par p stranden

Vår Best reiseforsikring er kåret til Best i test to år på rad av Tv2 og Norsk familieøkonomi. Du får en komplett helårs reiseforsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser, helt fra du går ut av døra. 

Vår reiseforsikring dekker blant annet:

  • Reiser med varighet inntil 60 dager, også dagsreiser
  • Avbestilling eller forsinkelser
  • Kostnader ved medisinsk behandling og hjemtransport
  • Forsinket, tapt eller skadet bagasje
  • Raskt skadeoppgjør
  • Ingen egenandel
I tillegg får du Dekningsgaranti på vår Best reiseforsikring - dekker noen det, dekker vi det.

Dette er Dekningsgaranti:

Du får dekningsgaranti på alle våre Best-forsikringer. Det betyr at ingen forsikringsselskaper i Norge gir deg bedre dekninger på dine individuelle forsikringer enn oss. Så finner du et annet forsikringsselskap som dekker noen annet eller mer enn oss, dekker vi det ogsådekning.

Hva dekkes?

Velg mellom Reiseforsikring Basis eller Reiseforsikring Best. Reise Best er en komplett, helårs reiseforsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser, korte dagsturer og reiser inntil 60 dager. Du er i praksis forsikret bare du skal en tur i butikken eller lufte hunden rundt hjørnet.

Dekning Reiseforsikring Basis
fra 93,-/mnd.
Reiseforsikring Best (anbefalt)
fra 133,-/mnd
Reisesyke Ja Ja
Hjemtransport ved sykdom Ja Ja
Reisegods Ja Ja
Reisegods familie Ja Ja
Enkeltgjenstander Ja Ja
Tilkallelse av familie Ja Ja
Ulykkesforsikring ved død og 100 % medisinsk invaliditet Ja Ja
Ulykkesforsikring barn, død Ja Ja
Evakuering ved krig, terror, naturkatastrofe
Ja Ja
Avbestillingsforsikring Ja Ja
Reiseansvar Ja Ja
Reiser inntil 45 dagers varighet Ja Ja
Reiser inntil 60 dagers varighet nei Ja
Dagsreiser nei Ja
Annen tilfeldig fysisk skade på reise-gods nei Ja
Kjæledyr/veterinærutgifter nei Ja
Ingen egenandel nei Ja
Dekningsgaranti nei Ja
Egenandelsdekning for leiebil nei ja
Kjøpsforsikring - inntil kr 10 000 per skadetilfelle. nei ja

Slik får du samlerabatter

3 forsikringer gir 5 % rabatt
4 forsikringer gir 10 % rabatt
5 forsikringer gir hele 15 % rabatt

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis.

» Beregn din pris på reiseforsikring

Spørsmål og svar

Hva er Dekningsgaranti?

Dekningsgaranti får du på alle våre Best-forsikringer. Vi garanterer deg dermed at ingen forsikringsselskap i Norge gir deg bedre dekning enn oss. Dekker noen det, dekker vi det!

Hva skjer hvis jeg havner på sykehus uten reiseforsikring?

Havner du på sykehus i utlandet uten å ha reiseforsikring, kan det bli dyrt. Sykehusregninger på flere hundre tusen kroner er ikke uvanlig. I tillegg kan du bli utsatt for tyveri, ran, bortkommet bagasje eller behov for å avbestille reisen på grunn av sykdom for å nevne noe.

Men trenger jeg forsikring hvis jeg har Europeisk helsetrygdkort?

Ja, Europeisk helsetrygdkort gir deg kun rett til nødvendig medisinsk behandling i EØS-land og Sveits. Den dekker ikke medisinsk behandling i øvrige deler av verden. Europeisk helsetrygdkort dekker heller ikke kostnader som følge av avbestilling eller forsinkelser, materielle skader eller tap av reisegods for å nevne noe.

Hva om jeg rammes av flystreik?

«Reiseforsikringen dekker ikke tap/skade/utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik og arbeidskonflikter. Vi ber deg som reisende å ta kontakt med flyselskapet for endring og ombooking av din reise»
Se også forbrukersrådets sine sider for hva du har krav på ved streik.
Fullstendige vilkår reiseforsikring, Basis