Sparing i fond når du ønsker god avkastning

Illustrasjonsbilde
Fond er smart for deg som skal spare langsiktig. I aksjefond kan du over tid forvente fire til seks prosent høyere avkastning enn risikofri rente. Vårt beste råd er å spare i fond hver måned og å spare langsiktig.
Fond for deg som ønsker en enkel og trygg spareløsning:
DNB Aktiv 100
100 % aksjer
Du ønsker høy avkastning og skal spare lenger enn 6 år. Du tåler at verdien svinger til dels mye underveis.
aktiv 100
DNB Aktiv 80
80 % aksjer
Du skal spare 5-6 år eller mer, og tåler moderate til høye svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 80
DNB Aktiv 50
50 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og tåler moderate svingninger på pengene dine for å ha mulighet til å oppnå litt høyere avkastning enn i Aktiv 30.
aktiv 50
DNB Aktiv 30
30 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og ønsker lite svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 30
DNB Aktiv Rente
0 % aksjer
Når du ønsker et alternativ til banksparing og vet at avkastningen vil kunne være negativ i kortere perioder.
aktiv rente
Lev Mer
80 til 20 % aksjer
Når du skal spare til pensjon eller til en viktig hendelse her i livet. Dynamisk sparing tilpasset din alder.
pensjon lev mer
Indeksfond
DNB Global Indeks
100 % aksjer
Ta del i veksten på verdens børser til lave kostnader.
indeksfond
DNB Norge Indeks
100 % aksjer
Billig eksponering mot Oslo Børs.
indeksfond
Se alle våre Aktiv-fond

Nøytralvekt inn i julehøytiden

Portefljeforvalter Torje Gundersen Markedene forsøker nå å fordøye de politiske signalene fra USAs neste president, Donald Trump. Vi mener en nedgang i global handel og lavere vekst fra Kina er argumenter for å ta ned risikoen i porteføljen. På den andre siden taler en potensielt sterkere økonomisk vekst i USA og Europa for å ta høyere risiko. I sum anbefaler vi en nøytralvekt i aksjer.
  • Nøytral aksjeeksponering
  • Norden opp til overvekt, mens nye markeder tas ned til nøytral vekt
  • Norske kredittobligasjoner ned til nøytral vekt
Les markedssynet for desember

Se også: gi fond i gave, kjøpsblankett og andre skjema, dette er DNB Asset Management