Sparing i fond når du ønsker god avkastning

Illustrasjonsbilde
Fond er smart for deg som skal spare langsiktig. I aksjefond kan du over tid forvente fire til seks prosent høyere avkastning enn risikofri rente. Vårt beste råd er å spare i fond hver måned og å spare langsiktig.
Fond for deg som ønsker en enkel og trygg spareløsning:
DNB Aktiv 100
100 % aksjer
Du ønsker høy avkastning og skal spare lenger enn 6 år. Du tåler at verdien svinger til dels mye underveis.
aktiv 100
DNB Aktiv 80
80 % aksjer
Du skal spare 5-6 år eller mer, og tåler moderate til høye svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 80
DNB Aktiv 50
50 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og tåler moderate svingninger på pengene dine for å ha mulighet til å oppnå litt høyere avkastning enn i Aktiv 30.
aktiv 50
DNB Aktiv 30
30 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og ønsker lite svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 30
DNB Aktiv Rente
0 % aksjer
Når du ønsker et alternativ til banksparing og vet at avkastningen vil kunne være negativ i kortere perioder.
aktiv rente
Lev Mer
80 til 20 % aksjer
Når du skal spare til pensjon eller til en viktig hendelse her i livet. Dynamisk sparing tilpasset din alder.
pensjon lev mer
Indeksfond
DNB Global Indeks
100 % aksjer
Ta del i veksten på verdens børser til lave kostnader.
indeksfond
DNB Norge Indeks
100 % aksjer
Billig eksponering mot Oslo Børs.
indeksfond
Se alle våre Aktiv-fond

Vi er fortsatt varsomme med aksjer

Portefljeforvalter Torje GundersenI markedssynet for oktober er vi fortsatt noe undervektet aksjer.
Aksjemarkedet er ifølge våre modeller priset litt på den dyre siden, mens resultatutviklingen er svak og vi tror forventingene til neste års vekst skal nedjusteres ytterligere.


  • Fortsatt moderat undervekt aksjer
  • Økt politisk risiko
  • Kombinasjonen av bedring i råvaremarkedene og lav verdsettelse gjør at vi beholder overvekten i fremvoksende økonomier, som også har fungert bra i det siste.
  • Vi fortsetter vår overvekt i aksjesektorene Energi, Teknologi og Syklisk konsum


Les oppsummering

Se også: gi fond i gave, kjøpsblankett og andre skjema, dette er DNB Asset Management