Oops glemt reiseforsikring

Reiseforsikring gir deg tryggheten du trenger om noe skulle skje når du er på reise. Velg mellom reiseforsikring Best som gir dekningsgaranti eller Basis. Ved kjøp av tre eller flere skadeforsikringer får du samlerabatt.

 
Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. 

Reise Best:

Bilde av Bora Bora
Ønsker du en reiseforsikring for alle typer reiser, helt fra du går ut av døren hjemme? Da er reise Best forsikringen for deg.

 • Varighet reise 90 dager 
 • Dekker dagsreiser 
 • Forsinket bagasje 
 • Avbestilling 
 • Sykdom på reise 
 • Ingen egenandel

Reise Basis:

par på reise
Ønsker du en enklere og mindre omfattende reiseforsikring, passer reise Basis for deg.
  
 • Varighet reise 45 dager
 • Dekker ikke dagsreiser
 • Avbestilling
 • Forsinket bagasje
 • Sykdom på reise 
 • Egenandel 
 

Sammenlign Best og Basis

Se hva som dekkes

  Reise Best
Reise  Basis
Inkludert i familie Ektefelle/samboer/barn/barnebarn Ektefelle/samboer/barn/barnebarn
Egenandel Ingen kr 500 reisegods, avbestilling, behandlingsutgifter ulykke
  Dekker dagsreiser Dekker ikke dagsreiser
Varighet reise

90 dager 45 dager
Reisegods

Ubegrenset* kr 30 000 / kr 60 000
Verdigjenstander

kr 40 000 per skadetilfelle  kr 15 000 per skadetilfelle 
Tyveri av penger

kr 10 000 per person kr 3 000 per skadetilfelle  
Forsinket bagasje

kr 6 000 per person  kr 2 500 per person  
Forsinkelse

Ubegrenset  kr 20 000 / kr 50 000 
Avbestilling

Ubegrenset kr 40 000 / 100 000 
Sykdom

Ubegrenset Ubegrenset  
Hjemtransport

Ubegrenset  Ubegrenset 
Tilkalling familie

Ubegrenset inntil 2 personer, se vilkår  kr 50 000 per skadetilfelle 
Ulykke død/invaliditet, voksen*

kr 500 000   kr 300 000, kun på reise  
Ulykke invaliditet, barn

kr 700 000  kr 300 000, kun på reise 
Ulykke død, barn

kr 150 000  kr 50 000, kun på reise 
Aldersgrense

Ingen aldersgrense  ved 80 år, død/ulykke på reise, se vilkår 
Evakuering ved krig, terror, naturkatastrofe i følge UDs instrukser

Ubegrenset Ubegrenset 
Reiseansvar

15 mill  10 mill  
Annen tilfeldig fysisk skade

kr 2 500 per skadetilfelle, se vilkår  Ingen dekning 
Egenandelsdekning ved skade på/tyveri av leiebil på feriereise

Ubegrenset - dekker egenandelen du har avtalt iht. kontrakt med bilutleiefirma  Ingen dekning 
Kjøpsforsikring på gjenstander kjøpt på reise (til privat bruk)

kr 10 000  Ingen dekning  
     
     

* Etter fylt 70 år utbetales halv forsikringssum ved ulykkesskade som medfører medisinsk invaliditet/død. 
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Oversikt over unntak, begrensninger og sikkerhetsforskrifter som gjelder for avtalen - se forsikringsbevis og reisevilkår. 

Unngå overraskende gebyrer og valutasmell på utenlandsturen

familie på tur
Betale i lokal valuta? Ta ut valuta i Norge eller i utlandet? Får du brukt kort dit du skal – og koster det penger? Og hvor mye kontanter bør du ha? Les svarene fra ekspertene her.

» Les mer om bruk av kort i utlandet
 

Hos oss får Dekningsgaranti

Som følge av at DNB Forsikring og SpareBank1 Forsikring har slått seg sammen under det nye navnet Fremtind, vil vi foreta endringer og harmoniseringer av noen produkter. Det vil skje en endring på dekningsgaranti fra og med 07.03.20, men kunder som kjøper forsikring frem til denne datoen vil fortsatt ha dekningsgaranti i inntil et år fra kjøpsdato.
dekning
Du får dekningsgaranti på alle våre Best-forsikringer. Det betyr at ingen forsikringsselskaper i Norge gir deg bedre dekninger på dine individuelle forsikringer enn oss. Så finner du et annet forsikringsselskap som dekker noen annet eller mer enn oss, dekker vi det også.
Dekningsgarantien gjelder ikke reiseforsikring tilknyttet DNBs kort- og programavtaler eller andre kollektive avtaler.

Vilkår Reiseforsikring

Basis

Best

 

Flere skadeforsikringer gir mer rabatt

-5%
med 3 forsikringer
-10%
med 4 forsikringer
-15%
med 5 forsikringer

Samlerabatt kommer i tillegg til andre rabatter som for eksempel sikkerhetsrabatter der dette gis. Du kan få sikkerhetsrabatt hvis du har montert alarm og/eller sikkerhetslås.
 

Spørsmål og svar

Hva er Dekningsgaranti?

Dekningsgaranti får du på alle våre Best-forsikringer. Vi garanterer deg dermed at ingen forsikringsselskap i Norge gir deg bedre dekning enn oss. Dekker noen det, dekker vi det!

Som følge av at DNB Forsikring og SpareBank1 Forsikring har slått seg sammen under det nye navnet Fremtind, vil vi foreta endringer og harmoniseringer av noen produkter. Det vil skje en endring på dekningsgaranti fra og med 07.03.20, men kunder som kjøper forsikring frem til denne datoen vil fortsatt ha dekningsgaranti i inntil et år fra kjøpsdato.

Jeg er syk og på reise, hva gjør jeg?

Er du eller medreisende blitt syke kontakt Falck Global Assistance på tlf. 24 06 29 90 (husk +47 hvis du ringer fra utlandet), de hjelper deg å finne lege og sykehus, og har tilgang til egen medisinsk kompetanse.

Har du andre utgifter i forbindelse med sykdom, ta vare på kvitteringer. Disse skal sendes inn sammen med skademelding til DNB Forsikring.

Hva skjer hvis jeg havner på sykehus uten reiseforsikring?

Havner du på sykehus i utlandet uten å ha reiseforsikring, kan det bli dyrt. Sykehusregninger på flere hundre tusen kroner er ikke uvanlig. I tillegg kan du bli utsatt for tyveri, ran, bortkommet bagasje eller behov for å avbestille reisen på grunn av sykdom for å nevne noe.

Men trenger jeg forsikring hvis jeg har Europeisk helsetrygdkort?

Ja, Europeisk helsetrygdkort gir deg kun rett til nødvendig medisinsk behandling i EØS-land og Sveits. Den dekker ikke medisinsk behandling i øvrige deler av verden. Europeisk helsetrygdkort dekker heller ikke kostnader forbundet med medisinsk hjemtransport og tilkallelse av familie/pårørende ved alvorlig sykdom.

Avbestilling, forsinkelse, materielle skader og tyveri av reisegods er andre viktige elementer som dekkes av reiseforsikringen.

Hva om jeg rammes av flystreik?

«Reiseforsikringen dekker ikke tap/skade/utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik og arbeidskonflikter. Vi ber deg som reisende å ta kontakt med flyselskapet for endring og ombooking av din reise»

Se også Forbrukerrådets sine sider for hva du har krav på ved streik.

Alarmsentral med bred medisinsk kompetanse

Logo Falck Global Assistance
Vi samarbeider med Falck Global Assistance som i 2015 ble kåret til verdens beste assistanseorganisasjon av kunder og leverandører i den internasjonale assistansebransjen.
De er den eneste døgnåpne alarmsentralen i Norge med norsktalende saksbehandlere og helsepersonell, som kan være svært viktig i kritiske situasjoner. Er du, eller medreisende, blitt syke kontakt Falck Global Assistance på tlf: 24 06 29 90 (husk + 47 hvis du ringer fra utlandet). De hjelper deg å finne lege og sykehus, og har tilgang til egen medisinsk kompetanse.
Nytt reisekort finner du i nettbanken.
ikon informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.