Pensjonskapitalbevis

Blid dame

Når du slutter i en jobb der du har innskuddspensjon vil du få et pensjonskapitalbevis. Samle dem i  DNB så sparer du kostnader, får mer i pensjon og bedre oversikt. 

Hvorfor bør jeg samle oppspart pensjon i DNB?

Mann med Ipad
  • Du sparer kostnader - vi samler din pensjon slik at du ikke betaler avgift til flere selskaper enn nødvendig.
  • Det du sparer i avgifter vil gi deg mer i pensjon. 
  • Du får bedre oversikt over din pensjon.
  • Du får tilgang til forvaltere med høy kompetanse og lang erfaring.
  • Når alt er samlet på ett sted, blir utbetalingene mer oversiktlig den dagen du blir pensjonist.

Hvordan samler jeg oppspart pensjon?

dame og mann arbeider
  • Logg deg inn i nettbanken med bankID under "samle min pensjon" øverst.
  • Velg Se hvilke avtaler du har i Norsk Pensjon for å se avtalenummer og leverandør.
  • Bruk informasjonen fra Norsk Pensjon til å fullføre prosessen på innloggende sider hos DNB.
  • Har du flere Pensjonskapitalbevis samler du dem ved å velge flere nederst på siden i nettbanken.
  • For å fullføre prosessen signerer du elektronisk.

Når får jeg utbetalt pengene?

Du kan starte utbetalingen når du fyller 62 år. Utbetalingen må skje over minst 10 år, og minimum til du er 77 år. Pengene kommer i tillegg til pensjonen du mottar fra Folketrygden. 

Hvordan forvaltes pengene i min oppsparte pensjon?

Du kan selv velge hvordan pengene i ditt pensjonskapitalbevis skal forvaltes. Du kan velge enten indeks eller aktiv forvaltning. Indeks har lave kostnader da pengene automatisk plasseres i bedriftene i en børsindeks. I aktiv forvaltning har vi erfarne forvaltere som søker å finne bedrifter som blir morgendagens vinnere. Aktiv forvaltning koster mer enn indeks, men muligheten for å få bedre avkastning enn markedet for øvrig er større med aktiv forvaltning. 

Mer om pensjonskapitalbevis

» Flere detaljer om pensjonskapitalbevis, priser og historisk avkastning

Se også: Alt om pensjon, Hva er fripoliser?

 

Nyttige lenker om pensjon
Gå inn på Norsk Pensjon og sjekk dine pensjonsbevis.
 
Kontakt oss
915 04800
Spørsmål