reiseforsikring


Vi har markedets beste reiseforsikring med høye forsikringssummer og de beste dekningene. I følge Norsk Familieøkonomi er vi Best i test. Du får en komplett helårs forsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser.

Hva Dekningsgaranti?

I DNB gir vi deg Dekningsgaranti på alle våre Best - forsikringer. Vi garanterer deg dermed at ingen forsikringsselskaper i Norge gir deg bedre dekning enn oss. Dekker noen det, dekker vi det!dekning

Bytter du til oss kan du altså være helt trygg på at du er like godt - eller enda bedre forsikret.

Les mer om Dekningsgaranti

Overordnet oversikt over hva som dekkes

Hva og hvor mye som dekkes avhenger av om du velger Reise Basis eller Reise Best. Reise Best er vår anbefaling. Den er en komplett helårs reiseforsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser, korte dagsturer og reiser inntil 60 dager. Du er praktisk talt forsikret bare du skal en tur i butikken eller lufte hunden rundt hjørnet.

Dekning Reise Basis Reise Best (anbefalt)
Reisesyke Ja Ja
Hjemtransport ved sykdom Ja Ja
Reisegods Ja Ja
Reisegods familie Ja Ja
Enkeltgjenstander Ja Ja
Tilkallelse av familie Ja Ja
Ulykkesforsikring ved død Ja Ja
Ulykkesforsikring 100 % medisinsk invaliditet Ja Ja
Ulykkesforsikring barn, død Ja Ja
Evakuering ved krig, terror, naturkatastrofe
(i følge UDs instrukser)
Ja Ja
Avbestillingsforsikring Ja Ja
Reiseansvar Ja Ja
Reiser inntil 45 dagers varighet Ja Ja
Reiser inntil 60 dagers varighet nei Ja
Dagsreiser nei Ja
Annen tilfeldig fysisk skade på reise-gods nei Ja
Kjæledyr/veterinærutgifter nei Ja
Ingen egenandel nei Ja
Dekningsgaranti (les mer) nei Ja
Egenandelsdekning for leiebil                   check negativ                   check
Kjøpsforsikring - dekker annen tilfeldig skade på gjenstander kjøpt på reise med inntil kr 10 000 per skadetilfelle.                   check negativ                   check

fra 1592,- fra 2092,-

Fullstendige vilkår reiseforsikring

Alle våre reiseforsikringer dekker:

  • Avbestillingsforsikring
  • Hjemtransport ved sykdom
  • Utgifter til medisinsk behandling ved sykdom eller ulykke
  • Ulykkesforsikring ved død eller 100 % medisinsk invaliditet
  • Reiseansvarsforsikring


Flystreik

«Reiseforsikringen dekker ikke tap/skade/utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik og arbeidskonflikter. Vi ber deg som reisende å ta kontakt med flyselskapet for endring og ombooking av din reise»
Se også forbrukersrådets sine sider for hva du har krav på ved streik.

Det kan bli dyrt å havne på sykehus uten reiseforsikring

Havner du på sykehus i utlandet uten å ha reiseforsikring, kan det bli dyrt. Sykehusregninger på flere hundre tusen kroner er ikke uvanlig. Hvis du er ekstra uheldig kan du bli utsatt for tyveri, ran, bortkommet bagasje eller behov for å avbestille reisen på grunn av sykdom.

Våre reiseforsikringer gir deg den tryggheten du trenger hvis du skulle bli utsatt for noe.

Men trenger jeg forsikring hvis jeg har Europeisk helsetrygdkort?

Ja! Europeisk helsetrygdkort  gir deg kun rett til nødvendig medisinsk behandling i EØS-land og Sveits. Det dekker ikke medisinsk behandling i øvrige deler av verden og heller ikke kostnader som følge av bl.a. avbestilling eller forsinkelser, materielle skader eller tap av reisegods.

Slik får du samlerabatter

3 forsikringer gir 5 % rabatt
4 forsikringer gir 10 % rabatt
5 forsikringer gir hele 15 % rabatt

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som
for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis.

Vår anbefaling er Reise Best. Da får du en fullverdig reiseforsikring som dekker det meste.

Fullstendige vilkår reiseforsikring


Se også:
Verdigjenstandforsikring, Reiseråd fra UD, Europeisk helsetrygdkort.