Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

Oversikt over FNs Brekraftsml
FNs 17 Bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og er en universell plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
Vi har valgt ut bærekraftsmål nummer 5 og 8 som spesielt viktige med tanke på våre risikoer og muligheter for å bidra til en bærekraftig utvikling fordi vi for disse kan gjøre en forskjell og ha stor påvirkning i hele konsernet. Disse målene har også vært styrende for vår samfunnsansvarstrategi.

I tillegg har vi svært viktige bidrag til bærekraftsmål 7,  9, 10, 12, 13, 14 og 16 . Disse målene er svært relevante for viktige deler av banken hvor vi er i posisjon til å gjøre en positiv forskjell gjennom vår virksomhet. 
 

Hvordan jobber vi med FNs bærekraftsmål?

MÅL 5: Likestilling mellom kjønnene

Dette gjør vi:

MÅL 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Dette gjør vi:​
 • Uten lån og tilgang på kapital stopper økonomien​
 • Prinsipper om ansvarlig leverandøradferd​
 • Tilrettelegger for kjøp fra gründerselskaper samt samarbeid med oppstart på Digital Floor​
 • DNBs oppstartsloser skal hvert år hjelpe minst 5 000 oppstartsbedrifter ​
 • DNB skal bidra med 200 mill i Vekstlån til bedrifter som trenger kapital for å vokse​
 • Ambisjon for finansiering av 450 mrd i fornybart og 130 mrd i grønn eiendom frem mot 2025​
 • Krav om ansvarlig forretningsdrift til låntakere og investeringsobjekter  Bærekraft inngår som en del av risikovurderingen for lån til bedrifter (over 8 mill. kr)​
 • Ansvarlige investeringsprinsipper​
 • DNB arrangerer NXT samlinger hvor grundere og kapital møtes.​
 • I 2020 skal alle nye og refinansierte shippinglån inkludere en klausul om ansvarlig skipsresirkulering​
 • Ansvarlig innkjøpsprasksis for bl a å sikre gode arbeidsforhold hos underleverandører​
 • Reskill and upskill av medarbeidere. Lik lønn for likt arbeid​

MÅL 7: Rimelig og ren energi

Dette gjør vi:​
 • Ambisjon for finansiering av 450 mrd fornybar energi ​
 • Ambisjon for finansiering av 130 mrd grønn eiendom​
 • Grønne billån og boliglån
 • Omfattende internt energieffektiviseringsprogram i egne bygg​
 • Reduserer flyreiser i jobbsammenheng​
 • Kompenserer for egne utslipp med kvoter​
 • Medlem av RE100​

MÅL 9: Industri, innovasjon og infrastrukt

Dette gjør vi:​
 • Stabile IT-systemer som muliggjør effektiv betalingsformidling​
 • Innovasjon og nyskapning - omfattende samarbeid med StartUp-miljøer​
 • Enkle konto- og kortprodukter som er tilgjengelig for alle kunder​
 • NXT – en arena hvor gründere kan møte investorer​
 • Oppstartslos hjelper oppstartsbedrifter​
 • Venture-capital satsning​
 • ESG-diskusjoner med kunder med fokus på muligheter​

MÅL 10: Redusere forskjeller

Dette gjør vi:​
 • Tilbyr Lærepenger, et opplegg som kan brukes i skolen eller hjemme i familien for å lære barn og unge om personlig økonomi​
 • Overordnet mål om mangfold og inkludering
 • Lansert bank-uten-internett for de ikke-digitale kundene​
 • Mangfoldskriterier i rekruttering, ledelse og utvikling av medarbeidere​
 • Kurs i å sikre at ansettelsesprosesser ikke preges av diskriminering​
 • DNBs code of conduct: DNB aksepterer ingen form for diskriminering av kunder, ansatte osv. Prinsipper for ansvarlig leverandøradferd​

MÅL 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Dette gjør vi:​

MÅL 13: Klima

Dette gjør vi:​
 • Rapporterer til CDP​
 • ESG-dialog med kunder - forventning om redusert CO2-utslipp, Kunders klimaavtrykk og strategier del av alle strategier​
 • DNB er tilsluttet Poseidon Principles, med mål om å reduserer utslipp fra shipping portefølje (i tråd med IMO mål om 50% reduksjon sammenlignet med 2008)​
 • Låner ikke ut til og investerer ikke i selskaper med meget stort CO2-avtrykk (utelukker bl a selskaper som har mer enn 30% av omsetningen fra kull og oljesand)​
 • Egne fond med fokus på klimapositive løsninger​
 • DNB er klimanøytrale, kompenserer egne utslipp og er medlem av RE100​
 • Klimavurderinger i innkjøp​
 • Klimarisiko: kartlegger og styrer hvordan vi påvirkes av klimaendringer​
 • Deltaker i TCFD (Task Force on Climate-related Disclosure)​

MÅL 14: Livet under vann

Dette gjør vi:​
 • DNB er tilsluttet Poseidon Principles, med mål om å redusere utslipp fra egen shipping portefølje (i tråd med IMO mål om 50% reduksjon sammenlignet med 2008)​
 • Krav om ansvarlig skipsvraking i alle nye kontrakter for shippinglån fra 2020 (Responsible Ship Recycling Standards)
 • Tilsluttet FN Global Compacts Havplattform​
 • Strenge regler for kunder med plastproduksjon​

MÅL 16: Fred, rettferdighet og robuste institusjoner

Dette gjør vi:​
 • Omfattende AML-arbeid og kontroll​
 • Etiske retningslinjer og opplæring av alle ansatte​
 • Informasjon om hvordan unngå svindel når man bruker digitale verktøy​
 • Prinsipper om ansvarlig leverandøradferd​
 • Investeringsvirksomheten i DNB har retningslinjer for ansvarlige investeringer som skal sikre at konsernet ikke medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, korrupsjon eller andre handlinger som kan oppfattes som uansvarlige​
 • Utestengt selskaper som selv, eller gjennom enheter de kontrollerer produserer tobakk, pornografi, kontroversielle våpen mv​