Dette er DNB Asset Management

penger
DNB Asset Management tilbyr fond for den mest trygghetssøkende, til den mest risikovillige. Målet til DNB Asset Managements forvaltere er å gi deg best mulig avkastning innenfor den risikoen fondets rammer setter.

Vi har

  • bredt produktspekter
  • utøver en aktiv og forsvarlig kapitalforvaltning
  • forvaltningskapital på 471 milliarder norske kroner pr. utgangen av 2015
  • har kontorer i Oslo, Bergen og Luxembourg
  • totalt ca. 75 analytikere og forvaltere
  • ca. 480 000 andelseiere

» Godtgjørelsesordninger i DNB Asset Management
Slik forvalter vi
Les mer om hvordan vi jobber for å oppnå god avkastning i alle våre fond.
forvaltningsfilosofi
Våre utmerkelser
Vi har vunnet en rekke priser og utmerkelser for våre fond.
våre utmerkelser
Månedsrapporten
Oppdater deg på vårt markedssyn.
månedsrapporten
Aktivt eierskap
Se hvordan vi utøver vårt eierskap.
sri
Våre fond
Kurser, avkastningstall, porteføljer og mye mer.
fondskurser
Aktiv-fondene
Fondssparing gjort enkelt.
aktivt-fondene