barn som lper
Vår reiseforskring Reise Best er kåret til Norges beste av Norsk familieøkonomi og TV2 Hjelper deg. Du får en komplett helårs forsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser, korte som lange.

Logg deg inn i nettbanken og beregn pris.

Hva er Dekningsgaranti?

I DNB gir vi deg Dekningsgaranti på alle våre Best - forsikringer. Vi garanterer deg dermed at ingen forsikringsselskaper i Norge gir deg bedre dekning enn oss. Dekker noen det, dekker vi det!dekning

Bytter du til oss kan du altså være helt trygg på at du er like godt - eller enda bedre forsikret.

Les mer om Dekningsgaranti

Flystreik

«Reiseforsikringen dekker ikke tap/skade/utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik og arbeidskonflikter. Vi ber deg som reisende å ta kontakt med flyselskapet for endring og ombooking av din reise»
Se også forbrukersrådets sine sider for hva du har krav på ved streik.

Alle våre reiseforsikringer dekker:

  • Avbestillingsforsikring
  • Tap eller skade på bagasje
  • Hjemtransport ved sykdom
  • Utgifter til medisinsk behandling ved sykdom eller ulykke
  • Ulykkesforsikring ved død eller 100 % medisinsk invaliditet
  • Reiseansvarsforsikring


Det kan bli dyrt å havne på sykehus uten reiseforsikring

Havner du på sykehus i utlandet uten å ha reiseforsikring, kan det bli dyrt. Sykehusregninger på flere hundre tusen kroner er ikke uvanlig. Hvis du er ekstra uheldig kan du bli utsatt for tyveri, ran, bortkommet bagasje eller behov for å avbestille reisen på grunn av sykdom.

Våre reiseforsikringer gir deg den tryggheten du trenger hvis du skulle bli utsatt for noe.

Overordnet oversikt over hva som dekkes

Hva og hvor mye som dekkes avhenger av om du velger Reise Basis eller Reise Best. Reise Best er vår anbefaling. Den er en komplett helårs reiseforsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser, korte dagsturer og reiser inntil 60 dager. Du er praktisk talt forsikret bare du skal en tur i butikken eller lufte hunden rundt hjørnet.

Dekning Reise Basis Reise Best (anbefalt)
Reisesyke Ja Ja
Hjemtransport ved sykdom Ja Ja
Reisegods Ja Ja
Reisegods familie Ja Ja
Enkeltgjenstander Ja Ja
Tillkallelse av familie Ja Ja
Ulykkesforsikring ved død Ja Ja
Ulykkesforsikring 100 % medisinsk invaliditet Ja Ja
Ulykkesforsikring barn, død Ja Ja
Evakuering ved krig, terror, naturkatastrofe
(i følge UDs instrukser)
Ja Ja
Avbestillingsforsikring Ja Ja
Reiseansvar Ja Ja
Reiser inntil 45 dagers varighet Ja Ja
Reiser inntil 60 dagers varighet nei Ja
Dagsreiser nei Ja
Annen plutselig og uforutsett skade nei Ja
Kjæledyr/veterinærutgifter nei Ja
Ingen egenandel nei Ja
Dekningsgaranti (les mer) nei Ja

fra 1076,- fra 1546,-

Vår anbefaling er Reise Best. Da får du en fullverdig reiseforsikring som dekker det meste.

Slik får du samlerabatter

3 forsikringer gir 5 % rabatt
4 forsikringer gir 10 % rabatt
5 forsikringer gir hele 15 % rabatt

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som
for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis.

Men trenger jeg forsikring hvis jeg har Europeisk helsetrygdkort?

Ja! Europeisk helsetrygdkort  gir deg kun rett til nødvendig medisinsk behandling i EØS-land og Sveits. Det dekker ikke medisinsk behandling i øvrige deler av verden og heller ikke kostnader som følge av bl.a. avbestilling eller forsinkelser, materielle skader eller tap av reisegods.
Fullstendige vilkår reiseforsikring

Se også:
Verdigjenstandforsikring, Reiseråd fra UD, Europeisk helsetrygdkort.