Fond - spar i fond når du ønsker god avkastning

illustrasjon
Fond er smart for deg som skal spare langsiktig. I aksjefond kan du over tid forvente fire til seks prosent høyere avkastning enn risikofri rente. Vårt beste råd er spar hver måned og spar langsiktig.
For deg som ønsker enkle og trygge spareløsninger:
DNB Aktiv 100
100 % aksjer
Du ønsker høy avkastning og skal spare lenger enn 6 år. Du tåler at verdien svinger til dels mye underveis.
aktiv 100
DNB Aktiv 80
80 % aksjer
Du skal spare 5-6 år eller mer, og tåler moderate til høye svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 80
DNB Aktiv 50
50 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og tåler moderate svingninger på pengene dine for å ha mulighet til å oppnå litt høyere avkastning enn i Aktiv 30.
aktiv 50
DNB Aktiv 30
30 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og ønsker lite svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 30
DNB Aktiv 10
10 % aksjer
Når du ønsker lav risiko og ønsker litt høyere avkastning enn banksparing.
aktiv 10
DNB Aktiv Rente
0 % aksjer
Når du ikke skal spare så lenge og ønsker trygghet for sparepengene dine.
aktiv rente
DNB Global
100 % aksjer
Du skal spare lenge og ønsker god avkastning. Fondets investeringeringer er spredd over store deler av verden.
global
DNB Norge
100 % aksjer
Investerer i norske aksjeselskaper og passer for deg som skal spare lenge og ønsker god avkastning.
norge
Indeksfond
DNB Global Indeks
100 % aksjer
Ta del i veksten på verdens børser til lave kostnader.
indeksfond
DNB Norge Indeks
100 % aksjer
Billig eksponering mot Oslo Børs.
indeksfond

Månedsrapporten

Torje GundersenAksjemarkedet i Norge og global har vært sterkt i en lengre periode. Vår vurdering er at stemningen i markedet er for positiv. Vi velger derfor å ta ned aksjer til nøytralvekt i vårt markedssyn.

Mer om våre råd og vurderinger i månedsrapporten for april

Se også: Kjøpsblankett og andre skjema, kjøp fond i gavedette er DNB Asset Management