Pensjonskapitalbevis

Blid dame

Pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgivere hvor du har hatt en innskuddsbasert pensjonsordning. Få bedre oversikt og lavere kostnader ved å samle pensjonskapitalbevisene dine hos oss.

Hva er et pensjonskapitalbevis?

dame og mann arbeider
 • Et pensjonskapitalbevis viser din oppsparte pensjonskapital fra tidligere arbeidsforhold.
 • Du får et pensjonskapitalbevis hver gang du slutter/bytter jobb. Du betaler en årlig avgift for hvert pensjonskapitalbevis.
 • Pensjonen er alderspensjon og utbetales i tillegg til annen pensjon.
 • Du må som regel ha jobbet i 12 måneder hos en arbeidsgiver for å få et pensjonskapitalbevis.
 • Du bestemmer selv hvordan pensjonskapitalen din skal investeres.

Hvorfor samle pensjonskapitalbevis i DNB?

Mann med Ipad
 • Reduserte kostnader - vi samler dine pensjonskapitalbevis i DNB slik at du ikke betaler for flere enn nødvendig.
 • God avkastning.
 • God oversikt - pensjonskapitalbeviset vises i nettbanken sammen med dine andre engasjement.
 • Forvaltere med høy kompetanse og lang erfaring.
 • Du kan flytte eller samle pensjonskapitalbevisene dine direkte på nett – kostnadsfritt
 • Kun en konto å forholde deg til.
 • En samlet utbetaling ved pensjonsalder.

Forvaltning - Indeks eller aktiv

På pensjonskapitalbevis kan du velge mellom to former forvaltning, indeksforvaltning og aktiv forvaltning.

Velger du indeksforvaltning, investerer forvalteren i alle de selskapene som inngår i en børsindeks. Dette kalles også passiv forvaltning ettersom forvalteren ikke gjør egne valg, men følger en bestemt børsindeks av definerte selskaper. Den største fordelen med indeksforvaltning er lave kostnader.

Med aktiv forvaltning bruker våre forvaltere sin kompetanse og erfaring for å finne de selskapene som blir morgendagens vinnere. Den største fordelen med aktiv forvaltning er muligheten for å få bedre avkastning enn markedet for øvrig.

For å få høyest mulig pensjon bør du samle dine pensjonskapitalbevis ett sted.

Mer om pensjonskapialbevis

» Flere detaljer om pensjonskapitalbevis, priser og historisk avkastning

Se også: Alt om pensjon, Hva er fripoliser?

 

Nyttige lenker om pensjon
Gå inn på Norsk Pensjon og sjekk dine pensjonsbevis.
 
Kontakt oss
915 04800
Spørsmål