Samarbeid og dialog

tar hverandre i hendene
For å stadig kunne forbedre oss, tilpasse oss endringer i samfunnet og få innspill fra våre interessenter om hva de forventer av oss, er dialog og samarbeid viktig.
 
Vi er opptatt av å kommunisere åpent og aktivt med våre relevante interessenter. Disse kan være alt fra kunder, investorer, myndigheter, leverandører, våre ansatte, organisasjoner eller andre relevante i samfunnet.

Vi vi har derfor jevnlig dialog med våre interessenter, som kan være alt fra våre kunder, investorer, myndigheter, våre ansatte, organisasjoner og andre relevante i samfunnet. Gjennom året møter vi våre interessenter på forskjellige arenaer, hvor vi får høre hva de forventer av oss, samt hvilke områder det er særlig viktig at vi leverer på.

Disse dialogene er et verktøy som hjelper konsernet med å vurdere hvilke områder der vi i størst mulig grad kan bidra positivt til samfunnsutviklingen, og som støtter opp under vår langsiktige verdiskaping. 2018 var tredje året DNB gjennomførte det vi kaller en Vesentlighetsanalyse. 

Initiativer og samarbeid

Mye av dette skjer relativt uformelt, men vi er også med i mer organiserte og formelle samarbeid nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å følge norske standarder, har for eksempel DNB valgt å støtte og delta i en rekke globale initiativer og internasjonaleretningslinjer som handler om samfunnsansvar. Slike initiativer er viktige arenaer for læring, kunnskapsdeling og påvirkning. 
 
Vi støtter dessuten flere initiativer, og er medlem i en rekke fora hvor vi kan diskutere relevante temaer.

» Se vår oversikt over Internasjonale initiativer og retningslinjer DNB har sluttet seg til.

Tilbud til jusstudenter

Portrettbilde av ung mann
Internship hos DNB-advokatene

Bli intern (trainee/praktikant) hos DNB-advokatene!

Hos DNB-advokatene får du en unik mulighet til å jobbe med store, spennende og varierte oppdrag for hele DNB. Som intern får du et innblikk i hvordan det er å arbeide i et in-house advokatmiljø som jobber tett på sine oppdragsgivere i banken. Du får en egen fadder og anledning til å delta på interne kurs, seminarer og sosiale arrangementer under oppholdet. Et internship hos oss varer i fire uker.

Vi søker engasjerte, nysgjerrige og dyktige studenter til internship ved vårt hovedkontor i Oslo. Ved en søknad om internship vektlegger vi blant annet gode karakterer, god fremstillingsevne, samt engasjement utenom studiet.

Søk internship for 2021 her.