Sparing i fond når du ønsker god avkastning

Illustrasjonsbilde
Fond er smart for deg som skal spare langsiktig. I aksjefond kan du over tid forvente fire til seks prosent høyere avkastning enn risikofri rente. Vårt beste råd er å spare i fond hver måned og å spare langsiktig.
Fond for deg som ønsker en enkel og trygg spareløsning:
DNB Aktiv 100
100 % aksjer
Du ønsker høy avkastning og skal spare lenger enn 6 år. Du tåler at verdien svinger til dels mye underveis.
aktiv 100
DNB Aktiv 80
80 % aksjer
Du skal spare 5-6 år eller mer, og tåler moderate til høye svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 80
DNB Aktiv 50
50 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og tåler moderate svingninger på pengene dine for å ha mulighet til å oppnå litt høyere avkastning enn i Aktiv 30.
aktiv 50
DNB Aktiv 30
30 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og ønsker lite svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 30
DNB Aktiv Rente
0 % aksjer
Når du ønsker et alternativ til banksparing og vet at avkastningen vil kunne være negativ i kortere perioder.
aktiv rente
Indeksfond
DNB Global Indeks
100 % aksjer
Ta del i veksten på verdens børser til lave kostnader.
indeksfond
DNB Norge Indeks
100 % aksjer
Billig eksponering mot Oslo Børs.
indeksfond
Se alle våre Aktiv-fond

Fortsatt forsiktig med aksjer

Portefljeforvalter Torje GundersenAksjemarkedene har steget nesten 20 prosent siden bunnen i februar i år, samtidig har resultatutviklingen i selskapene vært svak.
Vi tror risikoen for negative overraskelser er større enn det som er priset inn i markedet, og er derfor forberedt på mer uro på børsene fremover.  • Fortsatt moderat undervekt aksjer
  • Råvaremarkedene har bunnet ut, og vi forventer at en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i oljemarkedet vil bidra til høyere oljepris fremover.
  • Kombinasjonen av bedring i råvaremarkedene og lav verdsettelse gjør at vi beholder overvekten i fremvoksende økonomier, som også har fungert bra i det siste.
  • Vi fortsetter vår overvekt i aksjesektorene Energi, Teknologi og Syklisk konsum 


Les oppsummering

Se også: gi fond i gave, kjøpsblankett og andre skjema, dette er DNB Asset Management