bruker store ressurser på å hindre hvitvasking. Banken etablerte en egen handlingsplan for arbeidet i 2015, og en rekke store prosjekter er gjennomført. Nye trusler og reguleringer gjør dette til et kontinuerlig arbeid.

Rapporter og resultater

rapport ipad
Vi ønsker å være åpne om interne prosesser og retningslinjer.» Se alle våre rapporter og resultater (Bærekraftsbiblioteket)

Slik jobber vi med leverandører

ung mann sjekker telefon
I DNB er vi opptatt av langsiktig verdiskaping og ønsker å bidra positivt til samfunnet. Vi vil samarbeide med leverandører som deler disse verdiene.

» Les mer om oppfølgning av leverandører

 

Menneskerettigheter

blader i sollys
We have an opportunity to influence human rights through our own business as a buyer and employer and through the activities of other players such as investors and lenders.
Vi har en mulighet til å påvirke menneskerettigheter gjennom egen virksomhet som innkjøper, arbeidsgiver og gjennom andre aktørers virksomhet, som for eksempel investor og lånegiver.


» Les mer om DNB og menneskerettigheter

Vår miljøprofil

fjell og fjord
DNB forplikter seg til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak, både for hvordan vi driver og forvalter daglig drift, som kontorbygg, transport og innkjøp.


» Les mer om vår miljøprofil
 

Samarbeid med våre interessenter

to menn
Vi er opptatt av å kommunisere åpent og aktivt med våre relevamte interessenter. Disse kan være alt fra kunder, investorer, myndigheter, leverandører, våre ansatte, organisasjoner eller andre relevante i samfunnet.

» Les mer om våre samarbeid

Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

to jenter
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.


» Les mer om vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

Lurer du på noe om vårt samfunnsansvar?

Har du spørsmål eller innspill, hører vi gjerne fra deg.

» Kontaktinformasjon