Sparing i fond når du ønsker god avkastning

spire
Fond er smart for deg som skal spare langsiktig. I aksjefond kan du over tid forvente fire til seks prosent høyere avkastning enn risikofri rente. Vårt beste råd er å spare i fond hver måned og å spare langsiktig.
Indeksfond
DNB Global Indeks
100 % aksjer
Ta del i veksten på verdens børser til lave kostnader.
indeksfond
DNB Norge Indeks
100 % aksjer
Billig eksponering mot Oslo Børs.
indeksfond
Fond for deg som ønsker en enkel og trygg spareløsning:
DNB Aktiv 100
100 % aksjer
Du ønsker høy avkastning og skal spare lenger enn 6 år. Du tåler at verdien svinger til dels mye underveis.
aktiv 100
DNB Aktiv 80
80 % aksjer
Du skal spare 5-6 år eller mer, og tåler moderate til høye svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 80
DNB Aktiv 50
50 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og tåler moderate svingninger på pengene dine for å ha mulighet til å oppnå litt høyere avkastning enn i Aktiv 30.
aktiv 50
DNB Aktiv 30
30 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og ønsker lite svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 30
DNB Aktiv Rente
0 % aksjer
Når du ønsker et alternativ til banksparing og vet at avkastningen vil kunne være negativ i kortere perioder.
aktiv rente
Lev Mer
80 til 20 % aksjer
Når du skal spare til pensjon eller til en viktig hendelse her i livet. Dynamisk sparing tilpasset din alder.
pensjon lev mer
Se alle våre Aktiv-fond

Slik handler du fond hos oss

Aksjesparekonto gjør det gunstigere å spare i aksjer og aksjefond

Med Aksjesparekonto kan du handle aksjer og aksjefond uten å måtte skatte av gevinster underveis.

» Les mer og opprett Aksjesparekonto
 

Markedssyn november

illustrasjonsbilde
Det internasjonale vekstbildet er fortsatt gunstig for aksjer og andre risikoaktiva, hvilket smitter over på selskapenes inntjening. Inflasjonen er lav og sentralbankene kan gå forsiktig fram i rentesettingen. Dette tilsier en positiv holdning til aksjer. Imidlertid er det lenge siden vi har hatt en korreksjon. Kredittpremiene er lave og aksjemarkedet er strukket på de fleste prisingsmål.  En samlet vurdering gjør at vi anbefaler nøytral aksjeandel.  Vi har også valgt å opprettholde innretningen i både aksje- og renteporteføljen.

» Les markedssynet for november

Generell markedsoppdatering november

I denne november-oppdateringen kan du høre forvalter Shakeb Syed snakke om:
  • God makroøkonomisk utvikling
  • Vekstutsikter fremover
  • Prising i markedet
 

Hvordan har det gått med Aktiv-fondene?

I denne november-oppdateringen kan du høre forvalter Kjartan Farestveit snakke om:
  • Utviklingen til Aktiv-fondene
  • Endringer i porteføljen i november
  • Hva vi har mest tro på fremover

DNB Teknologi

DNB Teknologi er et av DNBs mest populære fond. Her kan du høre forvalter Sverre Bergland snakke om:

  • Fantastisk historisk avkastning
  • Hvordan forvaltningsteamet jobber
  • Hvordan velger de selskaper?
  • Potensiale for fondet fremover
 

Se også: gi fond i gave, kjøpsblankett og andre skjema, dette er DNB Asset Management, distributørprovisjon per fond