reise

Reiseforskringen vår er kåret til Norges beste av Norsk familieøkonomi.

Du får en komplett, helårs reiseforsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser, korte som lange.

Logg deg inn i nettbanken og beregn pris.

Alle våre reiseforsikringer dekker:

  • Avbestillingsforsikring
  • Tap eller skade på bagasje
  • Hjemtransport ved sykdom
  • Utgifter til medisinsk behandling ved sykdom eller ulykke
  • Ulykkesforsikring ved død eller 100 % medisinsk invaliditet
  • Reiseansvarsforsikring


Hva er dekningsgaranti?

Les mer om dekningsgarantiVi garanterer deg minst like gode vilkår på ditt Best produkt ved et skadeoppgjør, som du ville fått som privatperson i et konkurrerende skadeforsikringsselskap i Norge.

Les mer om dekningsgaranti

Det kan bli dyrt å havne på sykehus uten reiseforsikring

Havner du på sykehus i utlandet uten å ha reiseforsikring, kan det bli dyrt. Sykehusregninger på flere hundre tusen kroner er ikke uvanlig. I tillegg kan du bli utsatt for tyveri, ran, bortkommet bagasje eller behov for å avbestille reisen på grunn av sykdom for å nevne noe.

Våre reiseforsikringer gir deg den tryggheten du trenger hvis du skulle bli utsatt for noe.

Men trenger jeg forsikring hvis jeg har Europeisk Helsetrygdkort?

Svaret er: Ja, Europeisk helsetrygdkort gir deg kun rett til nødvendig medisinsk behandling i EØS-land og Sveits. Den dekker ikke medisinsk behandling i øvrige deler av verden. Europeisk helsetrygdekort dekker heller ikke kostnader som følge av avbestilling eller forsinkelser, materielle skader eller tap av reisegods for å nevne noe.

Overordnet oversikt over hva som dekkes

Hva og hvor mye som dekkes avhenger av om du velger Reise Basis eller Reise Best. Reise Best er vår anbefaling. Den en komplett, helårs reiseforsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser, korte dagsturer og reiser inntill 60 dager. Ja, du er praksis forsikret bare du skal en tur i butikken eller lufte hunden rundt hjørnet.

Dekning Reise Basis Reise Best (anbefalt)
Reisesyke Ja Ja
Hjemtransport ved sykdom Ja Ja
Reisegods Ja Ja
Reisegods familie Ja Ja
Enkeltgjenstander Ja Ja
Tillkallelse av familie Ja Ja
Ulykkesforsikring ved død Ja Ja
Ulykkesforsikring 100 % medisinsk invaliditet Ja Ja
Ulykkesforsikring barn, død Ja Ja
Evakuering ved krig, terror, naturkatastrofe
(i følge UDs instrukser)
Ja Ja
Avbestillingsforsikring Ja Ja
Reiseansvar Ja Ja
Reiser inntil 45 dagers varighet Ja Ja
Reiser inntil 60 dagers varighet nei Ja
Dagsreiser nei Ja
Annen plutselig og uforutsett skade nei Ja
Kjæledyr/veterinærutgifter nei Ja
Ingen egenandel nei Ja
Dekningsgaranti (les mer) nei Ja

fra 1076,- fra 1546,-

Vår anbefaling er Reise Best. Da får du en fullverdig reiseforsikring som dekker det meste.

Fullstendige vilkår reiseforsikring

Se også:
Verdigjenstandforsikring, Reiseråd fra UD, Europeisk Helsetrygdkort.
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800
Ved skade ring 04818
Fra utlandet ring
(+47 915) 04818

Skademeldinger og skjemaer

Spørsmål og svar